1 хайлтын үр дүн diffusiesnelheid-тай тохирч байна

Үйл ажиллагаанууд