386 хайлтын үр дүн Hooke's law-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд