801 хайлтын үр дүн Equilíbrio; Torque; Momento de uma Força-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд