232 хайлтын үр дүн Coeficiente angular e linear-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд