163 хайлтын үр дүн Coeficiente Angular; Equação Reduzida da Reta-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд