Gas Properties

Оваа симулација не е преведен на овој јазик. Се уште можете да пристапите во англиската верзија подолу.

Gas Properties Слика од екранот Превземи Вградување
 • Закон за Идеален гас
 • Kinetic Molecular Theory
 • Дифузија
Java Logo Original Sim and Translations

Содржина

 • Закон за Идеален гас
 • Kinetic Molecular Theory
 • Дифузија
 • Притисок-волумен работа
 • Maxwell-Boltzmann Distribution

Description

Наполнете ја кутијата со молекулии од гас и видете што ќе се случи како што се менува јачината на звукот, па додадете или отстранете топлина, промената на гравитацијата, и многу повеќе. Мерете ја температурата и притисокот, и дознајте како својствата на гасот се разликуваат во однос еден на друг.

Примери за целите на учење

 • Предвиди како менувањеto на променливите меѓу ПВТ,и бројот на други влијае на својствата на гасот.
 • Предвиди како промена на температурата ќе влијае на брзината на молекулите.
 • Рангирај ја брзината на молекулите при топлинска рамнотежа врз основа на релативните маси на молекулите.
Version 1.0.2

Teacher Tips

Водичот за наставници (pdf) содржи совети создадени од тимот на PhET.. ( PDF ).

Teacher-Submitted Activities

Gas Properties Modular Homework Activity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Julia Chamberlain, Ingrid Ulbrich ДД-Вовед ДомР Хемија
Gas Properties Gas Laws Quantitative A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Trish Loeblein ВШ
ДД-Вовед
Лаб
ДомР
Физика
Хемија
Gases Understanding physical properties of gases (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Trish Loeblein ДД-Вовед
ВШ
ДомР
Лаб
Хемија
Физика
Kinetic Molecular Theory- Introduction (inquiry-based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Trish Loeblein ДД-Вовед
ВШ
Лаб Физика
Хемија
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum Овој прилог дизајниран од PhET. Julia Chamberlain ВШ
ДД-Вовед
Друго Хемија
Alignment of PhET sims with NGSS Овој прилог дизајниран од PhET. Trish Loeblein ВШ Друго Хемија
Биологија
Физика
Географија
How do PhET simulations fit in my middle school program? Овој прилог дизајниран од PhET. Sarah Borenstein СШ Друго Физика
Географија
Биологија
Хемија
Student Guide for PhET - Gas Properties in html5 Brian Libby ВШ
ДД-Вовед
Guided
ДомР
Хемија
Tricky Dimensions – a Spin-off of a Sim Sándor Nagy ДД-Нап
Дипл
Друго Хемија
Физика
Effusion Roland Van Kerschaver СШ
ВШ
ДомР
Лаб
Физика
Хемија
The gas laws Roland Van Kerschaver СШ
ВШ
ДомР
Лаб
Хемија
Физика
Introduction to the gas laws Roland Van Kerschaver ВШ
СШ
Лаб
ДомР
Хемија
Физика
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ВШ Друго Физика
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer СШ
ВШ
Друго Хемија
Биологија
Физика

The new HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 11+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge and Internet Explorer 11, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+, Safari 9+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Развоен Тим Библиотеки од трети лица Благодарност до
 • Chris Malley (developer)
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Jack Barbera
 • John Blanco
 • Michael Dubson
 • Amy Hanson
 • Linda Koch
 • Ron LeMaster
 • Trish Loeblein
 • Emily B. Moore
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Carl Wieman
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js