Capacitor Basics


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Capacitor Basics
شرح A simple lab sheet to help students investigate the behaviour of capacitors.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، راهنمایی
نوع آزمایشگاه
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Capacitor
شبیه سازی ها آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی (HTML5)


نویسنده Blessy Mathew
مدرسه / سازمان Aths
ارسال شده 6/7/19
بروزرسانی شده 6/10/19