Capacitor Basics


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Capacitor Basics
वर्णन A simple lab sheet to help students investigate the behaviour of capacitors.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Capacitor
सादश्य Capacitor Lab: Basics (HTML5)


लेखक Blessy Mathew
शाळा/संस्था Aths
दाखल दिनांक 6/7/19
आद्यवत 6/10/19