Guia


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Guia
شرح
موضوع فیزیک
سطح راهنمایی
نوع Guided Activity
پاسخ ها شامل آری
زبان اسپانیایی
کلید واژه onda;manual
شبیه سازی ها موج در ریسمان (HTML5)، موج در ریسمان


نویسنده katherine vergara
ایمیل تماس 2015102121@ucss.pe
مدرسه / سازمان estudiante
ارسال شده 10/11/17
بروزرسانی شده 10/11/17