Guia


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्याशिर्षक Guia
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार Guided Activity
उत्तरांसह होय
भाषा Spanish
खुणेचे शब्द onda;manual
सादश्य दोरी वरील लाट (HTML5), दोरी वरील लाट


लेखक katherine vergara
संपर्क ईमेल 2015102121@ucss.pe
शाळा/संस्था estudiante
दाखल दिनांक 10/11/17
आद्यवत 10/11/17