Solar System pHet Simulations


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Solar System pHet Simulations
شرح
موضوع نجوم
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Gravity & Orbits، Lunar Lander، My Solar System
شبیه سازی ها فرود روی ماه


نویسنده Craig Reuter
مدرسه / سازمان Central DeWitt High School
ارسال شده 3/22/17
بروزرسانی شده 3/22/17