Solar System pHet Simulations


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Solar System pHet Simulations
वर्णन
विषय खगोलशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Gravity & Orbits, Lunar Lander, My Solar System
सादश्य चंदावरोहण


लेखक Craig Reuter
शाळा/संस्था Central DeWitt High School
दाखल दिनांक 3/22/17
आद्यवत 3/22/17