Balloons and Electrostatics Student Guide


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Balloons and Electrostatics Student Guide
شرح
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه static electricity electrostatics balloon
شبیه سازی ها بادکنک و الکتریسته ی ساکن


نویسنده Keith Duda
مدرسه / سازمان Wilson High School
ارسال شده 9/16/14
بروزرسانی شده 9/16/14