Balloons and Electrostatics Student Guide


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Balloons and Electrostatics Student Guide
Beskrivelse
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord static electricity electrostatics balloon
Simuleringer Ballonger og statisk elektrisitet


Forfattere Keith Duda
Skole / Organisasjon Wilson High School
Lastet opp 16.09.14
Oppdatert 16.09.14