Friction and Acceleration


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Friction and Acceleration
شرح
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Newton's Laws، acceleration، forces، friction
شبیه سازی ها آشنايي با نيروها و حركت


نویسنده Mike Mikhaiel
مدرسه / سازمان William Paterson University
ارسال شده 9/15/13
بروزرسانی شده 9/16/13