Friction and Acceleration


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Friction and Acceleration
वर्णन
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Newton's Laws, acceleration, forces, friction
सादश्य Forces and Motion: Basics


लेखक Mike Mikhaiel
शाळा/संस्था William Paterson University
दाखल दिनांक 9/15/13
आद्यवत 9/16/13