High School Exploratory Lab for Balloons and Static Electricity


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان High School Exploratory Lab for Balloons and Static Electricity
شرح
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Charge separation، Electric Charge، Static Electricity
شبیه سازی ها بادکنک ها و شناوری، بادکنک و الکتریسته ی ساکن


نویسنده paul devoe
مدرسه / سازمان redlands high school
ارسال شده 2/28/10
بروزرسانی شده 2/28/10