High School Exploratory Lab for Balloons and Static Electricity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel High School Exploratory Lab for Balloons and Static Electricity
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Charge separation, Electric Charge, Static Electricity
Simuleringer Ballonger og oppdrift, Ballonger og statisk elektrisitet


Forfattere paul devoe
Skole / Organisasjon redlands high school
Lastet opp 28.02.10
Oppdatert 28.02.10