Magnetic Field Investigation


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Magnetic Field Investigation
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Compass، Intensity of Magnetic Field
شبیه سازی ها آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی


نویسنده Andrzej Sokolowski
مدرسه / سازمان Magnolia West High School
ارسال شده 8/1/08
بروزرسانی شده 5/19/15