Magnetic Field Investigation


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Magnetic Field Investigation
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Compass, Intensity of Magnetic Field
सादश्य चुंबक आणि विद्युतचुंबक


लेखक Andrzej Sokolowski
शाळा/संस्था Magnolia West High School
दाखल दिनांक 8/1/08
आद्यवत 5/19/15