Εισαγωγή στα κύματα

Εισαγωγή στα κύματα Στιγμιότυπο οθόνης Λήψη Ενσωμάτωση
 • Συχνότητα
 • Πλάτος
 • Ταχύτητα κύματος

Περιεχόμενο

 • Συχνότητα
 • Πλάτος
 • Ταχύτητα κύματος
 • Μήκος κύματος
 • Νερό
 • Ήχος
 • Φως

Description

Make waves with a dripping faucet, audio speaker, or laser! Adjust frequency and amplitude, and observe the effects. Hear the sound produced by the speaker, and discover what determines the color of light.

Δείγμα μαθησιακών στόχων

 • Make waves with water, sound, and light and see how they are related.
 • Discuss wave properties using common vocabulary.
 • Explain how changing the frequency and amplitude affects the characteristics of the wave.
 • Design an experiment to measure the speed of the wave.
Version 1.0.1

Teacher Tips

Το εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού (pdf) περιέχει υποδείξεις που υποβλήθηκαν από την ομάδα του PhET. ( PDF ).

Teacher-Submitted Activities

Alignment of PhET sims with NGSS Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein updated by Diana López ΓΜ
ΛΚ
Άλλο Χημεία
Φυσική
Βιολογία
Επιστήμη της Γης
Alineación de PhET con los planes de estudio de la SEP para Preescolar (2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López Κ-5 Discuss
Επίδειξη
Guided
Μαθηματικά
Φυσική
Intro to Waves I: Basics of waves in liquids Don Loving ΛΚ
ΓΜ
ΠΡ-Αρχ
Guided
ΚΕ
Φυσική
Introduction to Waves: Liquid Matter, Sound, and Light Lonny Villalobos, M.Ed. ΓΜ
ΛΚ
Εργ
Guided
Φυσική
Wave Intro Simulation Worksheet Bonnie Meaders ΓΜ Εργ Φυσική

The new HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 11+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge and Internet Explorer 11, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+, Safari 9+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Ομάδα σχεδίασης Βιβλιοθήκες τρίτων Ευχαριστίες στους
 • Sam Reid (lead developer)
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Noah Podolefsky (original designer)
 • Wendy Adams
 • Diana López Tavares
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Katie Woessner
 • Cheryl McCutchan (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js