Εργαστήριο εκκρεμούς

Εργαστήριο εκκρεμούς Στιγμιότυπο οθόνης Λήψη Ενσωμάτωση
 • Περιοδική κίνηση
 • Απλή αρμονική ταλάντωση
 • Διατήρηση της ενέργειας
Flash Logo Αρχική προσομοίωση και μεταφράσεις

Θέματα

 • Περιοδική κίνηση
 • Απλή αρμονική ταλάντωση
 • Διατήρηση της ενέργειας
 • Περίοδος
 • Εκκρεμμές

Περιγραφή

Παίξτε με ένα ή δυο εκκρεμή και ανακαλύψτε πώς η περίοδος ενός απλού εκκρεμούς εξαρτάται από το μήκος του νήματος, τη μάζα του βαριδίου και το πλάτος της ταλάντωσης. Είναι εύκολο να μετρήσετε την περίοδο χρησιμοποιώντας το χρονόμετρο της φωτοπύλης. Μπορείτε να μεταβάλλετε την τριβή και την ένταση της βαρύτητας. Χρησιμοποιήστε το εκκρεμές για να βρείτε την επιτάχυνση της βαρύτητας g σε ένα πλανήτη Χ. Παρατηρείστε την μη-αρμονική συμπεριφορά στα μεγάλα πλάτη.

Δείγμα μαθησιακών στόχων

 • Σχεδιάστε πειράματα για να περιγράψετε πώς οι μεταβλητές επηρεάζουν την κίνηση ενός εκκρεμούς
 • Χρησιμοποιείστε το χρονόμετρο της φωτοπύλης για να προσδιορίσετε ποσοτικά, πώς η περίοδος ενός εκκρεμούς εξαρτάται από τις μεταβλητές που περιγράψατε
 • Προσδιορίστε την επιτάχυνση της βαρύτητας του πλανήτη Χ
 • Εξηγείστε την αρχή Διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας, χρησιμοποιώντας την κινητική ενέργεια και την βαρυτική δυναμική ενέργεια
 • Περιγράψτε το διάγραμμα της ενέργειας για κάποια θέση ή συγκεκριμένες ταχύτητες.
Έκδοση 1.0.15

Υποδείξεις για εκπαιδευτικούς

Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς Επισκόπηση των χειριστηρίων της προσομοίωσης, των απλοποιήσεων του μοντέλου και της ενδοσκόπησης στους τρόπους κατανόησης των μαθητών. ( PDF ).

Αρχικό βίντεο

Παρακαλώ συνδεθείτε για να παρακολουθήσετε το αρχικό βίντεο

Δραστηριότητες που έστειλαν εκπαιδευτικοί

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΠΕ Φυσική
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Επίδειξη
Εργ
Φυσική
Pendulum Basics Inquiry Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΓΜ Εργ Φυσική
Pendulum Lab 2: Find g (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΚΕ Φυσική
Μαθηματικά
Pendulum Lab 1: intro to pendulums (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Εργ
Μαθηματικά
Φυσική
Swinging Physics Using Pendulum Phet Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. John Lewis and Michi Ishimoto ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
Συζητήστε
Φυσική
Pendulum investigation for Middle School Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Jefferson County Middle School Workshop ΓΜ Εργ Φυσική
Μαθηματικά
Alignment of PhET sims with NGSS Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein updated by Diana López ΓΜ
ΛΚ
Άλλο Επιστήμη της Γης
Φυσική
Χημεία
Βιολογία
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΓΜ
ΛΚ
Άλλο Μαθηματικά
Βιολογία
Χημεία
Φυσική
Introducción a la Física: medidas, unidades y relación entre variables Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Remote
Εργ
Φυσική
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Άλλο Μαθηματικά
Χημεία
Φυσική
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López Κ-5
ΓΜ
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Συζητήστε
Επίδειξη
Μαθηματικά
Χημεία
Αστρονομία
Φυσική
Experimental Design Practice Mary Stowell ΛΚ
ΓΜ
Εργ
Remote
Κατευθυνόμενη
Άλλο
Energy in a Pendulum Kristin Michalski ΛΚ
ΓΜ
Εργ
Remote
Φυσική
Feel the Rhythm! Martin Dempsey ΛΚ Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Pendulum Lab: What Affects the Period? Russ Bird ΓΜ Remote
Εργ
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Φυσική
Simple Pendulums - What Affects the Period? Walter Jurek ΛΚ
ΓΜ
Remote
Εργ
ΚΕ
Φυσική
Pendulum Virtual Lab 2021 Robin Ritland ΓΜ Εργ
Κατευθυνόμενη
Remote
Φυσική
simple pendulum fatima almansoor ΠΡ-Αρχ Εργ
Remote
Φυσική
simple pendulum lap hoor alnaqbi ΓΜ
ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
ΚΕ
Φυσική
Guided Discovery (Chinese/English) for Freshman University Physics: 4. Rotations & Oscillations Charity Grace White (白愛恩), Ammanuel Assefa, Byron Lin (林彥孝), Jonathon David White (白小明) ΠΡ-Αρχ Εργ
Κατευθυνόμενη
Remote
Φυσική
Phet Pendulum Lab to Find Gravity Drew Davis ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ Φυσική
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ΛΚ
ΓΜ
Άλλο Βιολογία
Χημεία
Φυσική
Elementary Pendulum Lab 4th-5th Cheryl Fogel Κ-5 Εργ
Remote
Φυσική
Pendulum Energy Denise ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Remote
Εργ
Φυσική
Period of Pendulum Suchitra CHEPIN ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ Φυσική
Simple Pendulum Ferdinand Bautista ΓΜ
ΛΚ
Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Simple Harmonic Motion (Pendulum & Spring) Nawal Nayfeh ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Remote
Εργ
Φυσική
CONFRONTACIÓN ENTRE LA SIMULACIÓN Y LA SITUACIÓN REAL DE UN PÉNDULO SIMPLE HERNANDO JAVIER CASTILLO SIMANCA ΓΜ Εργ Φυσική
Simple Harmonic Motion Virtual Modeling Lab PhET Julie Farhm ΛΚ Remote
Εργ
Φυσική
Investigating time period of a simple pendulum Arooj Mukarram ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ Φυσική
Determination of Value of Universal Gravitational Constant Dr Akhlaq Ahmad Κ-5
ΠΡ-Αρχ
Πτυχ
ΠΡ-Προ
ΓΜ
ΛΚ
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Συζητήστε
Εργ
Μαθηματικά
Φυσική
Time Period is Independent of Amplitude and Mass of the Pendulum Dr Akhlaq Ahmad ΛΚ
ΓΜ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
ΚΕ
Φυσική
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ΛΚ Άλλο Φυσική
KE and PE using the Pendulum Lab Judith Coburn ΛΚ
ΓΜ
Εργ Φυσική
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ΛΚ Άλλο Φυσική
Qualitative Introduction to Energy Steve Banasiak ΓΜ
ΛΚ
Εργ Φυσική
KE and PE with the pendulum, Student Don Loving ΛΚ
ΓΜ
ΠΡ-Αρχ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Pendulum Lab Bunyamin Purkaya ΓΜ Εργ Φυσική
UNIDAD2 S7 L12 Energía mecánica en el péndulo FRANCISCO CRUZ CANTU ΛΚ Remote
Εργ
ΚΕ
Φυσική
UNIDAD1 S3 L1 MOVIMIENTO ONDULATORIO-EL PÉNDULO FRANCISCO CRUZ CANTU ΛΚ Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Εργ
Επίδειξη
Φυσική
Laboratorio Pendulo Simple Edwin Ramirez Martinez ΛΚ Εργ Φυσική
Movimiento Armonico Simple: El pendulo y el resorte (Simple Harmonic Motion:pendulum and spring Carmen Maldonado ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΚΕ
Εργ
Κατευθυνόμενη
Remote
Επίδειξη
Φυσική
Pendulo Simple Uriel De Jesus Argel casarrubia ΠΡ-Αρχ
ΓΜ
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Longitud de un péndulo y su periodo. Denis Salazar ΛΚ
ΓΜ
ΠΡ-Αρχ
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Επίδειξη
Εργ
Μαθηματικά
Φυσική
大一物理引導式自我發現 (中文/英文): 轉動和振蕩 Charity Grace White (白愛恩), Ammanuel Assefa, Byron Lin (林彥孝), Jonathon David White (白小明) ΠΡ-Αρχ Remote
Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Matematičko njihalo Anica Antolek Hrgar ΛΚ Κατευθυνόμενη Φυσική
Teaching pendulum experimental in Persian Fatemeh Shahsavari ΠΡ-Προ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
Επίδειξη
Remote
Φυσική
Pendulum Dr. Nafiseh Nasr ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΚΕ
Εργ
Φυσική
PLANO DE AULA PhET - LABORATÓRIO DO PÊNDULO David de Sousa Moura ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Πτυχ
ΠΡ-Προ
Εργ
Remote
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Μαθηματικά
Αστρονομία
Επιστήμη της Γης
Mecânica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΠΡ-Αρχ
ΓΜ
ΛΚ
Άλλο
Πτυχ
Επίδειξη
Συζητήστε
Κατευθυνόμενη
Εργ
ΚΕ
Άλλο
Επιστήμη της Γης
Φυσική
Άλλο
Energia Mecânica (MHS) no Pendulum Lab (HTML5) Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΛΚ
ΓΜ
Άλλο
ΚΕ
Άλλο
Κατευθυνόμενη
Μαθηματικά
Φυσική
Άλλο
Επιστήμη της Γης
MHS para pêndulos e sistemas massa-mola Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Άλλο
ΛΚ
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Άλλο
Μαθηματικά
Φυσική
Επιστήμη της Γης
Cálculo da aceleração da gravidade (g) utilizando o pêndulo simples Rodrigo Nogueira ΛΚ
Πτυχ
Συζητήστε
Επίδειξη
Εργ
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Επιστήμη της Γης
Φυσική
การทดลองOnline 1 เรื่อง ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย Sayyai Chaiwan ΛΚ Εργ Φυσική

Γλώσσα Λήψη ή Εκτέλεση Βοηθήματα
Αγγλικά Όλα English Download Run now Pendulum Lab
Αζερμπαϊτζάνι Όλα Azerbaijani Download Run now Rəqqas labaratoriyası
Αλβανικά Όλα shqip Download Run now Laboratori i Lavjerrësit
Αραβικά Όλα العربية Download Run now معمل البندول
Βασκικα Όλα Euskara Download Run now Pendulu-laborategia
Βιετναμέζικα Όλα Tiếng Việt Download Run now Con lắc
Βοσνιακά Όλα Bosanski Download Run now Matematičko klatno
Βουλγαρικά Όλα български Download Run now Махало
Γαλλικά Όλα français Download Run now Laboratoire pendulaire
Γερμανικά Όλα Deutsch Download Run now Pendel
Γεωργιανά Όλα ქართული Download Run now ქანქარა
Γκουτζαράτι Όλα Gujarati Download Run now લોલક લેબ - Pankajsid34
Δανικά Όλα Dansk Download Run now Pendul-laboratorium
Ιαπωνικά Όλα 日本語 Download Run now 振り子の実験
Ιρλανδικά Όλα Gaeilge Download Run now Saotharlann Luascadáin
Ισπανικά Όλα español Download Run now Lab de Péndulo Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ισπανικά (Μεξικό) Όλα español (México) Download Run now Lab de Péndulo  Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ισπανικά (Περού) Όλα español (Perú) Download Run now Laboratorio de Péndulos
Ιταλικά Όλα italiano Download Run now Laboratorio Pendoli
Κινέζικα - Απλά Όλα 中文 (中国) Download Run now 钟摆实验
Κινέζικα - Παραδοσιακά Όλα 中文 (台灣) Download Run now Pendulum Lab_鐘擺實驗室
Κορεάτικα Όλα 한국어 Download Run now 진자 실험
Κροατικά Όλα hrvatski Download Run now Matematičko njihalo
Λετονικά Όλα Latviešu Download Run now Svārsta laboratorija
Λευκορωσικά Όλα беларускі Download Run now Лабараторыя маятнікаў
Μαράθι Όλα मराठी Download Run now लंबकाची प्रयोगशाळा
Μογγολικά Όλα Монгол (Монгол) Download Run now Математик дүүжингийн лаборатори
Νορβηγικά Μπόκμαλ Όλα Norsk bokmål Download Run now Pendellaboratorium
Νορβηγικά Νινόρσκ Όλα Norwegian Nynorsk Download Run now Pendelforsøk
Ολλανδικά Όλα Nederlands Download Run now Slinger lab
Ουαλικά Όλα Welsh Download Run now Labordy Pendil
Ουγγρικά Όλα magyar Download Run now Ingalabor
Ουκρανικά Όλα українська Download Run now Лабораторія маятників Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ουρντού Όλα Urdu Download Run now رقاص (پینڈولم) تجربہ گاہ (Pendulum Lab)
Περσικά Όλα فارسی Download Run now آزمایشگاه آونگ
Πολωνικά Όλα polski Download Run now Wahadło matematyczne
Πορτογαλικά (Βραζιλίας) Όλα português (Brasil) Download Run now Laboratório do Pêndulo Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ρουμάνικα Όλα română Download Run now Laborator - studiul pendulului
Ρωσικά Όλα русский Download Run now Математический маятник
Σέρβικα Όλα Српски Download Run now Математичко клатно
Σλοβάκικα Όλα Slovenčina Download Run now Kyvadlo
Σλοβένικα Όλα Slovenščina Download Run now Nitno nihalo
Σουηδικά Όλα svenska Download Run now Pendellabb
Ταϊλανδικά Όλα ไทย Download Run now ปฏิบัติการลูกตุ้มนาฬิกา
Τελούνγκου Όλα Telugu Download Run now లఘులోలకం ప్రయోగశాల
Τουρκικά Όλα Türkçe Download Run now Sarkaç Laboratuvarı
Τσέχικα Όλα čeština Download Run now Laboratoř a kyvadlo
Χίντι Όλα हिंदी Download Run now लोलक प्रयोगशाला 

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Ομάδα Σχεδίασης Βιβλιοθήκες τρίτων Ευχαριστίες στους
 • Jonathon Olson (developer)
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Michael Dubson (original designer)
 • Trish Loeblein
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Mobile Learner Labs