Ο Κινούμενος Άνδρας

Ο Κινούμενος Άνδρας Στιγμιότυπο οθόνης
Έκδοση συμβατή με φυλλομετρητή
 • Θέση
 • Ταχύτητα
 • Επιτάχυνση
Java μέσω CheerpJ: Συνεργαστήκαμε με την Leaning Technologies για να μπορέσουν οι προσομοιώσεις Java να είναι εκτελέσιμες σε φυλλομετρητή.
Αυτή η προσομοίωση δεν είναι συμβατή με iPads.
Έκδοση Java: Υποστηρίζει χρήση εκτός δικτύου (offline)
και προσφέρει καλύτερες επιδόσεις.

Θέματα

 • Θέση
 • Ταχύτητα
 • Επιτάχυνση

Περιγραφή

Μάθετε για τα γραφήματα θέσης, ταχύτητας κίνησης και επιτάχυνσης. Μετακινήστε τον άνδρα μπρος και πίσω με το ποντίκι και χαράξτε την κίνησή του. Ορίστε τη θέση, την ταχύτητα κίνησης ή την επιτάχυνση και αφήστε την προσομοίωση να κινήσει τον άνδρα.

Δείγμα μαθησιακών στόχων

 • Ερμηνεύστε, προβλέψτε και σχεδιάστε γραφήματα (θέσης, ταχύτητας κίνησης και επιτάχυνσης) για συνηθισμένες καταστάσεις.
 • Περιγράψτε τη συλλογιστική που χρησιμοποιείται για να νοηματοδοτηθούν τα γραφήματα.
Έκδοση 2.05

Υποδείξεις για εκπαιδευτικούς

Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς Επισκόπηση των χειριστηρίων της προσομοίωσης, των απλοποιήσεων του μοντέλου και της ενδοσκόπησης στους τρόπους κατανόησης των μαθητών. ( PDF ).

Δραστηριότητες που έστειλαν εκπαιδευτικοί

H έννοια της επιτάχυνσης στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση Stelios Orfanos ΛΚ
ΓΜ
ΚΕ
Εργ
Επίδειξη
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΠΕ Φυσική
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΚΕ
Επίδειξη
Εργ
Φυσική
Visualization and Visual Illusions SIM Homework Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Kathy Perkins, Carl Wieman ΠΡ-Αρχ ΚΕ Φυσική
Force and Motion activity 2: Relating graphs and free body diagrams using Moving Man and Forces 1D (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ
ΕΕ
Φυσική
Moving Man (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ Εργ
ΕΕ
Φυσική
Clases Demostrativas Interactivas (ILD) de Movimiento Rectilíneo Uniforme Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Επίδειξη
Συζητήστε
Φυσική
Walker Lab with Moving Man sim Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Elyse Zimmer ΛΚ Εργ Φυσική
The Moving Man: Velocity Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Cindi Clarke Κ-5 Επίδειξη Φυσική
Moving Man: Pos and Vel Graphs Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Tom Reeve ΛΚ Εργ Φυσική
Moving Man, elementary Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Sarah Borenstein Κ-5
ΓΜ
Εργ Φυσική
Laptop opdracht 50 minuten Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Loran de Vries ΛΚ Εργ Φυσική
How do PhET simulations fit in my middle school program? Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Sarah Borenstein ΓΜ Άλλο Βιολογία
Επιστήμη της Γης
Φυσική
Χημεία
Moving Man Simulation Activity Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Kathy Perkins, Carl Wieman ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΕΕ Φυσική
Moving Man and Maze Game Simulations Homework Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Kathy Perkins, Carl Wieman ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΚΕ Φυσική
Motion and Moving Man Simulation Homework Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Kathy Perkins, Carl Wieman ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΚΕ Φυσική
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΛΚ
ΓΜ
Άλλο Φυσική
Βιολογία
Μαθηματικά
Χημεία
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Άλλο Χημεία
Μαθηματικά
Φυσική
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López Κ-5
ΓΜ
Επίδειξη
Εργ
Συζητήστε
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Χημεία
Αστρονομία
Μαθηματικά
Φυσική
Clase Demostrativa Interactiva (ILD) Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Συζητήστε
Επίδειξη
Φυσική
Guided Discovery (Chinese/English) for Freshman University Physics: 1. Kinematics Charity Grace White(白愛恩),Janet Chen(陳衫豫),Jonathon David White(白小明) ΠΡ-Αρχ Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Video: Self-paced learning - Moving Man Simulation (Motion Graphs) Louis Wong ΓΜ
ΛΚ
Remote
ΚΕ
Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ΓΜ
ΛΚ
Άλλο Φυσική
Χημεία
Βιολογία
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ΛΚ Άλλο Φυσική
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ΛΚ Άλλο Φυσική
3-1 PhET LAB velocity time graphs Benjamin Forbes ΛΚ Εργ Φυσική
Motion Graphs Simon Lees ΛΚ ΚΕ
Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Student Guide for PhET - The Moving Man (JAVA) student guide Brian Libby ΛΚ ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Moving Man Multiple Representations Aaron Ellis ΛΚ Εργ
ΚΕ
Φυσική
Moving Man I: Velocity vs. Time Graphs Amy Jordan ΛΚ Εργ Φυσική
Moving Man II: Acceleration vs. Time Amy Jordan ΛΚ Εργ Φυσική
Kinematics Wang Yunhe ΛΚ Εργ Φυσική
Moving Man - Distance vs. Time Graphs Steve Reeves ΛΚ ΚΕ Φυσική
Moving Man: Simple Acceleration Karen King ΛΚ Εργ Φυσική
The "Lifelike" Moving Man: Variation in motion graphs Karen King ΛΚ Εργ Φυσική
Moving Man with Position and Velocity graphs Karen King ΛΚ Εργ Φυσική
Moving Man guided inquiry David Kennedy ΓΜ Εργ
Get in Motion! Charisma Bennett ΓΜ Εργ
Constant Velocity & Uniform Acceleration with the Moving Man jim cibulka ΛΚ Εργ
Moving Man Questions Patrick Foley ΛΚ Εργ
Constant Acceleration Motion Paolo Bonifacio ΛΚ Επίδειξη
Εργ
Φυσική
Μαθηματικά
Moving Man (Motion Intro) Rebecca Barton ΛΚ Εργ
ΚΕ
Φυσική
1 Dimensional Motion - Kinematics and Graphing Sarah Stanhope ΛΚ Εργ
Mr. (Moving Man) Gary Richert ΛΚ Εργ Φυσική
Moving Man Activity Drew Isola ΛΚ ΕΕ
Moving Man Algebra uses Andrzej Sokolowski, Jolanta Sokolowska ΛΚ Εργ Μαθηματικά
Moving Man: Anayzing Graphs David Moutoux ΛΚ ΕΕ Φυσική
Moving the Man Traci Radil ΛΚ Εργ
Moving Man - Velocity vs. Time Graphs Steve Reeves ΛΚ ΚΕ Φυσική
Moving Man Motion Graph Review Katherine Frett ΛΚ ΚΕ Φυσική
Motion Labs using MOVING MAN Nancy Spletzer ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
THE MOVING MAN: DISTANCE, DISPLACEMENT, SPEED & VELOCITY Timothy Blesse ΛΚ Εργ Φυσική
Moving Man Traci Radil ΛΚ Άλλο
Moving Man Brad Boyle, Amy Jordan, Steve Reeves ΛΚ Εργ Φυσική
Moving Man Jessica Mullins ΛΚ Εργ Φυσική
Moving Man Simulation Gretchen Swanson ΛΚ Εργ Φυσική
Higidura zuzen uniformea Itziar 02 ΛΚ Κατευθυνόμενη Φυσική
Simulation Suci Nujul Hayati ΛΚ Επίδειξη Φυσική
UNIDAD1 S2 L3 La velocidad y la rapidez-EL HOMBRE MÓVIL FRANCISCO CRUZ CANTU ΛΚ Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Practica de Movimiento rectilíneo unforme- MRUV walter Manuel Trujillo Yaipen ΠΡ-Προ
Πτυχ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Φυσική
Hombre móvil. MRU y MRUA. Amaya Garcia-Barahona ΛΚ Εργ
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
大一物理引導式自我發現 (中文/英文): 運動學 Aien Charity Grace White(白愛恩), Janet Chen(陳衫豫), Jonathon David White(白小明) ΠΡ-Αρχ Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Kennismaken met bewegingsdiagrammen en versnelling Koen van Bemmelen ΛΚ Επίδειξη
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Atividade experimental: Visualização e estudo de movimentos retilíneos uniformes Inês Augusto ΓΜ Κατευθυνόμενη
Remote
Επίδειξη
Εργ
Φυσική
Função Horaria da Posição e Velocidade Cremilson Souza ΛΚ Κατευθυνόμενη Φυσική
Movimento Uniforme e Uniformemente Variado Cremilson Souza ΓΜ Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
INTRODUÇÃO A CINEMÁTICA Dommenike Maciel ΛΚ
ΓΜ
ΠΕ
ΚΕ
Επίδειξη
Φυσική

Γλώσσα Λήψη ή Εκτέλεση Βοηθήματα
Kurdish (Τουρκία) Όλα Kurdish (Turkey) Download Run now Mêrika Dimeşe
Αγγλικά Όλα English Download Run now The Moving Man
Αμχαρικά Όλα Amharic Download Run now The Moving Man(የሚንቀሳቀስ ሰው)
Αραβικά Όλα العربية Download Run now الرجل المتحرك
Αραβικά (Σαουδική Αραβία) Όλα العربية (السعودية) Download Run now الرجل المتحرك
Βασκικα Όλα Euskara Download Run now Gizon mugikorra
Βιετναμέζικα Όλα Tiếng Việt Download Run now Khách bộ hành
Βοσνιακά Όλα Bosanski Download Run now Šetаč (promjenljivo prаvolinijsko kretаnje)
Γαλικικά Όλα Gallegan Download Run now O camiñante
Γαλλικά Όλα français Download Run now L'homme en mouvement
Γερμανικά Όλα Deutsch Download Run now Der bewegte Mann
Δανικά Όλα Dansk Download Run now Manden der bevæger sig
Εβραϊκά Όλα עברית Download Run now האדם בתנועה
Εσθονικά Όλα Eesti Download Run now Liikuv mees
Ιαπωνικά Όλα 日本語 Download Run now 移動する人
Ινδονησιακά Όλα Bahasa Indonesia Download Run now Mondar Mandir
Ιρλανδικά Όλα Gaeilge Download Run now An Fear Gluaisteach Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ισπανικά Όλα español Download Run now El Hombre Móvil Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ισπανικά (Κολομβία) Όλα español (Colombia) Download Run now El Hombre en Movimiento
Ισπανικά (Μεξικό) Όλα español (México) Download Run now El Hombre Móvil Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ισπανικά (Περού) Όλα español (Perú) Download Run now El Hombre en Movimiento
Ιταλικά Όλα italiano Download Run now L'uomo mobile
Καζάχικα Όλα Kazakh Download Run now Қозғалатын адам
Κανάντα Όλα Kannada Download Run now ಚಲಿಸುವ ಮಾನವ
Κινέζικα - Απλά Όλα 中文 (中国) Download Run now 运动图像
Κινέζικα - Παραδοσιακά Όλα 中文 (台灣) Download Run now 旅人
Κορεάτικα Όλα 한국어 Download Run now 이동하는 사람
Κροατικά Όλα hrvatski Download Run now Gibanje
Λάο Όλα Lao Download Run now ການເຄື່ອນທີ່
Λευκορωσικά Όλα беларускі Download Run now Чалавека, што не хоча стаяць на месце
Μαλαισιανά Όλα Bahasa Melayu Download Run now Pergerakan Manusia
Μογγολικά Όλα Монгол (Монгол) Download Run now Явж буй Хүн
Νορβηγικά Μπόκμαλ Όλα Norsk bokmål Download Run now Mannen som går
Ολλανδικά Όλα Nederlands Download Run now Het bewegende mannetje
Ουγγρικά Όλα magyar Download Run now Mozgó ember
Ουκρανικά Όλα українська Download Run now Людина, що рухається Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Περσικά Όλα فارسی Download Run now مرد متحرک
Πολωνικά Όλα polski Download Run now Poruszający się człowiek
Πορτογαλικά Όλα português Download Run now Movimento
Πορτογαλικά (Βραζιλίας) Όλα português (Brasil) Download Run now O Homem em Movimento
Ρωσικά Όλα русский Download Run now Движущийся человек
Σέρβικα Όλα Српски Download Run now Шетач ( променљиво праволинијско кретање)
Σλαβομακεδονικά Όλα македонски Download Run now Шетач (променливо праволиниско движење)
Σλοβάκικα Όλα Slovenčina Download Run now Chodec
Σλοβένικα Όλα Slovenščina Download Run now Gibanje človeka
Σουηδικά Όλα svenska Download Run now The Moving Man
Ταϊλανδικά Όλα ไทย Download Run now การเคลื่อนที่
Τουρκικά Όλα Türkçe Download Run now Yürüyen Adam
Τουρκμένικα Όλα Turkmen Download Run now Hereket eden adam
Τσέχικα Όλα čeština Download Run now Chodící panáček
Τσουάνα Όλα Tswana Download Run now Monna yo o tsamayang
Φινλανδικά Όλα suomi Download Run now Liikkuva ihminen
Χμερ Όλα Khmer Download Run now មនុស្សផ្លាស់ទី

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

Ομάδα Σχεδίασης Βιβλιοθήκες τρίτων Ευχαριστίες στους
 • Wendy Adams
 • Kathy Perkins
 • Sam Reid (developer)
 • Carl Wieman
 • Interviewer: Danielle Harlow