Καταστάσεις της Ύλης

Καταστάσεις της Ύλης Στιγμιότυπο οθόνης Λήψη Ενσωμάτωση
 • Ατομικός δεσμός
 • Χημεία
 • Δίπολο
HTML5 Badge Επιστροφή στην HTML5 έκδοση

Θέματα

 • Ατομικός δεσμός
 • Χημεία
 • Δίπολο
 • Δυναμικό αλληλεπίδρασης
 • Μόρια

Περιγραφή

Παρακολουθήστε διαφορετικούς τύπους μορίων να σχηματίζουν στερεά, υγρά ή αέρια. Προσθέστε ή αφαιρέστε θερμότητα και παρακολουθήστε τις αλλαγές φάσεις. Αλλάξτε τη θερμοκρασία ή τον όγκο ενός δοχείου και δείτε πώς αλλάζει σε πραγματικό χρόνο το διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας. Συσχετίστε το δυναμικό αλληλεπίδρασης με τις δυνάμεις μεταξύ των μορίων.

Δείγμα μαθησιακών στόχων

 • Περιγράψτε ένα μοριακό μοντέλο για τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια.
 • Επεκτείνετε το μοντέλο αυτό για τις αλλαγές φάσης.
 • Περιγράψτε πώς η θέρμανση ή ψύξη, αλλάζει τη συμπεριφορά των μορίων.
 • Περιγράψτε πώς η αλλαγή στον όγκο μπορεί να επηρεάσει τη θερμοκρασία, την πίεση και την φυσική κατάσταση.
 • Συσχετίστε ένα διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας με τη συμπεριφορά των μορίων.
 • Ερμηνεύστε γραφικές παραστάσεις του ενδο-ατομικού δυναμικού.
 • Περιγράψτε πώς οι δυνάμεις μεταξύ των ατόμων σχετίζονται με το δυναμικό αλληλεπίδρασης.
 • Περιγράψτε τη φυσική σημασία των παραμέτρων στο δυναμικό Lennard-Jones, και πώς αυτό σχετίζεται με την συμπεριφορά των μορίων.
Έκδοση 1.10

Υποδείξεις για εκπαιδευτικούς

Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς Επισκόπηση των χειριστηρίων της προσομοίωσης, των απλοποιήσεων του μοντέλου και της ενδοσκόπησης στους τρόπους κατανόησης των μαθητών. ( PDF ).

Δραστηριότητες που έστειλαν εκπαιδευτικοί

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΠΕ Φυσική
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Επίδειξη
Εργ
ΚΕ
Φυσική
Gases Understanding physical properties of gases (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Χημεία
Kinetic Molecular Theory- Introduction (inquiry-based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ Φυσική
Χημεία
Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Εργ
Επίδειξη
Χημεία
Intermolecular Forces and Molecules - Interactive Lecture Demonstration Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Ted Clark, Julia Chamberlain ΠΡ-Αρχ Επίδειξη Χημεία
Concept Questions for Chemistry using PhET Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΓΜ
ΠΕ Χημεία
Intermolecular Forces and States of Matter - Interactive Lecture Demonstration Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Ted Clark, Julia Chamberlain ΠΡ-Αρχ Επίδειξη Χημεία
Reactions and Rates 4: Equilibrium LeChatlier Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
ΚΕ
Χημεία
Kinetic Molecular theory review Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Επίδειξη Φυσική
Χημεία
States of Matter (Inquiry based) Phase Change and Phase diagrams Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ Χημεία
Φυσική
States of Matter PhET Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Mahoney Mahoney ΓΜ Εργ Φυσική
Χημεία
Phases of Matter Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Dr. Wendy Adams ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΓΜ
Εργ Φυσική
States of Matter for Middle School Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Jefferson County Middle School Workshop ΓΜ Εργ Φυσική
Επιστήμη της Γης
Χημεία
States of Matter Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Emily Firchau ΛΚ Εργ Χημεία
Exploring Changes in States of Matter Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Jackie Esler ΓΜ Εργ Φυσική
Χημεία
States of Matter Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Br Lucien Blain ΛΚ Εργ Χημεία
Φυσική
How do PhET simulations fit in my middle school program? Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Sarah Borenstein ΓΜ Άλλο Χημεία
Επιστήμη της Γης
Βιολογία
Φυσική
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Julia Chamberlain ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Άλλο Χημεία
States of Matter lab handout Simona Haas ΛΚ Remote
Εργ
ΚΕ
Χημεία
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ΓΜ
ΛΚ
Άλλο Χημεία
Βιολογία
Φυσική
States of Matter PhET John Swiniuch ΛΚ Κατευθυνόμενη Χημεία
Phase Changes using States of Matter Sim Mary Arny ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Phase Changes using States of Matter Sim Mary Arny ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Thermal Expansion Pravesh Rohilla ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
ΚΕ
States of Matter - Solid,Liquid,Gas Jeremy Wegner ΓΜ
ΛΚ
Εργ
ΚΕ
ΕΕ
Χημεία
Φυσική
Staes of Matter Exploration Brian Underwood ΛΚ Εργ
States of Matter Simulation Lab Kelly Vaughan ΓΜ Εργ Χημεία
Φυσική
Guía de aprendizaje "La Materia y sus estados" Lilibeth Jara Κ-5 Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Χημεία
ESTADOS DE LA MATERIA Cesia Garcia Κ-5 Κατευθυνόμενη Επιστήμη της Γης
Gli stati della materia Luca Allegranti ΓΜ Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Χημεία
물질의 상태SIM 사용지침서 이화국(Wha Kuk Lee) ΠΡ-Αρχ
ΓΜ
ΛΚ
Άλλο
Εργ
Επίδειξη
Φυσική
Χημεία
Επιστήμη της Γης
Βιολογία
De fasen van een stof Azzedine Toutouh ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Εργ
Επίδειξη
ΠΕ
Επιστήμη της Γης
Χημεία
Φυσική

Γλώσσα Λήψη ή Εκτέλεση Βοηθήματα
Kurdish (Τουρκία) Όλα Kurdish (Turkey) Download Run now Rewşên Made
Αγγλικά Όλα English Download Run now States of Matter
Αλβανικά Όλα shqip Download Run now Gjendjet Agregate të Lëndës
Αμχαρικά Όλα Amharic Download Run now የ አካል ሁኔታ
Αραβικά Όλα العربية Download Run now حالات المادة
Αραβικά (Σαουδική Αραβία) Όλα العربية (السعودية) Download Run now حالات المادة
Βασκικα Όλα Euskara Download Run now Materia-egoerak
Βιετναμέζικα Όλα Tiếng Việt Download Run now Các trạng thái của vật chất
Βοσνιακά Όλα Bosanski Download Run now Agregatna stanja
Γαλικικά Όλα Gallegan Download Run now Estados da materia
Γαλλικά Όλα français Download Run now États de la matière
Γερμανικά Όλα Deutsch Download Run now Aggregatzustände
Γεωργιανά Όλα ქართული Download Run now ნივთიერების მდგომარეობა
Δανικά Όλα Dansk Download Run now Tilstandsformer
Εβραϊκά Όλα עברית Download Run now מצבי צבירה
Εσθονικά Όλα Eesti Download Run now Agregaatolekud
Ιαπωνικά Όλα 日本語 Download Run now 物質の状態(States of Matter)
Ινδονησιακά Όλα Bahasa Indonesia Download Run now Wujud Zat
Ισπανικά Όλα español Download Run now Estados de la Materia
Ισπανικά (Μεξικό) Όλα español (México) Download Run now Estados de la Materia
Ισπανικά (Περού) Όλα español (Perú) Download Run now Estados de la Materia
Ιταλικά Όλα italiano Download Run now Stati della Materia
Καζάχικα Όλα Kazakh Download Run now Заттың түрлері
Κανάντα Όλα Kannada Download Run now ದ್ರವ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ :
Κινέζικα - Απλά Όλα 中文 (中国) Download Run now 物质状态
Κινέζικα - Παραδοσιακά Όλα 中文 (台灣) Download Run now States of Matter 物質的狀態
Κορεάτικα Όλα 한국어 Download Run now 물질의 상태
Κουρδικά Όλα کوردی Download Run now دۆخه‌کانی مادده
Κροατικά Όλα hrvatski Download Run now Agragatna stanja tvari
Λάο Όλα Lao Download Run now ການນໍາ
Λευκορωσικά Όλα беларускі Download Run now Стан рэчыва
Μαλαισιανά Όλα Bahasa Melayu Download Run now Keadaan Jirim
Μαράθι Όλα मराठी Download Run now पदार्थांच्या स्थिती
Νορβηγικά Μπόκμαλ Όλα Norsk bokmål Download Run now Aggregattilstander
Ολλανδικά Όλα Nederlands Download Run now De fasen van een stof
Ουγγρικά Όλα magyar Download Run now Halmazállapotok
Ουζμπέκικα Όλα Uzbek Download Run now States of Matter
Περσικά Όλα فارسی Download Run now حالت های ماده
Πολωνικά Όλα polski Download Run now Stany materii
Πορτογαλικά Όλα português Download Run now Estados da matéria
Πορτογαλικά (Βραζιλίας) Όλα português (Brasil) Download Run now Estados da Matéria
Ρουμάνικα Όλα română Download Run now Stări de agregare
Ρωσικά Όλα русский Download Run now Состояния вещества
Σέρβικα Όλα Српски Download Run now Агрегатна стања
Σλαβομακεδονικά Όλα македонски Download Run now Состојба на материјата
Σλοβάκικα Όλα Slovenčina Download Run now Skupenstvo látky
Σλοβένικα Όλα Slovenščina Download Run now Agregatna stanja snovi
Σουαχίλι Όλα Swahili Download Run now Hali ya mada
Σουηδικά Όλα svenska Download Run now Materiens tillstånd
Ταϊλανδικά Όλα ไทย Download Run now สถานะของสาร
Ταμίλ Όλα Tamil Download Run now சடபொருணிலைகள்
Τουρκικά Όλα Türkçe Download Run now Maddenin halleri
Τουρκμένικα Όλα Turkmen Download Run now Maddalaryň hallary:
Τσέχικα Όλα čeština Download Run now Stavy hmoty
Φινλανδικά Όλα suomi Download Run now Olomuodot
Χμερ Όλα Khmer Download Run now ស្ថានភាព​រូបធាតុ

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

Ομάδα Σχεδίασης Βιβλιοθήκες τρίτων Ευχαριστίες στους
 • Wendy Adams
 • Paul Beale
 • John Blanco (developer)
 • Sarah McKagan
 • Kathy Perkins
 • Noah Podolefsky
 • Trish Loeblein
 • Piccolo