Αντιδράσεις και Ταχύτητα Αντίδρασης

Αντιδράσεις και Ταχύτητα Αντίδρασης Στιγμιότυπο οθόνης
Έκδοση συμβατή με φυλλομετρητή
 • Αντίδραση
 • Κινηματική
 • Συγκέντρωση
Java μέσω CheerpJ: Συνεργαστήκαμε με την Leaning Technologies για να μπορέσουν οι προσομοιώσεις Java να είναι εκτελέσιμες σε φυλλομετρητή.
Αυτή η προσομοίωση δεν είναι συμβατή με iPads.
Έκδοση Java: Υποστηρίζει χρήση εκτός δικτύου (offline)
και προσφέρει καλύτερες επιδόσεις.

Θέματα

 • Αντίδραση
 • Κινηματική
 • Συγκέντρωση
 • Ισορροπία

Περιγραφή

Εξερευνήστε τι είναι αυτό που κάνει μια αντίδραση να συμβεί με πρόσκρουση ατόμων και μορίων. Σχεδιάστε πειράματα με διαφορετικές αντιδράσεις, συγκεντρώσεις και θερμοκρασίες. Πότε είναι αντιστρέψιμες οι αντιδράσεις; Τι επηρεάζει τον ρυθμό μιας αναλογίας;

Δείγμα μαθησιακών στόχων

 • Explain why and how a pinball shooter can be used to help understand ideas about reactions.
 • Describe on a microscopic level what contributes to a successful reaction (with illustrations).
 • Describe how the reaction coordinate can be used to predict whether a reaction will proceed or slow.
 • Use the potential energy diagram to determine: The activation energy for the forward and reverse reactions; The difference in energy between reactants and products; The relative potential energies of the molecules at different positions on a reaction coordinate.
 • Draw a potential energy diagram from the energies of reactants and products and activation energy.
 • Sketch how the number of reactants and products will change as a reaction proceeds.
 • Explain how they know that a system has reached equilibrium from a graph of number of reactants and products versus time.
 • Predict how raising or lowering the temperature will affect a system in the equilibrium position.
 • Describe the relative sizes of the forward and reverse rates at equilibrium.
 • Explain what effects whether the equilibrium position favors the products or the reactants.
 • Predict how addition of a reactant or product will affect the forward and reverse reaction rates, and once this new system reaches equilibrium how the reactant and product concentrations will compare to the original system at equilibrium.
 • Compare graphs of concentration vs. time to determine which represents the fastest or slowest rate.
Έκδοση 1.07

Υποδείξεις για εκπαιδευτικούς

Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς Επισκόπηση των χειριστηρίων της προσομοίωσης, των απλοποιήσεων του μοντέλου και της ενδοσκόπησης στους τρόπους κατανόησης των μαθητών. ( PDF ).

Δραστηριότητες που έστειλαν εκπαιδευτικοί

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΠΕ Φυσική
Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Εργ
Επίδειξη
Χημεία
Concept Questions for Chemistry using PhET Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΓΜ
ΠΡ-Αρχ
ΠΕ Χημεία
Reactions and Rates 4: Equilibrium LeChatlier Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΚΕ
Εργ
Χημεία
Reactions and Rates 4 lessons (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ
Επίδειξη
ΚΕ
ΕΕ
Χημεία
Salts and Solubility 5 Activities in pdf Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Άλλο Επιστήμη της Γης
Χημεία
Reactions and Rates 3: Introduction to Equilibrium (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΚΕ
Εργ
ΕΕ
Χημεία
Reactions and Rates 2: Intro to Kinetics (inquiry based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ
ΚΕ
ΕΕ
Χημεία
Reactions and Rates College version for tab 3- kinetics (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Προ Εργ Χημεία
Reactions and Rates 1 Introduction to reactions (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΕΕ
Επίδειξη
Εργ
Χημεία
Exploring Equilibrium 2 (Le Chatelier's Principle) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Amy Jordan ΛΚ Εργ Χημεία
Exploring Equilibrium Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Amy Jordan ΛΚ Εργ Χημεία
Kinetics Guided Inquiry Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Chris Dewberry ΠΡ-Αρχ Εργ
ΚΕ
Άλλο
ΕΕ
Reaction Rates Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Emily Firchau ΛΚ Εργ Χημεία
Alignment of PhET sims with NGSS Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein updated by Diana López ΓΜ
ΛΚ
Άλλο Φυσική
Βιολογία
Επιστήμη της Γης
Χημεία
How do PhET simulations fit in my middle school program? Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Sarah Borenstein ΓΜ Άλλο Επιστήμη της Γης
Χημεία
Βιολογία
Φυσική
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Julia Chamberlain ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Άλλο Χημεία
Reactions and Rates: Learning Goals from the design team (Inquiry Based) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein, Linda Koch ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΠΡ-Προ
Άλλο Χημεία
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Άλλο Χημεία
Μαθηματικά
Φυσική
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ΛΚ
ΓΜ
Άλλο Βιολογία
Χημεία
Φυσική
Understanding Rates of Reactions Lauren Petersen ΓΜ
ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Χημεία
Reactions and Rates Jefferson County Middle School Workshop ΓΜ Εργ Χημεία
LeChateilier's Principle - Concentration Robert Strauss ΛΚ Εργ
반응과 반응속도 SIM 사용지침서 이화국(Wha Kuk Lee) ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
Επίδειξη
Άλλο
Βιολογία
Χημεία

Γλώσσα Λήψη ή Εκτέλεση Βοηθήματα
Αγγλικά Όλα English Download Run now Reactions & Rates
Αλβανικά Όλα shqip Download Run now Reaksionet dhe shpejtësitë
Αραβικά Όλα العربية Download Run now التفاعلات وسرعتها(معدلها)
Αραβικά (Σαουδική Αραβία) Όλα العربية (السعودية) Download Run now التفاعلات وسرعتها(معدلها)
Βασκικα Όλα Euskara Download Run now Erreakzioak eta abiadura
Βιετναμέζικα Όλα Tiếng Việt Download Run now Phản ứng và tốc độ phản ứng
Βοσνιακά Όλα Bosanski Download Run now HEMIJSKE REAKCIJE I PROMJENE
Γαλικικά Όλα Gallegan Download Run now Reaccións e Rtos
Γαλλικά Όλα français Download Run now Réaction et cinétique
Γερμανικά Όλα Deutsch Download Run now Reaktionen & Geschwindigkeiten
Γεωργιανά Όλα ქართული Download Run now რეაქციები და შედეგები
Δανικά Όλα Dansk Download Run now Reaktioner og størrelser
Εβραϊκά Όλα עברית Download Run now תגובות וקצבים
Εσθονικά Όλα Eesti Download Run now Reaktsioonid ja nende hindamine
Ιαπωνικά Όλα 日本語 Download Run now 反応と速度
Ινδονησιακά Όλα Bahasa Indonesia Download Run now Reaksi dan Tingkatannya
Ισπανικά Όλα español Download Run now Velocidades de reacción Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ισπανικά (Μεξικό) Όλα español (México) Download Run now Velocidades de reacción Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ισπανικά (Περού) Όλα español (Perú) Download Run now Velocidad de las Reacciones
Ιταλικά Όλα italiano Download Run now Reazioni e velocità di reazione
Καζάχικα Όλα Kazakh Download Run now Реакцияның & шамалары
Κανάντα Όλα Kannada Download Run now ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ
Κινέζικα - Απλά Όλα 中文 (中国) Download Run now 化学反应平衡
Κινέζικα - Παραδοσιακά Όλα 中文 (台灣) Download Run now Reactions & Rates 化學反應和反應速率
Κορεάτικα Όλα 한국어 Download Run now 반응과 반응속도
Κροατικά Όλα hrvatski Download Run now Brzina reakcija
Μογγολικά Όλα Монгол (Монгол) Download Run now Урвал ба Тооцоо
Μπασκίρ Όλα Bashkir Download Run now Erreakzio-abiadura
Ολλανδικά Όλα Nederlands Download Run now Reacties en reactiesnelheid
Ουγγρικά Όλα magyar Download Run now Reakciók: sebesség & egyensúly
Περσικά Όλα فارسی Download Run now واكنش ها و سرعت ها
Πολωνικά Όλα polski Download Run now Reakcje i ich szybkości
Πορτογαλικά Όλα português Download Run now Reações & taxas
Πορτογαλικά (Βραζιλίας) Όλα português (Brasil) Download Run now Reações e Taxas
Ρωσικά Όλα русский Download Run now Скорость реакций
Σέρβικα Όλα Српски Download Run now ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ПРОМЕНЕ
Σλαβομακεδονικά Όλα македонски Download Run now ХЕМИСКИ РЕАКЦИИ И ПРОМЕНИ
Σλοβάκικα Όλα Slovenčina Download Run now Reakcie & Hodnoty
Σλοβένικα Όλα Slovenščina Download Run now Reakcije in hitrosti reakcij
Σουαχίλι Όλα Swahili Download Run now majibu ya utendaji
Σουηδικά Όλα svenska Download Run now Reaktioner & reaktionshastigheter
Ταϊλανδικά Όλα ไทย Download Run now ปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
Τουρκικά Όλα Türkçe Download Run now Reaksiyonlar & Oranlar
Τουρκμένικα Όλα Turkmen Download Run now Reaksiýalar we mukdarlar
Τσέχικα Όλα čeština Download Run now Reakce a ceny
Χμερ Όλα Khmer Download Run now ប្រតិកម្ម និង​ល្បឿន

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

Ομάδα Σχεδίασης Βιβλιοθήκες τρίτων Ευχαριστίες στους
 • Linda Koch (lead)
 • Ron LeMaster (developer)
 • Trish Loeblein
 • Kathy Perkins
 • Interviewer: Mindy Gratny