Κίνηση εκτοξευόμενων αντικειμένων

Κίνηση εκτοξευόμενων αντικειμένων Στιγμιότυπο οθόνης Λήψη Ενσωμάτωση
 • Κινηματική
 • Αντίσταση του αέρα
 • Παραβολική Καμπύλη
HTML5 Badge Επιστροφή στην HTML5 έκδοση

Θέματα

 • Κινηματική
 • Αντίσταση του αέρα
 • Παραβολική Καμπύλη
 • Βολή

Περιγραφή

Εκτοξεύστε μια Μπουίκ με το κανόνι. Μάθετε για την κίνηση των σωμάτων κατά την εκτόξευση. Ρυθμίστε τη γωνία, την αρχική ταχύτητα και τη μάζα, προσθέστε την αντίσταση του αέρα και παίξτε το παιχνίδι πετυχαίνοντας όσο περισσότερες φορές μπορείτε τον στόχο.

Δείγμα μαθησιακών στόχων

 • Πρόβλεψε πως η μεταβολή των αρχικών συνθηκών επηρεάζει την τροχιά ενός βαλλόμενου σώματος (διάφορα αντικείμενα, γωνίες, αρχική ταχύτητα, μάζα, διάμετρος, αρχικό ύψος, ύπαρξη αντίστασης του αέρα ή όχι)
 • Χρησιμοποίησε επιχειρήματα για να εξηγήσεις τις προβλέψεις.
 • Διατύπωσε κοινούς όρους για την κίνηση των βλημάτων στην γλώσσα τους.(γωνία εκτόξευσης, αρχική ταχύτητα, αρχικό ύψος, βεληνεκές, τελικό ύψος, χρόνος)
 • Περιέγραψε γιατί η χρήση της προσομοίωσης είναι μια καλύ μέθοδος για την σπουδή των βολών.
Έκδοση 2.03

Υποδείξεις για εκπαιδευτικούς

Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς Επισκόπηση των χειριστηρίων της προσομοίωσης, των απλοποιήσεων του μοντέλου και της ενδοσκόπησης στους τρόπους κατανόησης των μαθητών. ( PDF ).

Δραστηριότητες που έστειλαν εκπαιδευτικοί

A Projectile Motion-Introduction (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Remote
ΠΕ
Εργ
Φυσική
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΠΕ Φυσική
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Επίδειξη
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Kinematic Equation Activity Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Shea Phillips ΛΚ Κατευθυνόμενη Φυσική
Quadratic Projectiles Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. beki toussaint ΛΚ Εργ Μαθηματικά
Experimental Design: Projectile Motion! Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Jamie Schoenberger ΓΜ Κατευθυνόμενη
Εργ
Άλλο
Επιστήμη της Γης
Air Resistance Lesson Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. UTeach Middle School PhET Team ΓΜ Εργ Φυσική
Projectile investigation for Middle School Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Jefferson County Middle School Workshop ΓΜ Εργ Μαθηματικά
Φυσική
Επιστήμη της Γης
Math in Motion Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Sam Jones ΛΚ Εργ
Math in Motion - Tasks Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Sam Jones ΛΚ Εργ Μαθηματικά
Testing Predictions for Projectile Motion Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Scott McCurdy ΓΜ
ΛΚ
Επίδειξη
Εργ
Φυσική
How do PhET simulations fit in my middle school program? Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Sarah Borenstein ΓΜ Άλλο Επιστήμη της Γης
Βιολογία
Χημεία
Φυσική
Horizontal Projectile Motion Experiment Abdullah Kakah ΛΚ Εργ
ΚΕ
Φυσική
projectile motion jawaher almazzmi ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Projectile Motion Othman Fahmi Othman Ali ΠΡ-Προ
ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ Φυσική
Projectile Motion Ali Al-Baiti ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ Φυσική
projectile motion worksheet Shurooq Aljaziri Πτυχ Εργ Φυσική
projectile motion Yaser Habib Hafez ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Horizontal Projectile amr samer ΠΡ-Αρχ Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Projectile motion Husain Baljeek ΠΡ-Προ
ΓΜ
ΛΚ
Εργ
Remote
ΚΕ
Φυσική
Μαθηματικά
Projectile Motion Worksheet Abdelrahman Marwan Allan ΠΡ-Προ
ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
Remote
Φυσική
Projectile Motion Mohammed Hasan Hamid ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ΓΜ
ΛΚ
Άλλο Βιολογία
Φυσική
Χημεία
Projectile Motion Discovery Sean Boston ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Κατευθυνόμενη
Remote
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Projectile Motion Experiments Nawal Nayfeh ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ Φυσική
Fee Fall Nawal Nayfeh ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Remote
Εργ
Φυσική
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ΛΚ Άλλο Φυσική
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ΛΚ Άλλο Φυσική
Projectile Motion - developing understanding. Dan Hanson ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
3 Projectile Motion Factors Mary Teren ΛΚ Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Projectile Motion Craig Reuter ΛΚ Εργ Φυσική
Projectile Motion Bernadette Kozak ΛΚ Εργ Φυσική
Applications of Parametric Equations Andrzej Sokolowski ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΚΕ Μαθηματικά
Projectile Motion Lab Amy Jordan ΛΚ Εργ Φυσική
Kinematics Wang Yunhe ΛΚ Εργ Φυσική
Projectile Investigation Teresa Gill ΓΜ Εργ
AP Physics PhET Projectile Motion Lab Nick Borowicz ΠΡ-Αρχ Εργ
Projectile Motion-Using kinematic equations Elisabeth Pope ΛΚ Εργ Φυσική
LEARNING AND SIMULATING PROJECTILE MOTION Yuriy Pinelis ΠΡ-Αρχ ΚΕ Φυσική
Projectile Motion Patrick Foley ΛΚ Εργ Φυσική
Projectile Motion - Fired at an Angle David Carroll ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Projectile Motion Homework Danny Rehn ΠΡ-Προ ΚΕ
Linear and Quadratic Functions: analysis using graphing unkown unknown ΛΚ ΚΕ Μαθηματικά
Projectile Motion Sarah Stanhope ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ
Understanding Projectile Motion Nathan Balasubramanian ΛΚ Εργ Φυσική
Projectile Motion Simulator Worksheet Shannon Wallace ΛΚ ΕΕ
Determination of angle of projection for maximum range Vincent Kizza ΛΚ Εργ Φυσική
Projectile Motion: Gravity & Air Resistance Steve Reeves ΛΚ Εργ Φυσική
Projectile Motion Lab #2 Chris Cochran ΓΜ Εργ Φυσική
Μαθηματικά
Projectile Motion Lab Exploration Jason Rott ΛΚ Εργ Φυσική
Projectile Motion Investigation Robert Kennedy ΛΚ Εργ Φυσική
Projectiles Air Resistance - It's a Drag David Moutoux ΛΚ Εργ
Quantitative Predictions of Projectile Motion Scott McCurdy ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Επίδειξη
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Projectile launch angle vs displacement Mick O'Byrne ΛΚ Εργ
ΚΕ
Φυσική
Μαθηματικά
Projectile Motion Phet Simulation Activity Drew Isola ΛΚ ΕΕ
Εργ
Projectile Motion and Air Resistance Adrian Carmichael ΛΚ Εργ
Investigating Projectile Motion John Scruggs ΛΚ Εργ
Projectile Simuation Brad Boyle ΛΚ Εργ Φυσική
Exploring Projectile Motion Cheri Wright ΛΚ Εργ Φυσική
Projectile Motion Formal Lab Development and Report Michael Poynter ΛΚ Εργ Φυσική
Projectile Motion: The Basic Flight Path Steve Reeves ΛΚ Εργ Φυσική
Projectile Motion Exploration curt miller ΛΚ Εργ Φυσική
Projectile Motion Investigation Jessica Mullins ΛΚ Εργ Φυσική
SBL-Projectile Motion Yuli Estrian ΓΜ
ΛΚ
Κατευθυνόμενη Φυσική
Movimiento Parabolico walter Manuel Trujillo Yaipen ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΓΜ
Άλλο
ΠΡ-Προ
Πτυχ
Εργ
ΚΕ
ΠΕ
Κατευθυνόμενη
Άλλο
Άλλο
Μαθηματικά
Φυσική
Movimiento Parabolico. Comaparacion de datos walter Manuel Trujillo Yaipen ΠΡ-Αρχ
Άλλο
Κ-5
ΠΡ-Προ
Πτυχ
ΛΚ
ΓΜ
Remote
Εργ
ΚΕ
Επίδειξη
Άλλο
Φυσική
Μαθηματικά
Practica de Movimiento Parabolico walter Manuel Trujillo Yaipen ΛΚ
ΠΡ-Προ
Πτυχ
ΠΡ-Αρχ
ΓΜ
ΚΕ
Άλλο
Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Practica Tiro Parabolico (traduccion) Gerardo Sarmiento ΓΜ
ΛΚ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Lançamento Oblíquo Emilene Eichelberger ΛΚ Κατευθυνόμενη Φυσική
Movimento de projéteis y' e y" ΛΚ Άλλο Φυσική

Γλώσσα Λήψη ή Εκτέλεση Βοηθήματα
Kurdish (Τουρκία) Όλα Kurdish (Turkey) Download Run now Livîna Pêkandinê
Αγγλικά Όλα English Download Run now Projectile Motion
Αϊτιανά Όλα Haitian Download Run now Mouvman pwojektil
Αμχαρικά Όλα Amharic Download Run now የፕሮጀክታይል እንቅስቃሴ
Αραβικά Όλα العربية Download Run now حركة قذيفة
Αραβικά (Σαουδική Αραβία) Όλα العربية (السعودية) Download Run now حركة المقذوفات
Αρμένικα Όλα Armenian Download Run now Արկի շարժում
Βασκικα Όλα Euskara Download Run now Jaurtigaiaren ibilbidea
Βιετναμέζικα Όλα Tiếng Việt Download Run now Chuyển động của đạn tử
Βοσνιακά Όλα Bosanski Download Run now Kretаnje projektilа
Γαλικικά Όλα Gallegan Download Run now Movemento de Proxectís
Γαλλικά Όλα français Download Run now Mouvement d'un projectile
Γερμανικά Όλα Deutsch Download Run now Projektilbewegung
Γεωργιανά Όλα ქართული Download Run now ჭურვის გასროლა
Δανικά Όλα Dansk Download Run now Projektil-bevægelser
Εβραϊκά Όλα עברית Download Run now שיגור
Εσθονικά Όλα Eesti Download Run now Kehade heitmine
Ιαπωνικά Όλα 日本語 Download Run now 放物運動(Projectile Motion)
Ινδονησιακά Όλα Bahasa Indonesia Download Run now Gerak Peluru (Gerak Parabola)
Ισπανικά Όλα español Download Run now Movimiento de un Proyectil
Ισπανικά (Μεξικό) Όλα español (México) Download Run now Movimiento de un Proyectil
Ισπανικά (Περού) Όλα español (Perú) Download Run now Movimiento del Proyectil
Ιταλικά Όλα italiano Download Run now Moto del proiettile
Καζάχικα Όλα Kazakh Download Run now снаряддын қозғалыс
Κανάντα Όλα Kannada Download Run now ಲೋಲಕ ಲ್ಯಾಬ್
Κινέζικα - Απλά Όλα 中文 (中国) Download Run now 抛体运动
Κινέζικα - Παραδοσιακά Όλα 中文 (台灣) Download Run now 拋物線運動
Κορεάτικα Όλα 한국어 Download Run now 포사체 운동
Κροατικά Όλα hrvatski Download Run now Gibanje projektila
Λετονικά Όλα Latviešu Download Run now Projektīvā kustība
Λευκορωσικά Όλα беларускі Download Run now Балістычных рух
Λιθουανικά Όλα Lietuvių Download Run now Kampu į horizontą mesto kūno judėjimas
Μαλαισιανά Όλα Bahasa Melayu Download Run now Gerakan Luncur
Μπενγκάλι Όλα Bengali Download Run now প্রাসের গতি
Ολλανδικά Όλα Nederlands Download Run now Projectielbeweging
Ουγγρικά Όλα magyar Download Run now Ágyúgolyó futam
Περσικά Όλα فارسی Download Run now حرکت پرتابه
Πολωνικά Όλα polski Download Run now Rzuty
Πορτογαλικά Όλα português Download Run now Lançamento de Projéteis
Πορτογαλικά (Βραζιλίας) Όλα português (Brasil) Download Run now Movimento de Projéteis
Ρωσικά Όλα русский Download Run now Баллистическое движение
Σέρβικα Όλα Српски Download Run now Кретање пројектила ( Јеремија пали топа! )
Σλαβομακεδονικά Όλα македонски Download Run now Движење на проектил
Σλοβάκικα Όλα Slovenčina Download Run now Pohyb strely
Σουαχίλι Όλα Swahili Download Run now Mwendo mchomozo
Σουηδικά Όλα svenska Download Run now Projektilbana
Ταϊλανδικά Όλα ไทย Download Run now การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์
Ταμίλ Όλα Tamil Download Run now எறிகணை நகர்ச்சி
Τουρκικά Όλα Türkçe Download Run now projectile-motion
Τουρκμένικα Όλα Turkmen Download Run now Topyň hereketi
Τσέχικα Όλα čeština Download Run now Pohyb střely
Χμερ Όλα Khmer Download Run now ចលនាគ្រាប់បាញ់

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Macromedia Flash 9 or later
OS X 10.9.5 or later
Macromedia Flash 9 or later
Macromedia Flash 9 or later

Ομάδα Σχεδίασης Βιβλιοθήκες τρίτων Ευχαριστίες στους
 • Michael Dubson (developer/lead)
 • Interviewer: Wendy Adams