Ιδιότητες Αερίου

Ιδιότητες Αερίου Στιγμιότυπο οθόνης
Browser-Compatible Version
Java via CheerpJ: We've partnered with Leaning Technologies to allow our Java sims to run in a browser.
This sim is not compatible with iPads.
Java Version: Supports offline use and offers improved performance.
HTML5 Badge Back to HTML5 Version

Description

Αντλήστε μόρια αερίου σε ένα δοχείο και δείτε τι θα γίνει καθώς αλλάζετε τον όγκο, προσθέτετε ή αφαιρείτε θερμότητα, μεταβάλετε τη βαρύτητα, και άλλα. Μετρήστε τη θερμοκρασία και την πίεση, και ανακαλύψτε πώς οι ιδιότητες του αερίου μεταβάλλονται η μια σε σχέση με κάθε άλλη.

Δείγμα μαθησιακών στόχων

 • Προβλέψτε πως η μεταβολή ενός από τα P,V,T και του αριθμού των μορίων επηρεάζει άλλες ιδιότητες των αερίων.
 • Προβλέψτε πως θα επηρεάσει η αλλαγή της θερμοκρασίας, την ταχύτητα των μορίων.
 • Kατατάξτε την ταχύτητα των μορίων στη θερμική ισορροπία που εξαρτάται από τη σχετική μάζα των μορίων.
Version 3.15

Teacher Tips

Το εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού (pdf) περιέχει υποδείξεις που υποβλήθηκαν από την ομάδα του PhET. ( PDF ).

Teacher-Submitted Activities

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
MC Φυσική
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Επίδειξη
Εργ
Φυσική
Gas Properties Modular Homework Activity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Julia Chamberlain, Ingrid Ulbrich ΠΡ-Αρχ ΚΕ Χημεία
Gas Properties Gas Laws Quantitative A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ
ΚΕ
Φυσική
Χημεία
Gases Understanding physical properties of gases (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
ΚΕ
Χημεία
Φυσική
Kinetic Molecular Theory- Introduction (inquiry-based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ Χημεία
Φυσική
Visualization and Visual Illusions SIM Homework A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Kathy Perkins, Carl Wieman ΠΡ-Αρχ ΚΕ Φυσική
Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Επίδειξη
Εργ
ΚΕ
Χημεία
Concept Questions for Chemistry using PhET A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΓΜ
ΛΚ
MC Χημεία
Kinetic Molecular theory review A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Επίδειξη Χημεία
Φυσική
Gas Properties-Inquiry Middle School A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. PhET Middle School Team ΓΜ Εργ
ΕΕ
Επιστήμη της Γης
Χημεία
Φυσική
Gas Investigation for Middle School A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Jefferson County Middle School Workshop ΓΜ Εργ Φυσική
Επιστήμη της Γης
Graphing Activity using Gas Properties Simulation A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Laura Conrad ΛΚ Εργ
Επίδειξη
Χημεία
Gas Laws Exploration A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Amy Phillip ΓΜ ΚΕ Χημεία
Gas Laws A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Sarah Borenstein ΓΜ Εργ Χημεία
How do PhET simulations fit in my middle school program? Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Sarah Borenstein ΓΜ Άλλο Επιστήμη της Γης
Φυσική
Βιολογία
Χημεία
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Julia Chamberlain ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Άλλο Χημεία
Gas Properties and Balloons & Buoyancy Simulations Homework Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Kathy Perkins, Carl Wieman ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ Φυσική
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ΓΜ
ΛΚ
Άλλο Φυσική
Βιολογία
Χημεία
Gas Properties Simulation Joel Meservy ΛΚ
ΓΜ
ΚΕ
Εργ
Guided
Φυσική
Tricky Dimensions – a Spin-off of a Sim Sándor Nagy ΠΡ-Προ
Πτυχ
Άλλο Χημεία
Φυσική
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ΛΚ Άλλο Φυσική
Introduction to the Gas Laws using PhET simulations Thomas Isaac ΛΚ Εργ Χημεία
Gas Laws Exploration Kylie Murry ΛΚ
ΓΜ
Εργ Χημεία
Super Basic Gas Law Lisa Bulat ΛΚ
Κ-5
Άλλο
ΓΜ
Άλλο
Εργ
Φυσική
Χημεία
Kinetic Theory of Gases Lecture Demo Bob Schaefer ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Επίδειξη
Guided
Χημεία
Φυσική
Gas Properties Phet Simulation worksheet (AP Physics 2) Yau-Jong Twu ΛΚ ΚΕ
Εργ
Guided
Φυσική
Kinetic Molecular Theory Amy Jordan ΛΚ Εργ Φυσική
Gas Law Brad Palmer ΛΚ Εργ
Bouncing Off the Walls Dean Baird, Paul G. Hewitt ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ Φυσική
Pressure, Volume, Temperature=Combined Gas Law Amanda Zullo ΛΚ ΕΕ
Gas Properties Acitvity Rachel ΓΜ Εργ
Pressure vs Temperature for Ideal Gases Duane Dolejsi ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ Φυσική
Χημεία
Boyle's Law Duane Dolejsi ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Charles' Law Lab and Gay-Lussac's Law Lab Michael Kwasny ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ Φυσική
Χημεία
Exploration of KMT and Gas Laws Stefan Panzilius ΛΚ Εργ Χημεία
Φυσική
Boyle's Law Lab Michael Kwasny ΛΚ Εργ
Charles's Law Lab Michael Kwasny ΛΚ Εργ
Gay-Lussac's Law Lab Michael Kwasny ΛΚ Εργ
Application of The First Law of Thermodynamics Andrzej Sokolowski ΛΚ ΕΕ Φυσική
Graham's Law of Effusion Roberto Marrero ΛΚ Εργ Χημεία
Dalton's Law of Partial Pressures Roberto Marrero ΛΚ Εργ Χημεία
The Relationship between the Volume of a Gas and its Pressure - Boyle's Law Stephan Graham ΛΚ Εργ Μαθηματικά
Χημεία
Gas Properties steve hymes ΛΚ Εργ Χημεία
Heat Intro Steve Dickson ΛΚ ΚΕ Φυσική
Gas Properties/Buoyancy Gretchen Swanson ΛΚ Εργ Φυσική
Ideal Gas Law Activity Bob Shurtz, Generoso DePascale ΛΚ Εργ Φυσική
Gas Properties Gretchen Swanson ΛΚ Εργ Χημεία
The x and y's of Gas Properties Brian Ash ΛΚ Εργ Χημεία
Gas Laws, Quantitative, Gay-Lussac's law Gagik Demirjian ΛΚ Εργ Φυσική
Gas Laws, Quantitative, Charles' law Gagik Demirjian ΛΚ Εργ Φυσική
Gas Laws, Quantitative, Boyle–Mariotte law Gagik Demirjian ΛΚ Εργ Φυσική
GRANDEURS THERMODYNAMIQUES : Du macroscopique au microscopique Elliot Canipelle ΠΡ-Αρχ
Πτυχ
ΛΚ
ΠΡ-Προ
Άλλο
ΚΕ
Guided
Άλλο
Remote
Φυσική
Χημεία
Moteur en PhET Bernard Lacour Άλλο Εργ Φυσική
Gaasi omaduste meedialabori juhend Siim Tõkke ΛΚ ΚΕ
Εργ
Φυσική
Eksperimen Boyle dan Gay-Lussac Choirul Huda ΛΚ Εργ
Guided
Φυσική
Propiedades de los gases usando simulaciones OSCAR HERNANDEZ ΛΚ
ΓΜ
Επίδειξη
Guided
ΚΕ
Χημεία
Estado Gaseoso Danny Lorduy Flórez ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΚΕ
Εργ
Discuss
Επίδειξη
Guided
Χημεία
Energía y PVT Elvis Rivera ΓΜ
ΛΚ
Εργ Φυσική
Ley de Boyle-Mariotte PHET GUDIEL ROBLERO ΓΜ Εργ
기체의 설질 SIM 사용지침서 Wha Kuk Lee ΛΚ
ΓΜ
Εργ
Άλλο
Χημεία
Φυσική
https://youtu.be/B4_UEJzch3o Marcos aurélio Silva ΓΜ
ΛΚ
Guided
Επίδειξη
Remote
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Χημεία
estudo dos Gases Cremilson Souza ΛΚ Guided Φυσική
Transformações gasosas Ivandson Bandeira ΛΚ Επίδειξη
Guided
Φυσική
Simulador, Propriedades do Gás Selma Bessa Sales ΓΜ ΚΕ Χημεία

Γλώσσα Download or Run Tips
Αγγλικά All English Download Run now Gas Properties
Αϊτιανά All Haitian Download Run now Jan gaz yo ye
Αλβανικά All shqip Download Run now Vetitë e gazit
Αμχαρικά All Amharic Download Run now ጋዝ ንብረቶች
Αραβικά All العربية Download Run now خواص الغاز
Αραβικά (Σαουδική Αραβία) All العربية (السعودية) Download Run now خواص الغاز
Αρμένικα All Armenian Download Run now Գազի հատկությունները
Βασκικα All Euskara Download Run now Gas-ezaugarriak
Βιετναμέζικα All Tiếng Việt Download Run now Tính chất của chất khí
Βοσνιακά All Bosanski Download Run now OSOBINE IDEALNOG GASA
Γαλικικά All Gallegan Download Run now Propiedades do Gas
Γαλλικά All français Download Run now Propriétés d'un gaz parfait
Γερμανικά All Deutsch Download Run now Gaseigenschaften
Γεωργιανά All ქართული Download Run now აირის თვისებები
Δανικά All Dansk Download Run now Gasegenskaber
Εβραϊκά All עברית Download Run now מאפייני גז
Εσθονικά All Eesti Download Run now Gaasi omadused
Ιαπωνικά All 日本語 Download Run now 気体の性質
Ινδονησιακά All Bahasa Indonesia Download Run now Sifati Gas
Ιρλανδικά All Gaeilge Download Run now Airíonna an Gháis
Ισπανικά All español Download Run now Propiedades del gas
Ισπανικά (Μεξικό) All español (México) Download Run now Propiedades del gas
Ισπανικά (Περού) All español (Perú) Download Run now Propiedades de los Gases
Ιταλικά All italiano Download Run now Proprietà dei gas
Καζάχικα All Kazakh Download Run now Дүние-мүліктер газ
Κανάντα All Kannada Download Run now ಅನಿಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
Καταλανικά All català Download Run now Propietats del gas
Κινέζικα - Απλά All 中文 (中国) Download Run now 气体属性
Κινέζικα - Παραδοσιακά All 中文 (台灣) Download Run now 氣體特性
Κορεάτικα All 한국어 Download Run now 기체의 성질
Κροατικά All hrvatski Download Run now Svojstva Plinova
Λάο All Lao Download Run now ຄຸນສົມບັດ​ຂອງ​ເກດສ
Λετονικά All Latviešu Download Run now Gāzu parametri
Λευκορωσικά All беларускі Download Run now Уласцівасці газу
Μαορί All Maori Download Run now Āhuatanga Haurehu
Μαράθι All मराठी Download Run now वायूचे गुणधर्म
Μογγολικά All Монгол (Монгол) Download Run now Хийн Шинж чанар
Μολδαβικά All Moldavian Download Run now Proprietățile gazului
Νορβηγικά Μπόκμαλ All Norsk bokmål Download Run now Gassegenskaper
Ολλανδικά All Nederlands Download Run now Eigenschappen van gassen
Ουγγρικά All magyar Download Run now Gáztulajdonságok
Ουκρανικά All українська Download Run now Властивості газу
Περσικά All فارسی Download Run now ویژگی های گاز
Πολωνικά All polski Download Run now Właściwości
Πορτογαλικά All português Download Run now Propriedades do gás
Πορτογαλικά Βραζιλίας All português (Brasil) Download Run now Propriedades dos Gases
Ρουμάνικα All română Download Run now Proprietăţile gazului
Ρωσικά All русский Download Run now Свойства газа
Σέρβικα All Српски Download Run now ОСОБИНЕ ИДЕАЛНОГ ГАСА
Σλαβομακεδονικά All македонски Download Run now Особини на идеален гас
Σλοβάκικα All Slovenčina Download Run now Vlastnosti plynu
Σλοβένικα All Slovenščina Download Run now Lastnosti plina
Σουηδικά All svenska Download Run now Egenskaper för gas
Ταϊλανδικά All ไทย Download Run now คุณสมบัติของแก๊ส
Τουρκικά All Türkçe Download Run now Gazların Özellikleri
Τουρκμένικα All Turkmen Download Run now Gazyň häsiýetleri
Τσέχικα All čeština Download Run now Vlastnosti plynu
Τσουάνα All Tswana Download Run now Gase e e seng ya Nnete & Bueyensi (Ideal Gas & Buoyancy)
Φινλανδικά All suomi Download Run now Kaasun ominaisuudet
Χμερ All Khmer Download Run now លក្ខណៈ​នៃ​ឧស្ម័ន

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

Ομάδα σχεδίασης Βιβλιοθήκες τρίτων Ευχαριστίες στους
 • Jack Barbera
 • Michael Dubson
 • Linda Koch
 • Ron LeMaster (developer)
 • Kathy Perkins
 • Carl Wieman
 • Interviewer: Danielle Harlow
 • Piccolo
 • Java2D