Ιδιότητες Αερίου

Ιδιότητες Αερίου Στιγμιότυπο οθόνης Λήψη Ενσωμάτωση
 • Αέριο
 • Θερμότητα
 • Θερμοδυναμική
HTML5 Badge Επιστροφή στην HTML5 έκδοση

Θέματα

 • Αέριο
 • Θερμότητα
 • Θερμοδυναμική
 • Βαρύτητα
 • Πίεση
 • Νόμος ιδανικού αερίου
 • Νόμος του Boyle
 • Νόμος Charles

Περιγραφή

Αντλήστε μόρια αερίου σε ένα δοχείο και δείτε τι θα γίνει καθώς αλλάζετε τον όγκο, προσθέτετε ή αφαιρείτε θερμότητα, μεταβάλετε τη βαρύτητα, και άλλα. Μετρήστε τη θερμοκρασία και την πίεση, και ανακαλύψτε πώς οι ιδιότητες του αερίου μεταβάλλονται η μια σε σχέση με κάθε άλλη.

Δείγμα μαθησιακών στόχων

 • Προβλέψτε πως η μεταβολή ενός από τα P,V,T και του αριθμού των μορίων επηρεάζει άλλες ιδιότητες των αερίων.
 • Προβλέψτε πως θα επηρεάσει η αλλαγή της θερμοκρασίας, την ταχύτητα των μορίων.
 • Kατατάξτε την ταχύτητα των μορίων στη θερμική ισορροπία που εξαρτάται από τη σχετική μάζα των μορίων.
Έκδοση 3.15

Υποδείξεις για εκπαιδευτικούς

Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς Επισκόπηση των χειριστηρίων της προσομοίωσης, των απλοποιήσεων του μοντέλου και της ενδοσκόπησης στους τρόπους κατανόησης των μαθητών. ( PDF ).

Δραστηριότητες που έστειλαν εκπαιδευτικοί

Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Επίδειξη
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΠΕ Φυσική
Gas Properties Modular Homework Activity Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Julia Chamberlain, Ingrid Ulbrich ΠΡ-Αρχ ΚΕ Χημεία
Gas Properties Gas Laws Quantitative Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΚΕ
Εργ
Χημεία
Φυσική
Gases Understanding physical properties of gases (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
ΚΕ
Φυσική
Χημεία
Kinetic Molecular Theory- Introduction (inquiry-based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ Χημεία
Φυσική
Visualization and Visual Illusions SIM Homework Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Kathy Perkins, Carl Wieman ΠΡ-Αρχ ΚΕ Φυσική
Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΚΕ
Επίδειξη
Εργ
Χημεία
Concept Questions for Chemistry using PhET Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΓΜ
ΛΚ
ΠΕ Χημεία
Kinetic Molecular theory review Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Επίδειξη Φυσική
Χημεία
Gas Properties-Inquiry Middle School Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. PhET Middle School Team ΓΜ ΕΕ
Εργ
Χημεία
Φυσική
Επιστήμη της Γης
Gas Investigation for Middle School Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Jefferson County Middle School Workshop ΓΜ Εργ Φυσική
Επιστήμη της Γης
Graphing Activity using Gas Properties Simulation Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Laura Conrad ΛΚ Εργ
Επίδειξη
Χημεία
Gas Laws Exploration Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Amy Phillip ΓΜ ΚΕ Χημεία
Gas Laws Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Sarah Borenstein ΓΜ Εργ Χημεία
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Julia Chamberlain ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Άλλο Χημεία
How do PhET simulations fit in my middle school program? Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Sarah Borenstein ΓΜ Άλλο Φυσική
Βιολογία
Χημεία
Επιστήμη της Γης
Gas Properties and Balloons & Buoyancy Simulations Homework Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Kathy Perkins, Carl Wieman ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΚΕ Φυσική
Video: Self-paced learning on Boyle's Law Louis Wong ΛΚ
ΓΜ
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Remote
Εργ
Φυσική
Partner...Demo...Diagram with Jamboard Andrew Hann ΓΜ
ΛΚ
Remote
Εργ
Χημεία
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ΓΜ
ΛΚ
Άλλο Βιολογία
Χημεία
Φυσική
Gas Properties Simulation Joel Meservy ΓΜ
ΛΚ
ΚΕ
Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Tricky Dimensions – a Spin-off of a Sim Sándor Nagy ΠΡ-Προ
Πτυχ
Άλλο Χημεία
Φυσική
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ΛΚ Άλλο Φυσική
Introduction to the Gas Laws using PhET simulations Thomas Isaac ΛΚ Εργ Χημεία
Gas Laws Exploration Kylie Murry ΓΜ
ΛΚ
Εργ Χημεία
Super Basic Gas Law Lisa Bulat Άλλο
ΓΜ
ΛΚ
Κ-5
Εργ
Άλλο
Χημεία
Φυσική
Kinetic Theory of Gases Lecture Demo Bob Schaefer ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Επίδειξη
Κατευθυνόμενη
Χημεία
Φυσική
Gas Properties Phet Simulation worksheet (AP Physics 2) Yau-Jong Twu ΛΚ Εργ
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Kinetic Molecular Theory Amy Jordan ΛΚ Εργ Φυσική
Gas Law Brad Palmer ΛΚ Εργ
Bouncing Off the Walls Dean Baird, Paul G. Hewitt ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ Φυσική
Pressure, Volume, Temperature=Combined Gas Law Amanda Zullo ΛΚ ΕΕ
Gas Properties Acitvity Rachel ΓΜ Εργ
Pressure vs Temperature for Ideal Gases Duane Dolejsi ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ Χημεία
Φυσική
Boyle's Law Duane Dolejsi ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Charles' Law Lab and Gay-Lussac's Law Lab Michael Kwasny ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ Χημεία
Φυσική
Exploration of KMT and Gas Laws Stefan Panzilius ΛΚ Εργ Χημεία
Φυσική
Boyle's Law Lab Michael Kwasny ΛΚ Εργ
Charles's Law Lab Michael Kwasny ΛΚ Εργ
Gay-Lussac's Law Lab Michael Kwasny ΛΚ Εργ
Application of The First Law of Thermodynamics Andrzej Sokolowski ΛΚ ΕΕ Φυσική
Graham's Law of Effusion Roberto Marrero ΛΚ Εργ Χημεία
Dalton's Law of Partial Pressures Roberto Marrero ΛΚ Εργ Χημεία
The Relationship between the Volume of a Gas and its Pressure - Boyle's Law Stephan Graham ΛΚ Εργ Χημεία
Μαθηματικά
Gas Properties steve hymes ΛΚ Εργ Χημεία
Heat Intro Steve Dickson ΛΚ ΚΕ Φυσική
Gas Properties/Buoyancy Gretchen Swanson ΛΚ Εργ Φυσική
Ideal Gas Law Activity Bob Shurtz, Generoso DePascale ΛΚ Εργ Φυσική
Gas Properties Gretchen Swanson ΛΚ Εργ Χημεία
The x and y's of Gas Properties Brian Ash ΛΚ Εργ Χημεία
Gas Laws, Quantitative, Gay-Lussac's law Gagik Demirjian ΛΚ Εργ Φυσική
Gas Laws, Quantitative, Charles' law Gagik Demirjian ΛΚ Εργ Φυσική
Gas Laws, Quantitative, Boyle–Mariotte law Gagik Demirjian ΛΚ Εργ Φυσική
GRANDEURS THERMODYNAMIQUES : Du macroscopique au microscopique Elliot Canipelle ΛΚ
Άλλο
Πτυχ
ΠΡ-Προ
ΠΡ-Αρχ
Remote
Άλλο
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Χημεία
Moteur en PhET Bernard Lacour Άλλο Εργ Φυσική
Gaasi omaduste meedialabori juhend Siim Tõkke ΛΚ Εργ
ΚΕ
Φυσική
Eksperimen Boyle dan Gay-Lussac Choirul Huda ΛΚ Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Estado Gaseoso walter Manuel Trujillo Yaipen ΛΚ
Άλλο
ΠΡ-Αρχ
Εργ
Άλλο
Φυσική
Άλλο
Propiedades de los gases usando simulaciones OSCAR HERNANDEZ ΓΜ
ΛΚ
Επίδειξη
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Χημεία
Estado Gaseoso Danny Lorduy Flórez ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Συζητήστε
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Επίδειξη
Χημεία
Energía y PVT Elvis Rivera ΓΜ
ΛΚ
Εργ Φυσική
Ley de Boyle-Mariotte PHET GUDIEL ROBLERO ΓΜ Εργ
기체의 설질 SIM 사용지침서 Wha Kuk Lee ΛΚ
ΓΜ
Άλλο
Εργ
Φυσική
Χημεία
https://youtu.be/B4_UEJzch3o Marcos aurélio Silva ΛΚ
ΓΜ
Κατευθυνόμενη
Επίδειξη
Remote
Εργ
ΚΕ
Φυσική
Χημεία
estudo dos Gases Cremilson Souza ΛΚ Κατευθυνόμενη Φυσική
Transformações gasosas Ivandson Bandeira ΛΚ Επίδειξη
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Simulador, Propriedades do Gás Selma Bessa Sales ΓΜ ΚΕ Χημεία

Γλώσσα Λήψη ή Εκτέλεση Βοηθήματα
Αγγλικά Όλα English Download Run now Gas Properties
Αϊτιανά Όλα Haitian Download Run now Jan gaz yo ye
Αλβανικά Όλα shqip Download Run now Vetitë e gazit
Αμχαρικά Όλα Amharic Download Run now ጋዝ ንብረቶች
Αραβικά Όλα العربية Download Run now خواص الغاز
Αραβικά (Σαουδική Αραβία) Όλα العربية (السعودية) Download Run now خواص الغاز
Αρμένικα Όλα Armenian Download Run now Գազի հատկությունները
Βασκικα Όλα Euskara Download Run now Gas-ezaugarriak
Βιετναμέζικα Όλα Tiếng Việt Download Run now Tính chất của chất khí
Βοσνιακά Όλα Bosanski Download Run now OSOBINE IDEALNOG GASA
Γαλικικά Όλα Gallegan Download Run now Propiedades do Gas
Γαλλικά Όλα français Download Run now Propriétés d'un gaz parfait
Γερμανικά Όλα Deutsch Download Run now Gaseigenschaften
Γεωργιανά Όλα ქართული Download Run now აირის თვისებები
Δανικά Όλα Dansk Download Run now Gasegenskaber
Εβραϊκά Όλα עברית Download Run now מאפייני גז
Εσθονικά Όλα Eesti Download Run now Gaasi omadused
Ιαπωνικά Όλα 日本語 Download Run now 気体の性質
Ινδονησιακά Όλα Bahasa Indonesia Download Run now Sifati Gas
Ιρλανδικά Όλα Gaeilge Download Run now Airíonna an Gháis
Ισπανικά Όλα español Download Run now Propiedades del gas
Ισπανικά (Μεξικό) Όλα español (México) Download Run now Propiedades del gas
Ισπανικά (Περού) Όλα español (Perú) Download Run now Propiedades de los Gases
Ιταλικά Όλα italiano Download Run now Proprietà dei gas
Καζάχικα Όλα Kazakh Download Run now Дүние-мүліктер газ
Κανάντα Όλα Kannada Download Run now ಅನಿಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
Καταλανικά Όλα català Download Run now Propietats del gas
Κινέζικα - Απλά Όλα 中文 (中国) Download Run now 气体属性
Κινέζικα - Παραδοσιακά Όλα 中文 (台灣) Download Run now 氣體特性
Κορεάτικα Όλα 한국어 Download Run now 기체의 성질
Κροατικά Όλα hrvatski Download Run now Svojstva Plinova
Λάο Όλα Lao Download Run now ຄຸນສົມບັດ​ຂອງ​ເກດສ
Λετονικά Όλα Latviešu Download Run now Gāzu parametri
Λευκορωσικά Όλα беларускі Download Run now Уласцівасці газу
Μαορί Όλα Maori Download Run now Āhuatanga Haurehu
Μαράθι Όλα मराठी Download Run now वायूचे गुणधर्म
Μογγολικά Όλα Монгол (Монгол) Download Run now Хийн Шинж чанар
Μολδαβικά Όλα Moldavian Download Run now Proprietățile gazului
Νορβηγικά Μπόκμαλ Όλα Norsk bokmål Download Run now Gassegenskaper
Ολλανδικά Όλα Nederlands Download Run now Eigenschappen van gassen
Ουγγρικά Όλα magyar Download Run now Gáztulajdonságok
Ουκρανικά Όλα українська Download Run now Властивості газу
Περσικά Όλα فارسی Download Run now ویژگی های گاز
Πολωνικά Όλα polski Download Run now Właściwości
Πορτογαλικά Όλα português Download Run now Propriedades do gás
Πορτογαλικά (Βραζιλίας) Όλα português (Brasil) Download Run now Propriedades dos Gases
Ρουμάνικα Όλα română Download Run now Proprietăţile gazului
Ρωσικά Όλα русский Download Run now Свойства газа
Σέρβικα Όλα Српски Download Run now ОСОБИНЕ ИДЕАЛНОГ ГАСА
Σλαβομακεδονικά Όλα македонски Download Run now Особини на идеален гас
Σλοβάκικα Όλα Slovenčina Download Run now Vlastnosti plynu
Σλοβένικα Όλα Slovenščina Download Run now Lastnosti plina
Σουηδικά Όλα svenska Download Run now Egenskaper för gas
Ταϊλανδικά Όλα ไทย Download Run now คุณสมบัติของแก๊ส
Τουρκικά Όλα Türkçe Download Run now Gazların Özellikleri
Τουρκμένικα Όλα Turkmen Download Run now Gazyň häsiýetleri
Τσέχικα Όλα čeština Download Run now Vlastnosti plynu
Τσουάνα Όλα Tswana Download Run now Gase e e seng ya Nnete & Bueyensi (Ideal Gas & Buoyancy)
Φινλανδικά Όλα suomi Download Run now Kaasun ominaisuudet
Χμερ Όλα Khmer Download Run now លក្ខណៈ​នៃ​ឧស្ម័ន

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

Ομάδα Σχεδίασης Βιβλιοθήκες τρίτων Ευχαριστίες στους
 • Jack Barbera
 • Michael Dubson
 • Linda Koch
 • Ron LeMaster (developer)
 • Kathy Perkins
 • Carl Wieman
 • Interviewer: Danielle Harlow
 • Piccolo
 • Java2D