Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού Faraday

Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού Faraday Στιγμιότυπο οθόνης
Έκδοση συμβατή με φυλλομετρητή
 • Νόμος του Faraday
 • Μαγνητικό πεδίο
 • Μαγνήτες
Java μέσω CheerpJ: Συνεργαστήκαμε με την Leaning Technologies για να μπορέσουν οι προσομοιώσεις Java να είναι εκτελέσιμες σε φυλλομετρητή.
Αυτή η προσομοίωση δεν είναι συμβατή με iPads.
Έκδοση Java: Υποστηρίζει χρήση εκτός δικτύου (offline)
και προσφέρει καλύτερες επιδόσεις.

Θέματα

 • Νόμος του Faraday
 • Μαγνητικό πεδίο
 • Μαγνήτες

Περιγραφή

Παίξτε με έναν ραβδόμορφο μαγνήτη και με πηνία για να μάθετε σχετικά με τον νόμο του Φάραντέι. Μετακινήστε έναν μαγνήτη κοντά σε ένα ή δυο πηνία για να ανάψετε έναν λαμπτήρα. Δείτε τις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου. Ένας μετρητής δείχνει τη κατεύθυνση και την ένταση του ρεύματος. Δείτε τις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου ή χρησιμοποιήστε τον μετρητή για να δείξετε την κατεύθυνση και την ένταση του ρεύματος. Μπορείτε ακόμη να παίξετε με ηλεκτρομαγνήτες, με γενήτριες και μετασχηματιστές!

Δείγμα μαθησιακών στόχων

 • Προβλέψτε την κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου για διαφορετικές θέσεις γύρω από έναν ραβδόμορφο μαγνήτη και έναν ηλεκτρομαγνήτη.
 • Συγρίνετε και αντιπαραβάλλετε τους ραβδόμορφους μαγνήτες και τους ηλεκτρομαγνήτες.
 • Προσδιορίστε τα μεταβλητά χαρακτηριστικά των ηλεκτρομαγνητών και ποιά είναι τα αποτελέσματα της κάθε μεταβλητής στην ισχύ και την κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου.
 • Συσχετίστε την ισχύ του μαγνητικού πεδίου με την απόσταση, ποσοτικά και ποιοτικά.
 • Προσδιορίστε συσκευές και καταστάσεις οι οποίες παράγουν ηλεκτρομαγνητική επαγωγή.
 • Συγρίνετε και αντιπαραβάλλετε τον τρόπο με τον οπόιο ένας λαμπτήρας και ένα βολτόμετρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δείξουν χαρακτηριστικά του επαγόμενου ρεύματος.
 • Προβλέψτε πώς θα άλλάξει το ρεύμα όταν μεταβληθούν οι συνθήκες.
Έκδοση 2.07

Υποδείξεις για εκπαιδευτικούς

Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς Επισκόπηση των χειριστηρίων της προσομοίωσης, των απλοποιήσεων του μοντέλου και της ενδοσκόπησης στους τρόπους κατανόησης των μαθητών. ( PDF ).

Αρχικό βίντεο

Παρακαλώ συνδεθείτε για να παρακολουθήσετε το αρχικό βίντεο

Δραστηριότητες που έστειλαν εκπαιδευτικοί

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΠΕ Φυσική
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΚΕ
Επίδειξη
Εργ
Φυσική
Static Magnetic and Electric unit (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ ΚΕ
Επίδειξη
Εργ
Φυσική
Induction (high school version) (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ ΕΕ
Εργ
Φυσική
Induction (college homework version) (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ ΕΕ
ΚΕ
Φυσική
Magnets-Introduction (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ Εργ
ΕΕ
Φυσική
Faraday’s Electromagnetic Lab Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Dr. Wendy Adams ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Φυσική
Investigating Electromagnetism Applications Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Elyse Zimmer ΛΚ Εργ Φυσική
Exploring magnets, pickup coils and generators Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Elyse Zimmer ΛΚ Εργ Φυσική
Introduction to Magnetic Fields (bar magnets and electromagnets) - Inquiry Based Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Josie Herman ΠΡ-Αρχ
ΓΜ
ΛΚ
Εργ Φυσική
Alignment of PhET sims with NGSS Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein updated by Diana López ΓΜ
ΛΚ
Άλλο Χημεία
Βιολογία
Επιστήμη της Γης
Φυσική
How do PhET simulations fit in my middle school program? Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Sarah Borenstein ΓΜ Άλλο Βιολογία
Χημεία
Επιστήμη της Γης
Φυσική
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΓΜ
ΛΚ
Άλλο Φυσική
Βιολογία
Χημεία
Μαθηματικά
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Άλλο Χημεία
Φυσική
Μαθηματικά
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ΛΚ
ΓΜ
Άλλο Φυσική
Βιολογία
Χημεία
Video: Faraday's Electromagnetic Lab Simulation (PhET) Explained Louis Wong ΓΜ
ΛΚ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Remote
Φυσική
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ΛΚ Άλλο Φυσική
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ΛΚ Άλλο Φυσική
Magnet Lab Amy Jordan ΛΚ Εργ Φυσική
Faraday- The E part of Eintstein's Big Idea Daniel Nieman ΛΚ Εργ Φυσική
Faraday's Electromagnetic Lab Dean Baird ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Εργ
Initial Magnetism Investigation (Inquiry Based) Bruce Palmquist ΛΚ Εργ
Electromagnetic Generation - Phet simulation Pauline Seales ΛΚ Εργ Φυσική
Faraday Experiment Self Directed Learning Chris Cochran ΛΚ ΕΕ Φυσική
PhET Faraday Simulation Nicole Murawski ΛΚ Εργ Φυσική
Faraday's Electromagnetic Lab Robert Kennedy ΛΚ Εργ Φυσική
Faradays Electromagnetic Lab: Generating Electricity Steve Reeves ΛΚ ΚΕ Φυσική
Faradays AC-DC and Electromagnetism Steve Reeves ΛΚ ΚΕ Φυσική
Laboratorio Virtual para abordar la Ley de Inducción de Faraday basado en las propuestas del Aprendizaje Activo de la Física Diego Fernando Becerra Rodríguez ΠΡ-Αρχ
ΠΡ-Προ
Εργ Φυσική
Ley de Faraday Forma diferencial Diego Fernando Becerra Rodríguez Πτυχ Κατευθυνόμενη Φυσική
Roteiro de atividades para os alunos Ygor Bernardes ΛΚ Κατευθυνόμενη Φυσική
Computer Simulations as a Tool to Assist Teaching Basics of Electromagnetism (Simulações Computacionais Como Ferramenta Auxiliar ao Ensino de Conceitos Básicos de Eletromagnetismo) Josué Antunes de Macêdo & Adriana Gomes Dickman ΓΜ ΕΕ
Επίδειξη
Άλλο
Εργ
Φυσική

Γλώσσα Λήψη ή Εκτέλεση Βοηθήματα
Kurdish (Τουρκία) Όλα Kurdish (Turkey) Download Run now Ezmûngeha KarebaMiknatisî ya Faraday
Αγγλικά Όλα English Download Run now Faraday's Electromagnetic Lab
Αϊτιανά Όλα Haitian Download Run now Laboratwa Elektromayetik Faraday la
Αλβανικά Όλα shqip Download Run now Eksperimenti Virtual i Efektit Elektromagnetik të Faraday-t
Αμχαρικά Όλα Amharic Download Run now ፋራዴይ የኤሌክትሮማግኔቲክ ላብራቶሪ
Αραβικά Όλα العربية Download Run now مختبر فراداي للمغناطيس الكهربائي
Αρμένικα Όλα Armenian Download Run now Ֆարադեյի Էլեկտրամագնիսական լաբարատորիան
Βασκικα Όλα Euskara Download Run now Faraday-ren laborategi elektromagnetikoa
Βιετναμέζικα Όλα Tiếng Việt Download Run now Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY
Βοσνιακά Όλα Bosanski Download Run now Fаrаdejevа elektromаgnetnа lаborаtorijа
Βουλγαρικά Όλα български Download Run now Електромагнитна лаборатория на Майкъл Фарадей
Γαλικικά Όλα Gallegan Download Run now Lab Lei de Faraday
Γαλλικά Όλα français Download Run now Labo d'électromagnétisme de Faraday
Γερμανικά Όλα Deutsch Download Run now Faradays Elektromagnetisches Labor
Γεωργιανά Όλα ქართული Download Run now ფარადეის ელექტრომაგნიტური ლაბორატორია
Δανικά Όλα Dansk Download Run now Faradays elektromagnetiske laboratorie.
Εβραϊκά Όλα עברית Download Run now מעבדת האלקטרומגנטיות של פרדיי
Εσθονικά Όλα Eesti Download Run now Faraday elektromagnetlabor
Ιαπωνικά Όλα 日本語 Download Run now ファラデーの電磁石研究所
Ινδονησιακά Όλα Bahasa Indonesia Download Run now Laboratorium Elektromagnetik Faraday
Ισπανικά Όλα español Download Run now Laboratorio electromágnetico de Faraday Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ισπανικά (Μεξικό) Όλα español (México) Download Run now Laboratorio electromágnetico de Faraday Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ισπανικά (Περού) Όλα español (Perú) Download Run now Laboratorio Electromagnético de Faraday
Ιταλικά Όλα italiano Download Run now Laboratorio elettromagnetico di Faraday
Καζάχικα Όλα Kazakh Download Run now Электромагниттік Фарадай Зертханасы
Κανάντα Όλα Kannada Download Run now ಫಾರಡೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತ ಲ್ಯಾಬ್
Καταλανικά Όλα català Download Run now Laboratori Electromagnètic de Faraday
Κινέζικα - Απλά Όλα 中文 (中国) Download Run now 法拉第电磁感应实验
Κινέζικα - Παραδοσιακά Όλα 中文 (台灣) Download Run now 法拉第的電磁實驗室
Κορεάτικα Όλα 한국어 Download Run now 패러데이의 전자기 실험
Κροατικά Όλα hrvatski Download Run now Faradayeva elektromagnetska indukcija
Λάο Όλα Lao Download Run now ຫ້ອງທົດລອງ ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ຂອງ ທ່ານ ແຟຣາເດ
Λετονικά Όλα Latviešu Download Run now Faradeja elektromagnētiskā laboratorija
Λευκορωσικά Όλα беларускі Download Run now Электрамагнітная лабараторыя Фарадэя
Λιθουανικά Όλα Lietuvių Download Run now Faradėjaus elektromagnetinė labaratorija
Μαράθι Όλα मराठी Download Run now फॅरेडेची विद्युतचुंबकीय प्रयोगशाळा
Μογγολικά Όλα Монгол (Монгол) Download Run now Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори
Ολλανδικά Όλα Nederlands Download Run now Faraday's Elektromagnetisch Lab
Ουγγρικά Όλα magyar Download Run now Faraday elektromágneses laboratóriuma
Ουκρανικά Όλα українська Download Run now Лабораторія електромагнітизму Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Περσικά Όλα فارسی Download Run now آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی
Πολωνικά Όλα polski Download Run now Elektromagnetyczne laboratorium Pana Faradya
Πορτογαλικά Όλα português Download Run now Laboratório de Eletromagnetismo
Πορτογαλικά (Βραζιλίας) Όλα português (Brasil) Download Run now Laboratório de Eletromagnetismo de Faraday Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ρουμάνικα Όλα română Download Run now Laboratorul Electromagnetic al lui Faraday
Ρωσικά Όλα русский Download Run now Электромагнитная лаборатория Фарадея
Σέρβικα Όλα Српски Download Run now Фарадејева електромагнетна лабораторија
Σλαβομακεδονικά Όλα македонски Download Run now Фарадеева Електромагнетна лабораторија
Σλοβάκικα Όλα Slovenčina Download Run now Faradayove magnetické laboratórium
Σλοβένικα Όλα Slovenščina Download Run now Faradayev elektromagnetni laboratorij
Σουηδικά Όλα svenska Download Run now Faradays labb om elektromagnetism
Ταϊλανδικά Όλα ไทย Download Run now การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์
Τουρκικά Όλα Türkçe Download Run now Faraday Elektromanyetik Lab.
Τουρκμένικα Όλα Turkmen Download Run now Faradeýiň Elektromagnit Labaratoriýasy
Τσέχικα Όλα čeština Download Run now Faradayova elektromagnetická laboratoř
Φινλανδικά Όλα suomi Download Run now Faraday'n sähkömagneettinen laboratorio
Χμερ Όλα Khmer Download Run now មន្ទី​រពិសោធន៍​អេឡិច​ត្រូ​ម៉ាញេទិច​របស់ផារ៉ាដេ

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

Ομάδα Σχεδίασης Βιβλιοθήκες τρίτων Ευχαριστίες στους
 • Michael Dubson
 • Chris Malley (developer)
 • Kathy Perkins
 • Carl Wieman
 • Interviewer: Danielle Harlow
 • Interviewer: Archie Paulson