Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC)

Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC) Στιγμιότυπο οθόνης Λήψη Ενσωμάτωση
 • Ηλεκτρικά κυκλώματα
 • Λαμπτήρες
 • Μπαταρίες
HTML5 Badge Επιστροφή στην HTML5 έκδοση

Θέματα

 • Ηλεκτρικά κυκλώματα
 • Λαμπτήρες
 • Μπαταρίες
 • Διακόπτες
 • Αμπερόμετρο
 • Βολτόμετρο

Περιγραφή

Ένα κιτ ηλεκτρονικών στον υπολογιστή σας! Κατασκευάστε κυκλώματα με αντιστάτες, λαμπτήρες, μπαταρίες και διακόπτες. Πάρτε μετρησεις με το ρεαλιστικό αμπερόμετρο και βολτόμετρο. Δείτε το κύκλωμα σαν σχηματικό διάγραμμα ή αλλάξτε σε ρεαλιστική προβολή.

Δείγμα μαθησιακών στόχων

 • Συζητήστε τις βασικές αρχές του ηλεκτρισμού.
 • Κατασκευάστε κυκλωματα από σχηματικά διαγράμματα.
 • Χρησιμοποιήστε αμπερόμετρο και βολτόμετρο για να πάρετε ενδείξεις από τα κυκλώματα.
 • Αναπτύξτε το σκεπτικό σας για να εξηγήσετε τις μετρήσεις και τους συσχετισμούς στα κυκλώματα.
 • Συζητήστε τις βασικές αρχές του ηλεκτρισμού, σε κυκλώματα σε σειρά και παράλληλα.
 • Αναπτύξτε το σκεπτικό σας για να εξηγήσετε τις μετρήσεις στα κυκλώματα.
 • Προσδιορίστε την αντίσταση των αντικειμένων καθημερινής χρήσης μέσα στην "τσάντα".
Έκδοση 3.20

Υποδείξεις για εκπαιδευτικούς

Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς Επισκόπηση των χειριστηρίων της προσομοίωσης, των απλοποιήσεων του μοντέλου και της ενδοσκόπησης στους τρόπους κατανόησης των μαθητών. ( PDF ).

Δραστηριότητες που έστειλαν εκπαιδευτικοί

Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα Νικόλαος Κυπριωτάκης ΓΜ Επίδειξη
Άλλο
ΕΕ
Εργ
ΚΕ
Φυσική
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ, Γενικός Οδηγός Οργάνωσης Διδασκαλίας Νικόλαος Κυπριωτάκης ΛΚ
ΓΜ
Άλλο Φυσική
Αντίσταση των καλωδίων σύνδεσης Νικόλαος Κυπριωτάκης ΓΜ
ΛΚ
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Ανάλυση Απλών Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Νικόλαος Κυπριωτάκης ΓΜ
ΛΚ
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Παράλληλη Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών Νικόλαος Κυπριωτάκης ΛΚ
ΓΜ
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά Νικόλαος Κυπριωτάκης ΓΜ
ΛΚ
Εργ
ΚΕ
Φυσική
Επιβεβαίωση του Νόμου του Ohm Νικόλαος Κυπριωτάκης ΛΚ
ΓΜ
Εργ
ΚΕ
Φυσική
Μέτρηση Τάσης - 'Εντασης, Υπολογισμός Αντίστασης Νικόλαος Κυπριωτάκης ΓΜ
ΛΚ
Εργ
ΚΕ
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΠΕ Φυσική
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΚΕ
Εργ
Επίδειξη
Φυσική
Visualization and Visual Illusions SIM Homework Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Kathy Perkins, Carl Wieman ΠΡ-Αρχ ΚΕ Φυσική
Circuit Construction Kit- series of three activitites (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Using PhET in Electricity Unit Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
Επίδειξη
Φυσική
Potential Difference in Circuits Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Archie Paulson, Kathrine Perkins, Steve Pollock ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Circuit 1 Properties of Electric Circuits (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
ΕΕ
Φυσική
Circuit activity 2 Series and Parallel Circuits using only CCK (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
ΕΕ
Φυσική
Circuit 1 Properties of electric Circuits using only CCK(Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
ΕΕ
Φυσική
Circuit activity 3 Combination Circuits using CCK only (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΕΕ
Εργ
Φυσική
Circuit Activity 2 Series & Parallel Circuits (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ
ΕΕ
Φυσική
Circuit activity 3 Combination Circuits (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ
ΕΕ
Φυσική
Series and Parallel circuits basics Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Kristi Goodwin ΓΜ Εργ Φυσική
Circuit inquiry for Middle school Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Jefferson County Middle School Workshop ΓΜ Εργ Φυσική
Intro to Series and Parallel Circuits Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Elyse Zimmer ΛΚ Εργ Φυσική
How Can You Light A Bulb? Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Julie Henderleiter Κ-5
ΓΜ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Exploring Circuits Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Rosemary Boardman ΓΜ Κατευθυνόμενη Φυσική
Circuit Lab 2 - Series and Parallel Circuits Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Amy Jordan ΛΚ Εργ Φυσική
Circuits 3 Day Unit Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Meaghan Hixson Κ-5 Εργ Φυσική
Day 3: Conductors and Insulators Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Meaghan Hixson Κ-5 Εργ Φυσική
Day 1: Lighting a Bulb Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Meaghan Hixson Κ-5 Εργ Φυσική
Day 2: Exploring Kinds of Circuits (Series/Parallel) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Meaghan Hixson Κ-5 Εργ Φυσική
An investigation into Building Electric Circuits (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Karen King ΓΜ
ΛΚ
Εργ Φυσική
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Elizabeth Hobbs ΛΚ Εργ Φυσική
Parallel Circuit Electrical Relationships Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Bill Braun ΛΚ Εργ
ΚΕ
Circuit design challenge Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Philip Kukulski ΛΚ Εργ
Άλλο
Φυσική
How do PhET simulations fit in my middle school program? Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Sarah Borenstein ΓΜ Άλλο Φυσική
Επιστήμη της Γης
Βιολογία
Χημεία
Circuit Construction Kit Simulation Homework Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Kathy Perkins, Carl Wieman ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ Φυσική
Current in DC Circuits Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Chris Keller ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ΓΜ
ΛΚ
Άλλο Φυσική
Βιολογία
Χημεία
Understanding Circuits David Wirth ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Remote
Εργ
ΚΕ
Συζητήστε
Φυσική
Circuits basics - Power Suchitra CHEPIN ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Remote
Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
DC Circuit Lab Sean Boston ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ Φυσική
Virtual Circuit Lab Derek Martin ΓΜ
ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Combination Circuits and Kirchoff's Laws Aubry Farenholtz ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Κατευθυνόμενη Φυσική
Mjerenje struje i napona Anita Sečan ΓΜ Κατευθυνόμενη Φυσική
Circuit Lab 1 - Properties of Electric Circuits Amy Jordan ΛΚ Εργ Φυσική
Circuit Construction Kit (DC Circuits) PhET Lab Guy Belleman ΓΜ
ΛΚ
Εργ Φυσική
Power in a Circuit Russell Sears ΛΚ Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Circuits lab manual with experimental& theoretical value comparison Fatih Gozuacik ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΠΡ-Προ
Πτυχ
Επίδειξη
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Εργ
Άλλο
Φυσική
Series and Parallel Circuits Basics Amanda ΛΚ
ΓΜ
Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Introduction to Current and Kirchhoff's Junction Rule Patricia Martinez ΛΚ
ΓΜ
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
A PhET-Based Laboratory Activity in Teaching Direct Current Circuits (Guided Inquiry with Formative Assessment) Sotero Jr. Malayao, Vel Marie C. Palisbo, Arlyn S. Pusta, Jonell B. Razo Κ-5 Κατευθυνόμενη Φυσική
Online Lab Series/Parallel Circuits Dorian McIntire ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΓΜ
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Άλλο
Introduction to Current, Voltage, and Resistance Karen King ΛΚ Εργ Φυσική
Digital Curriculum Technology Circuits Alana Nabirali Κ-5 Εργ
Completing a circuit Annie Cai Κ-5 Εργ Φυσική
Combined Series and Parallel Circuits Jeffrey Hsi ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ Φυσική
Circuit Virtual Lab (Ohm's Law) Alicia Grine ΛΚ
ΓΜ
Εργ Φυσική
What Affects Resistance Ashley Teslicka ΛΚ Εργ Φυσική
Virtual Circuit Lab Joanna MacDonald ΛΚ Εργ Φυσική
Measuring Current in a Series Circuit Darya K. Κ-5 Εργ Φυσική
Electrical Circuits (Series vs Parallel) Constantina Κ-5 Εργ
Circuit Construction Kit Kevin Fairchild ΛΚ Εργ Φυσική
Explore voltage, current and resistance in DC circuit Chee Heong Lee ΓΜ
ΛΚ
Εργ
Άλλο
DC Parallel Circuits Michael Noel ΛΚ Εργ Φυσική
Series Circuits Electrical Relationships Bill Braun ΛΚ ΚΕ
Εργ
Φυσική
Intro to Parallel & Series Circuits Lucien Blain ΛΚ Εργ
Circuit Simulation Lab James Giessner ΛΚ Εργ
Circuit Creator Sarah Stanhope ΛΚ Εργ
ΦΥΛΛΟ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ με το Circuit Construction Kit (Virtual Lab Version DC Only) Νικόλαος Κυπριωτάκης ΛΚ
ΓΜ
Άλλο
Άλλο
Επίδειξη
Φυσική
Batteries in series and parallel dorina kosztin ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΓΜ
Εργ Φυσική
Exploring Current in a Parallel Circuit dorina kosztin ΓΜ
ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ Φυσική
Exploring Voltage in Series Circuits dorina kosztin ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΓΜ
Εργ
D.C Circuit Simulation 2 - Series and Parallel Pauline Seales ΛΚ Εργ
D.C Circuit Simulation 1 Pauline Seales ΛΚ Εργ
Charge and Energy Conservation in Circuits Inquiry Lori Andersen ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΕΕ
Εργ
Φυσική
Series and Parallel Circuits Nicole Murawski ΛΚ Εργ Φυσική
Series and Parallel Circuits Inquiry Christopher Link ΓΜ Εργ
Series Circuits Paul Longwell ΛΚ Εργ Φυσική
Intro to Circuits Patricia Martinez ΛΚ Εργ Φυσική
Resistance in Series Circuit Leslie Trexler ΛΚ Εργ
resistance in parallel circuit Leslie Trexler ΛΚ Εργ
Homework Activity I Tom OKuma, Kastro Hamed ΠΡ-Αρχ
Κ-5
ΚΕ Φυσική
Circuit Principles and Applications Nathan Balasubramanian ΛΚ Εργ Φυσική
Circuit rules - series and parallel Unknown Unknown ΓΜ ΚΕ
Beginning circuits Leslie Trexler ΛΚ Εργ
Series and Parallel Circuits Robert Kennedy ΛΚ Εργ Φυσική
Circuit Construction Kit Gretchen Swanson ΛΚ Εργ Φυσική
Circuit Construction Kit: DC & AC Exploration curt miller ΛΚ Εργ Φυσική
Ohm's Law Stephan Graham ΛΚ Εργ Φυσική
circuits in parallel and in series Beta Keramati ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Electron Flow Rate through Simple Circuits Bill Brinkhorst, Jerry Taylor and Bill Brinkhorst ΛΚ ΚΕ Φυσική
CCK - Series & Parallel - Current Flow Steve Reeves ΛΚ ΚΕ Φυσική
les lois de la tension Iqbal Chemsi ΓΜ Κατευθυνόμενη Φυσική
Puissance electrique Bernard Lacour Άλλο Εργ Φυσική
¡VAMOS A MEDIR VOLTAJES! FRANCISCO CRUZ CANTU ΓΜ
ΛΚ
Επίδειξη
Κατευθυνόμενη
Εργ
ΚΕ
Φυσική
CIRCUITOS RESISTIVOS DE C.C. Adolfo Fajardo ΠΡ-Αρχ Συζητήστε
ΚΕ
Φυσική
Resistencias en serie y en paralelo Cinthia Reyes ΛΚ ΚΕ Φυσική
sperimenta e rispondi giuliana lo giudice ΛΚ Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Circuiti in serie e in parallelo Giorgia Vagnoni ΓΜ Κατευθυνόμενη Φυσική
Strāvas un sprieguma noteikšana virknes un paralēlslēgumā Ieva Leja ΓΜ Εργ
Associação de Resistores - Série - Paralela e Mista Edson Fabrício Dias da Silva ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Πτυχ
ΚΕ
Εργ
ΕΕ
Φυσική
Associação de resistores e geradores. Anaximandro Dalri Merizio ΛΚ Εργ
Computer Simulations as a Tool to Assist Teaching Basics of Electromagnetism (Simulações Computacionais Como Ferramenta Auxiliar ao Ensino de Conceitos Básicos de Eletromagnetismo) Josué Antunes de Macêdo & Adriana Gomes Dickman ΓΜ Επίδειξη
ΕΕ
Εργ
Άλλο
Φυσική
Elektriska kretsar Ingrid Johansson ΛΚ ΚΕ Φυσική

Γλώσσα Λήψη ή Εκτέλεση Βοηθήματα
Kurdish (Τουρκία) Όλα Kurdish (Turkey) Download Run now Amûra Avakirina Gêjenê (Tenê DC)
Αγγλικά Όλα English Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only)
Αϊτιανά Όλα Haitian Download Run now Zouti pou bati sikui (DC sèlman)
Αλβανικά Όλα shqip Download Run now Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (Vetem DC)
Αμχαρικά Όλα Amharic Download Run now የመስመር ግንባታ መሣሪያ (ዲሲ ብቻ)
Αραβικά Όλα العربية Download Run now طقم ادوات انشاء دائرة كهربائية
Αρμένικα Όλα Armenian Download Run now Հաստատուն հոսանքի շղթաների կառուցման լաբարատորիյա
Αφρικάανς Όλα Afrikaans Download Run now Stroombaan Konstruksie Kit (DS alleen)
Βασκικα Όλα Euskara Download Run now KZ-zirkuituak eraikitzeko tresneria
Βιετναμέζικα Όλα Tiếng Việt Download Run now Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.
Βοσνιακά Όλα Bosanski Download Run now Komplet zа jednosmjernu struju
Βουλγαρικά Όλα български Download Run now Инструментариум за конструиране на ел. вериги (само DC)
Γαλικικά Όλα Gallegan Download Run now Construción Circuito (DC)
Γαλλικά Όλα français Download Run now Kit de construction de circuit (CC seulement)
Γερμανικά Όλα Deutsch Download Run now Stromkreis Baukasten (Gleichstrom)
Γεωργιανά Όλα ქართული Download Run now წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC)
Δανικά Όλα Dansk Download Run now Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm)
Εβραϊκά Όλα עברית Download Run now קיט בנית מעגל זרם ישיר בלבד
Εσθονικά Όλα Eesti Download Run now Virtuaalne vooluringi labor (DC)
Ιαπωνικά Όλα 日本語 Download Run now 直流回路キット
Ινδονησιακά Όλα Bahasa Indonesia Download Run now Rangkaian Kit Konstruksi (Hanya DC)
Ιρλανδικά Όλα Gaeilge Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only)
Ισπανικά Όλα español Download Run now Kit de construccion de circuitos (sólo CC)
Ισπανικά (Μεξικό) Όλα español (México) Download Run now Kit de construccion de circuitos (sólo CC)
Ισπανικά (Περού) Όλα español (Perú) Download Run now Equipo de Construcción de Circuitos (Solo DC)
Ιταλικά Όλα italiano Download Run now Kit per circuiti elettrici (corrente continua)
Κανάντα Όλα Kannada Download Run now construction kit (only DC)
Καταλανικά Όλα català Download Run now Kit de construcció de circuits (sols CC)
Κινέζικα - Απλά Όλα 中文 (中国) Download Run now 电路实验(仅直流)
Κινέζικα - Παραδοσιακά Όλα 中文 (台灣) Download Run now 電路組裝套件(直流電)
Κορεάτικα Όλα 한국어 Download Run now 회로 제작 키트(DC)
Κουρδικά Όλα کوردی Download Run now دروستکردنی سوڕی کاره‌با (DC ته‌نها)
Κροατικά Όλα hrvatski Download Run now Dizajniranje srujnih krugova (samo DC)
Λάο Όλα Lao Download Run now ວົງຈອນໄຟຟ້າ Kit (DC ເທົ່ານັ້ນ)
Λετονικά Όλα Latviešu Download Run now Ķēdes veidošanas komplekts (tikai līdzstrāva)
Λευκορωσικά Όλα беларускі Download Run now Зборка ланцуга пастаяннага току
Μαλαισιανά Όλα Bahasa Melayu Download Run now Kit Pembinaan Litar (AT Sahaja)
Μαορί Όλα Maori Download Run now Huinga Waihanga Ara Iahiko (DC Anake)
Μαράθι Όλα मराठी Download Run now मंडल जोडणी संच (DC फक्त)
Μογγολικά Όλα Монгол (Монгол) Download Run now Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл
Νορβηγικά Μπόκμαλ Όλα Norsk bokmål Download Run now Kretsbyggeren (kun likestrøm)
Νορβηγικά Νινόρσκ Όλα Norwegian Nynorsk Download Run now Krinsbyggjaren (kun likestraum)
Ολλανδικά Όλα Nederlands Download Run now Het maken van schakelingen (Alléén gelijkspanning)
Ουγγρικά Όλα magyar Download Run now Áramkörépítő & tervező (csak egyenfeszültségre)
Ουκρανικά Όλα українська Download Run now Електричні кола постійного струму
Περσικά Όλα فارسی Download Run now (DC) کیت ساخت مدار
Πολωνικά Όλα polski Download Run now Zestaw symulacyjny obwodów - tylko napięcia stałe
Πορτογαλικά Όλα português Download Run now Circuitos de Corrente Contínua (DC)
Πορτογαλικά (Βραζιλίας) Όλα português (Brasil) Download Run now Kit de Construção de Circuito (DC)
Ρουμάνικα Όλα română Download Run now Trusa de Constructie Circuite (doar DC)
Ρωσικά Όλα русский Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only)
Σέρβικα Όλα Српски Download Run now Комплет за једносмерну струју
Σλαβομακεδονικά Όλα македонски Download Run now Конструкција на струјно коло (едносмерна струја)
Σλοβάκικα Όλα Slovenčina Download Run now Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd)
Σλοβένικα Όλα Slovenščina Download Run now Kontrukcijsko orodje tokokrogov (le enosmerno)
Σουηδικά Όλα svenska Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only)
Ταϊλανδικά Όλα ไทย Download Run now ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก
Ταμίλ Όλα Tamil Download Run now சுற்று கட்டுமானம் கிட்டை (நேர்மின்னோட்டம்மட்டும்)
Τουρκικά Όλα Türkçe Download Run now Devre Yapım Kiti (sadece DC)
Τουρκμένικα Όλα Turkmen Download Run now Zynjyry ýasamak üçin toplum (diňe DC - hemişelik tok üçin)
Τσέχικα Όλα čeština Download Run now Konstrukce obvodů (stejnosměrných)
Φινλανδικά Όλα suomi Download Run now Piirirakennussarja (vain DC)
Χμερ Όλα Khmer Download Run now ឧបករណ៍​បង្កើត​សៀគ្វី (តែ​ចរន្ត​ជាប់​ DC ប៉ុណ្ណោះ)

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

Ομάδα Σχεδίασης Βιβλιοθήκες τρίτων Ευχαριστίες στους
 • Wendy Adams
 • Michael Dubson
 • Kathy Perkins
 • Sam Reid (developer/lead)
 • Carl Wieman
 • Interviewer: Wendy Adams