Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC)

Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC) Στιγμιότυπο οθόνης Λήψη Ενσωμάτωση
 • Ηλεκτρικά κυκλώματα
 • Λαμπτήρες
 • Μπαταρίες
HTML5 Badge Back to HTML5 Version

Περιεχόμενο

 • Ηλεκτρικά κυκλώματα
 • Λαμπτήρες
 • Μπαταρίες
 • Διακόπτες
 • Αμπερόμετρο
 • Βολτόμετρο

Description

Ένα κιτ ηλεκτρονικών στον υπολογιστή σας! Κατασκευάστε κυκλώματα με αντιστάτες, λαμπτήρες, μπαταρίες και διακόπτες. Πάρτε μετρησεις με το ρεαλιστικό αμπερόμετρο και βολτόμετρο. Δείτε το κύκλωμα σαν σχηματικό διάγραμμα ή αλλάξτε σε ρεαλιστική προβολή.

Δείγμα μαθησιακών στόχων

 • Συζητήστε τις βασικές αρχές του ηλεκτρισμού.
 • Κατασκευάστε κυκλωματα από σχηματικά διαγράμματα.
 • Χρησιμοποιήστε αμπερόμετρο και βολτόμετρο για να πάρετε ενδείξεις από τα κυκλώματα.
 • Αναπτύξτε το σκεπτικό σας για να εξηγήσετε τις μετρήσεις και τους συσχετισμούς στα κυκλώματα.
 • Συζητήστε τις βασικές αρχές του ηλεκτρισμού, σε κυκλώματα σε σειρά και παράλληλα.
 • Αναπτύξτε το σκεπτικό σας για να εξηγήσετε τις μετρήσεις στα κυκλώματα.
 • Προσδιορίστε την αντίσταση των αντικειμένων καθημερινής χρήσης μέσα στην "τσάντα".
Version 3.20

Teacher Tips

Το εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού (pdf) περιέχει υποδείξεις που υποβλήθηκαν από την ομάδα του PhET. ( PDF ).

Teacher-Submitted Activities

Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα Νικόλαος Κυπριωτάκης ΓΜ Εργ
ΕΕ
ΚΕ
Επίδειξη
Άλλο
Φυσική
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ, Γενικός Οδηγός Οργάνωσης Διδασκαλίας Νικόλαος Κυπριωτάκης ΓΜ
ΛΚ
Άλλο Φυσική
Αντίσταση των καλωδίων σύνδεσης Νικόλαος Κυπριωτάκης ΛΚ
ΓΜ
Εργ
ΚΕ
Φυσική
Ανάλυση Απλών Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Νικόλαος Κυπριωτάκης ΛΚ
ΓΜ
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Παράλληλη Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών Νικόλαος Κυπριωτάκης ΛΚ
ΓΜ
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά Νικόλαος Κυπριωτάκης ΓΜ
ΛΚ
Εργ
ΚΕ
Φυσική
Επιβεβαίωση του Νόμου του Ohm Νικόλαος Κυπριωτάκης ΓΜ
ΛΚ
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Μέτρηση Τάσης - 'Εντασης, Υπολογισμός Αντίστασης Νικόλαος Κυπριωτάκης ΛΚ
ΓΜ
ΚΕ
Εργ
Visualization and Visual Illusions SIM Homework A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Kathy Perkins, Carl Wieman ΠΡ-Αρχ ΚΕ Φυσική
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
MC Φυσική
Circuit Construction Kit- series of three activitites (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Using PhET in Electricity Unit A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Επίδειξη
Εργ
Φυσική
Potential Difference in Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Archie Paulson, Kathrine Perkins, Steve Pollock ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Circuit 1 Properties of Electric Circuits (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΕΕ
Εργ
Φυσική
Circuit activity 2 Series and Parallel Circuits using only CCK (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΕΕ
Εργ
Φυσική
Circuit 1 Properties of electric Circuits using only CCK(Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
ΕΕ
Φυσική
Circuit activity 3 Combination Circuits using CCK only (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
ΕΕ
Φυσική
Circuit Activity 2 Series & Parallel Circuits (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ
ΕΕ
Φυσική
Circuit activity 3 Combination Circuits (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΕΕ
Εργ
Φυσική
Series and Parallel circuits basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Kristi Goodwin ΓΜ Εργ Φυσική
Circuit inquiry for Middle school A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Jefferson County Middle School Workshop ΓΜ Εργ Φυσική
Intro to Series and Parallel Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Elyse Zimmer ΛΚ Εργ Φυσική
How Can You Light A Bulb? A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Julie Henderleiter Κ-5
ΓΜ
Εργ
Guided
Φυσική
Exploring Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Rosemary Boardman ΓΜ Guided Φυσική
Circuit Lab 2 - Series and Parallel Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Amy Jordan ΛΚ Εργ Φυσική
Circuits 3 Day Unit A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Meaghan Hixson Κ-5 Εργ Φυσική
Day 3: Conductors and Insulators A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Meaghan Hixson Κ-5 Εργ Φυσική
Day 1: Lighting a Bulb A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Meaghan Hixson Κ-5 Εργ Φυσική
Day 2: Exploring Kinds of Circuits (Series/Parallel) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Meaghan Hixson Κ-5 Εργ Φυσική
An investigation into Building Electric Circuits (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Karen King ΓΜ
ΛΚ
Εργ Φυσική
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Elizabeth Hobbs ΛΚ Εργ Φυσική
Parallel Circuit Electrical Relationships A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Bill Braun ΛΚ Εργ
ΚΕ
Circuit design challenge A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Philip Kukulski ΛΚ Εργ
Άλλο
Φυσική
Alignment of PhET sims with NGSS Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ Άλλο Βιολογία
Χημεία
Επιστήμη της Γης
Φυσική
How do PhET simulations fit in my middle school program? Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Sarah Borenstein ΓΜ Άλλο Επιστήμη της Γης
Χημεία
Βιολογία
Φυσική
Circuit Construction Kit Simulation Homework Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Kathy Perkins, Carl Wieman ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ Φυσική
Current in DC Circuits Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Chris Keller ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ΓΜ
ΛΚ
Άλλο Βιολογία
Χημεία
Φυσική
DC Circuit Lab Sean Boston ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ Φυσική
Virtual Circuit Lab Derek Martin ΓΜ
ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ
Guided
Φυσική
Combination Circuits and Kirchoff's Laws Aubry Farenholtz ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Guided Φυσική
Mjerenje struje i napona Anita Sečan ΓΜ Guided Φυσική
Circuit Lab 1 - Properties of Electric Circuits Amy Jordan ΛΚ Εργ Φυσική
Circuit Construction Kit (DC Circuits) PhET Lab Guy Belleman ΓΜ
ΛΚ
Εργ Φυσική
Power in a Circuit Russell Sears ΛΚ ΚΕ
Εργ
Guided
Φυσική
Circuits lab manual with experimental& theoretical value comparison Fatih Gozuacik ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΠΡ-Προ
Πτυχ
ΚΕ
Εργ
Επίδειξη
Guided
Φυσική
Άλλο
Series and Parallel Circuits Basics Amanda ΓΜ
ΛΚ
Εργ
Guided
Φυσική
Introduction to Current and Kirchhoff's Junction Rule Patricia Martinez ΓΜ
ΛΚ
ΚΕ
Guided
Φυσική
A PhET-Based Laboratory Activity in Teaching Direct Current Circuits (Guided Inquiry with Formative Assessment) Sotero Jr. Malayao, Vel Marie C. Palisbo, Arlyn S. Pusta, Jonell B. Razo Κ-5 Guided Φυσική
Online Lab Series/Parallel Circuits Dorian McIntire ΠΡ-Αρχ
ΓΜ
ΛΚ
Εργ
ΚΕ
Άλλο
Φυσική
Introduction to Current, Voltage, and Resistance Karen King ΛΚ Εργ Φυσική
Digital Curriculum Technology Circuits Alana Nabirali Κ-5 Εργ
Completing a circuit Annie Cai Κ-5 Εργ Φυσική
Combined Series and Parallel Circuits Jeffrey Hsi ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ Φυσική
Circuit Virtual Lab (Ohm's Law) Alicia Grine ΛΚ
ΓΜ
Εργ Φυσική
What Affects Resistance Ashley Teslicka ΛΚ Εργ Φυσική
Virtual Circuit Lab Joanna MacDonald ΛΚ Εργ Φυσική
Measuring Current in a Series Circuit Darya K. Κ-5 Εργ Φυσική
Electrical Circuits (Series vs Parallel) Constantina Κ-5 Εργ
Circuit Construction Kit Kevin Fairchild ΛΚ Εργ Φυσική
Explore voltage, current and resistance in DC circuit Chee Heong Lee ΓΜ
ΛΚ
Εργ
Άλλο
DC Parallel Circuits Michael Noel ΛΚ Εργ Φυσική
Series Circuits Electrical Relationships Bill Braun ΛΚ ΚΕ
Εργ
Φυσική
Intro to Parallel & Series Circuits Lucien Blain ΛΚ Εργ
Circuit Simulation Lab James Giessner ΛΚ Εργ
Circuit Creator Sarah Stanhope ΛΚ Εργ
ΦΥΛΛΟ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ με το Circuit Construction Kit (Virtual Lab Version DC Only) Νικόλαος Κυπριωτάκης Άλλο
ΛΚ
ΓΜ
Άλλο
Επίδειξη
Φυσική
Batteries in series and parallel dorina kosztin ΓΜ
ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ Φυσική
Exploring Current in a Parallel Circuit dorina kosztin ΓΜ
ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ Φυσική
Exploring Voltage in Series Circuits dorina kosztin ΓΜ
ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
D.C Circuit Simulation 2 - Series and Parallel Pauline Seales ΛΚ Εργ
D.C Circuit Simulation 1 Pauline Seales ΛΚ Εργ
Charge and Energy Conservation in Circuits Inquiry Lori Andersen ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
ΕΕ
Φυσική
Series and Parallel Circuits Nicole Murawski ΛΚ Εργ Φυσική
Series and Parallel Circuits Inquiry Christopher Link ΓΜ Εργ
Series Circuits Paul Longwell ΛΚ Εργ Φυσική
Intro to Circuits Patricia Martinez ΛΚ Εργ Φυσική
Resistance in Series Circuit Leslie Trexler ΛΚ Εργ
resistance in parallel circuit Leslie Trexler ΛΚ Εργ
Homework Activity I Tom OKuma, Kastro Hamed ΠΡ-Αρχ
Κ-5
ΚΕ Φυσική
Circuit Principles and Applications Nathan Balasubramanian ΛΚ Εργ Φυσική
Circuit rules - series and parallel Unknown Unknown ΓΜ ΚΕ
Beginning circuits Leslie Trexler ΛΚ Εργ
Series and Parallel Circuits Robert Kennedy ΛΚ Εργ Φυσική
Circuit Construction Kit Gretchen Swanson ΛΚ Εργ Φυσική
Circuit Construction Kit: DC & AC Exploration curt miller ΛΚ Εργ Φυσική
Ohm's Law Stephan Graham ΛΚ Εργ Φυσική
circuits in parallel and in series Beta Keramati ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Electron Flow Rate through Simple Circuits Bill Brinkhorst, Jerry Taylor and Bill Brinkhorst ΛΚ ΚΕ Φυσική
CCK - Series & Parallel - Current Flow Steve Reeves ΛΚ ΚΕ Φυσική
les lois de la tension Iqbal Chemsi ΓΜ Guided Φυσική
Puissance electrique Bernard Lacour Άλλο Εργ Φυσική
CIRCUITOS RESISTIVOS DE C.C. Adolfo Fajardo ΠΡ-Αρχ ΚΕ
Discuss
Φυσική
Resistencias en serie y en paralelo Cinthia Reyes ΛΚ ΚΕ Φυσική
sperimenta e rispondi giuliana lo giudice ΛΚ Εργ
Guided
Φυσική
Circuiti in serie e in parallelo Giorgia Vagnoni ΓΜ Guided Φυσική
Strāvas un sprieguma noteikšana virknes un paralēlslēgumā Ieva Leja ΓΜ Εργ
Associação de Resistores - Série - Paralela e Mista Edson Fabrício Dias da Silva ΛΚ
Πτυχ
ΠΡ-Αρχ
ΕΕ
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Associação de resistores e geradores. Anaximandro Dalri Merizio ΛΚ Εργ
Computer Simulations as a Tool to Assist Teaching Basics of Electromagnetism (Simulações Computacionais Como Ferramenta Auxiliar ao Ensino de Conceitos Básicos de Eletromagnetismo) Josué Antunes de Macêdo & Adriana Gomes Dickman ΓΜ ΕΕ
Επίδειξη
Άλλο
Εργ
Φυσική
Elektriska kretsar Ingrid Johansson ΛΚ ΚΕ Φυσική

Γλώσσα Download or Run Tips
Kurdish (Τουρκία) All Kurdish (Turkey) Download Run now Amûra Avakirina Gêjenê (Tenê DC)
Αγγλικά All English Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only)
Αϊτιανά All Haitian Download Run now Zouti pou bati sikui (DC sèlman)
Αλβανικά All shqip Download Run now Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (Vetem DC)
Αραβικά All العربية Download Run now طقم ادوات انشاء دائرة كهربائية
Αρμένικα All Armenian Download Run now Հաստատուն հոսանքի շղթաների կառուցման լաբարատորիյա
Αφρικάανς All Afrikaans Download Run now Stroombaan Konstruksie Kit (DS alleen)
Βασκικα All Basque Download Run now KZ-zirkuituak eraikitzeko tresneria
Βιετναμέζικα All Tiếng Việt Download Run now Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.
Βοσνιακά All Bosanski Download Run now Komplet zа jednosmjernu struju
Βουλγαρικά All български Download Run now Инструментариум за конструиране на ел. вериги (само DC)
Γαλικικά All Gallegan Download Run now Construción Circuito (DC)
Γαλλικά All français Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only)
Γερμανικά All Deutsch Download Run now Stromkreis Baukasten (Gleichstrom)
Γεωργιανά All ქართული Download Run now წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC)
Δανικά All Dansk Download Run now Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm)
Εβραϊκά All עברית Download Run now קיט בנית מעגל זרם ישיר בלבד
Εσθονικά All Eesti Download Run now Virtuaalne vooluringi labor (DC)
Ιαπωνικά All 日本語 Download Run now 直流回路キット
Ινδονησιακά All Bahasa Indonesia Download Run now Rangkaian Kit Konstruksi (Hanya DC)
Ιρλανδικά All Gaeilge Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only)
Ισπανικά All español Download Run now Kit de construccion de circuitos (sólo CC)
Ισπανικά (Μεξικό) All español (México) Download Run now Kit de construccion de circuitos (sólo CC)
Ισπανικά (Περού) All español (Perú) Download Run now Equipo de Construcción de Circuitos (Solo DC)
Ιταλικά All italiano Download Run now Kit per circuiti elettrici (corrente continua)
Κανάντα All Kannada Download Run now construction kit (only DC)
Καταλανικά All català Download Run now Kit de construcció de circuits (sols CC)
Κινέζικα - Απλά All 中文 (中国) Download Run now 电路实验(仅直流)
Κινέζικα - Παραδοσιακά All 中文 (台灣) Download Run now 電路組裝套件(直流電)
Κορεάτικα All 한국어 Download Run now 회로 제작 키트(DC)
Κουρδικά All کوردی Download Run now دروستکردنی سوڕی کاره‌با (DC ته‌نها)
Κροατικά All hrvatski Download Run now Dizajniranje srujnih krugova (samo DC)
Λάο All Lao Download Run now ວົງຈອນໄຟຟ້າ Kit (DC ເທົ່ານັ້ນ)
Λετονικά All Latviešu Download Run now Ķēdes veidošanas komplekts (tikai līdzstrāva)
Λευκορωσικά All беларускі Download Run now Зборка ланцуга пастаяннага току
Μαλαισιανά All Bahasa Melayu Download Run now Kit Pembinaan Litar (AT Sahaja)
Μαορί All Maori Download Run now Huinga Waihanga Ara Iahiko (DC Anake)
Μαράθι All मराठी Download Run now मंडल जोडणी संच (DC फक्त)
Μογγολικά All Монгол (Монгол) Download Run now Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл
Νορβηγικά Μπόκμαλ All Norsk bokmål Download Run now Kretsbyggeren (kun likestrøm)
Νορβηγικά Νινόρσκ All Norwegian Nynorsk Download Run now Krinsbyggjaren (kun likestraum)
Ολλανδικά All Nederlands Download Run now Het maken van schakelingen (Alléén gelijkspanning)
Ουγγρικά All magyar Download Run now Áramkörépítő & tervező (csak egyenfeszültségre)
Ουκρανικά All українська Download Run now Електричні кола постійного струму
Περσικά All فارسی Download Run now (DC) کیت ساخت مدار
Πολωνικά All polski Download Run now Zestaw symulacyjny obwodów - tylko napięcia stałe
Πορτογαλικά All português Download Run now Circuitos de Corrente Contínua (DC)
Πορτογαλικά Βραζιλίας All português (Brasil) Download Run now Kit de Construção de Circuito (DC)
Ρουμάνικα All română Download Run now Trusa de Constructie Circuite (doar DC)
Ρωσικά All русский Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only)
Σέρβικα All Српски Download Run now Комплет за једносмерну струју
Σλαβομακεδονικά All македонски Download Run now Конструкција на струјно коло (едносмерна струја)
Σλοβάκικα All Slovenčina Download Run now Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd)
Σλοβένικα All Slovenščina Download Run now Kontrukcijsko orodje tokokrogov (le enosmerno)
Σουηδικά All svenska Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only)
Ταϊλανδικά All ไทย Download Run now ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก
Ταμίλ All Tamil Download Run now சுற்று கட்டுமானம் கிட்டை (நேர்மின்னோட்டம்மட்டும்)
Τουρκικά All Türkçe Download Run now Devre Yapım Kiti (sadece DC)
Τουρκμένικα All Turkmen Download Run now Zynjyry ýasamak üçin toplum (diňe DC - hemişelik tok üçin)
Τσέχικα All čeština Download Run now Konstrukce obvodů (stejnosměrných)
Φινλανδικά All suomi Download Run now Piirirakennussarja (vain DC)
Χμερ All Khmer Download Run now ឧបករណ៍​បង្កើត​សៀគ្វី (តែ​ចរន្ត​ជាប់​ DC ប៉ុណ្ណោះ)

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

Ομάδα σχεδίασης Βιβλιοθήκες τρίτων Ευχαριστίες στους
 • Wendy Adams
 • Michael Dubson
 • Kathy Perkins
 • Sam Reid (developer/lead)
 • Carl Wieman
 • Interviewer: Wendy Adams