Εισαγωγή στα αέρια

Εισαγωγή στα αέρια Στιγμιότυπο οθόνης Λήψη Ενσωμάτωση
 • Νόμος ιδανικού αερίου
 • Πίεση
 • Ένταση

Περιεχόμενο

 • Νόμος ιδανικού αερίου
 • Πίεση
 • Ένταση
 • Θερμοκρασία

Description

Pump gas molecules to a box and see what happens as you change the volume, add or remove heat, and more. Measure the temperature and pressure, and discover how the properties of the gas vary in relation to each other.

Δείγμα μαθησιακών στόχων

 • Describe the behavior of the gas particles in the box.
 • Identify the relationship between pressure, volume, temperature, and number of gas molecules.
 • Describe the relationship between particle-wall collisions and pressure.
 • Predict how changing temperature will affect the speed of molecules.
Version 1.0.2

Teacher Tips

Το εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού (pdf) περιέχει υποδείξεις που υποβλήθηκαν από την ομάδα του PhET. ( PDF ).

Teacher-Submitted Activities

The new HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 11+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge and Internet Explorer 11, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+, Safari 9+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Ομάδα σχεδίασης Βιβλιοθήκες τρίτων Ευχαριστίες στους
 • Chris Malley (developer)
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Jack Barbera
 • John Blanco
 • Michael Dubson
 • Amy Hanson
 • Linda Koch
 • Ron LeMaster
 • Trish Loeblein
 • Emily B. Moore
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Carl Wieman
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js