Εργαστήριο συγκρούσεων

Εργαστήριο συγκρούσεων Στιγμιότυπο οθόνης Λήψη Ενσωμάτωση
Flash Logo Αρχική προσομοίωση και μεταφράσεις

Περιγραφή

Χρησιμοποιήστε ένα τραπέζι air hockey για να εξερευνήσετε τις συγκρούσεις σε μια διάσταση Πειραματιστείτε με τον αριθμό των δίσκων, μαζών και τις αρχικές συνθήκες. Μεταβάλετε την ελαστικότητα και δείτε πως μεταβάλλονται η ορμή και η κινητική ενέργεια κατά τη διάρκεια των κρούσεων.

Δείγμα μαθησιακών στόχων

 • Σχεδιάστε εικόνες "πριν και μετά" σε συγκρούσεις.
 • Κατασκευάστε αναπαραστάσεις των διανυσμάτων των ορμών για το "Πριν" και το "Μετά" στις κρούσεις
 • Εφαρμόστε την Αρχή διατήρησης της Ορμής για την επίλυση προβλημάτων κρούσεων.
 • Εξηγήστε γιατί η ενέργεια δεν διατηρείται και μεταβάλλεται σε κάποιες κρούσεις br/> Καθορίστε τη μεταβολή στη μηχανική ενέργεια σε κρούσεις μεταβαλλόμενης ελαστικότητας
 • Τι σημαίνει ελαστικότητα;
Έκδοση 1.1.1

Δραστηριότητες που έστειλαν εκπαιδευτικοί

PhET Collision Lab Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Wendy Adams ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ Φυσική
Collision Lab : Introduction to One Dimension collisions Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Patricia Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Επίδειξη
Εργ
Φυσική
Laboratorio de Colisiones Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Laura Arboleda, Diana López y José Ramírez ΛΚ
ΓΜ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
PhET Collisions Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Brent Olyowski ΛΚ Εργ Φυσική
Collision Lab Basics Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Brett Moser ΓΜ
ΛΚ
Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Alignment of PhET sims with NGSS Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein updated by Diana López ΓΜ Άλλο Φυσική
Επιστήμη της Γης
Βιολογία
Χημεία
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Julia Chamberlain ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Άλλο Χημεία
How do PhET simulations fit in my middle school program? Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Sarah Borenstein ΓΜ Άλλο Χημεία
Φυσική
Επιστήμη της Γης
Βιολογία
Conservation of Linear Momentum Hazel Walker ΛΚ
ΓΜ
Remote
Εργ
Φυσική
Conservation of Linear Momentum Hanwa Alketbi ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
PhET Botsing Lab Roland Van Kerschaver ΛΚ Remote Φυσική

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems on modern web browsers. If you are experiencing issues using an HTML5 sim on a supported platform, please disable any browser extensions.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Ομάδα Σχεδίασης Βιβλιοθήκες τρίτων Ευχαριστίες στους
 • Brandon Li (developer)
 • Jonathon Olson (developer)
 • Martin Veillette (developer)
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Michael Dubson
 • Trish Loeblein
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js