Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC)

Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC) Στιγμιότυπο οθόνης Λήψη Ενσωμάτωση
 • Ηλεκτρικά κυκλώματα
 • Λαμπτήρες
 • Μπαταρίες

Θέματα

 • Ηλεκτρικά κυκλώματα
 • Λαμπτήρες
 • Μπαταρίες
 • Διακόπτες
 • Αμπερόμετρο
 • Βολτόμετρο
 • Πυκνωτής
 • Επαγωγέας
 • Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος

Περιγραφή

Αυτή η νέα έκδοση του Κιτ Κατασκευής Κυκλωμάτων, προσθέτει πυκνωτές, πηνία και πηγές εναλλασσόμενης τάσης στην εργαλειοθήκη σας! Τώρα μπορείτε να κατασκευάσετε γραφήματα της έντασης του ρεύματος και της διαφοράς δυναμικού σε συνάρτηση με τον χρόνο.

Δείγμα μαθησιακών στόχων

 • ...
Έκδοση 3.20

Υποδείξεις για εκπαιδευτικούς

Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς Επισκόπηση των χειριστηρίων της προσομοίωσης, των απλοποιήσεων του μοντέλου και της ενδοσκόπησης στους τρόπους κατανόησης των μαθητών. ( PDF ).

Δραστηριότητες που έστειλαν εκπαιδευτικοί

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΠΕ Φυσική
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΚΕ
Εργ
Επίδειξη
Φυσική
Circuit Construction Kit- series of three activitites (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
ΚΕ
Φυσική
Using PhET in Electricity Unit Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Επίδειξη
Εργ
Φυσική
Electric Energy and Capacitance demonstrations (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Επίδειξη Φυσική
Circuit 1 Properties of Electric Circuits (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΕΕ
Εργ
Φυσική
Circuit activity 2 Series and Parallel Circuits using only CCK (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ
ΕΕ
Φυσική
Circuit 1 Properties of electric Circuits using only CCK(Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ
ΕΕ
Φυσική
Circuit activity 3 Combination Circuits using CCK only (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΕΕ
Εργ
Φυσική
Circuit Activity 2 Series & Parallel Circuits (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΕΕ
Εργ
Φυσική
Circuit activity 3 Combination Circuits (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΕΕ
Εργ
Φυσική
Series and Parallel circuits basics Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Kristi Goodwin ΓΜ Εργ Φυσική
Circuit inquiry for Middle school Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Jefferson County Middle School Workshop ΓΜ Εργ Φυσική
Circuit design challenge Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Philip Kukulski ΛΚ Άλλο
Εργ
Φυσική
How do PhET simulations fit in my middle school program? Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Sarah Borenstein ΓΜ Άλλο Επιστήμη της Γης
Βιολογία
Χημεία
Φυσική
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ΓΜ
ΛΚ
Άλλο Βιολογία
Φυσική
Χημεία
Understanding Circuits David Wirth ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Συζητήστε
Remote
Εργ
Φυσική
Circuits basics - Power Suchitra CHEPIN ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ
Κατευθυνόμενη
Remote
Φυσική
RC Circuits Inna Karelefsky ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Remote
Εργ
Φυσική
Circuits lab manual with experimental& theoretical value comparison Fatih Gozuacik ΛΚ
Πτυχ
ΠΡ-Αρχ
ΠΡ-Προ
Εργ
ΚΕ
Επίδειξη
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Άλλο
Investigation of LR Circuits Clive Hamilton ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Ohm's Law, Kirchhoff's Laws, Resistors in Parallel and Series Lab Milla Shin ΛΚ Εργ
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Φυσική
C.A.S.T.L.E. Unit 2 Labs Steve Banasiak ΛΚ Εργ Φυσική
C.A.S.T.L.E. Unit 1 Labs Steve Banasiak ΛΚ Εργ Φυσική
LC Circuits and Radio Tuners Rhoda Berenson ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ Φυσική
AC Circuits Tatiana Stantcheva ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
R-C Circuits Christine Deyo ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ
Charge and Energy Conservation in Circuits Inquiry Lori Andersen ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ
ΕΕ
Φυσική
LR Lab with Simulation Part 2 David Carroll ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
LC Lab with Simulation David Carroll ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
LR Lab with Simulation Part 1 David Carroll ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
Ohm's Law Mark Kelly ΛΚ Εργ Φυσική
Võnkering Siim Tõkke ΛΚ Εργ
ΚΕ
Φυσική
Hoja de trabajo José Ricardo Gutiérrez Torres ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Κατευθυνόμενη
Επίδειξη
Μαθηματικά
Φυσική
Guía Docente Electricidad karla Sanchez ΛΚ Εργ Φυσική
CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITOS EN PARALELO JORGE ENRIQUE CASALLAS LOPEZ ΓΜ
ΛΚ
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Επίδειξη
Φυσική
CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITOS EN SERIE JORGE ENRIQUE CASALLAS LOPEZ ΛΚ
ΓΜ
Επίδειξη
Εργ
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Laboratorio Virtual del Circuito R-C basado en los lineamientos del Aprendizaje Activo de la Física Diego Fernando Becerra Rodríguez ΠΡ-Αρχ
ΠΡ-Προ
Εργ Φυσική
Električni otpor i Ohmov zakon Anita Sečan ΓΜ Κατευθυνόμενη Φυσική
Actividade experimental: Resistência eléctrica e lei de Ohm Carlos Saraiva and Albino Rafael Pinto ΓΜ Επίδειξη
Κατευθυνόμενη
Φυσική
CONSTRUÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS UTILIZANDO O SIMULADOR PHET KIT DE CONSTRUÇÃO DE CIRCUITO (AC+DC) Francisco Romário Vasconcelos Dias e Mairton Cavalcante Romeu ΛΚ ΚΕ Φυσική
Rezistorul, bobina și condensatorul în curent alternativ Iuliana Roman ΛΚ Επίδειξη
Električna struja osmi razred Vladan Mladenovic Κ-5
ΓΜ
ΕΕ
Επίδειξη
ΚΕ

Γλώσσα Λήψη ή Εκτέλεση Βοηθήματα
Kurdish (Τουρκία) Όλα Kurdish (Turkey) Download Run now Amûra Avakirina Gêjenê (AC+DC)
Αγγλικά Όλα English Download Run now Circuit Construction Kit (AC+DC)
Αϊτιανά Όλα Haitian Download Run now Zouti pou bati sikui (AC+DC)
Αλβανικά Όλα shqip Download Run now Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (AC+DC)
Αμχαρικά Όλα Amharic Download Run now የመስመር ግንባታ መሣሪያ (ኤሲ + ዲሲ)
Αραβικά Όλα العربية Download Run now طقم ادوات انشاء دائرة كهربائية
Αρμένικα Όλα Armenian Download Run now Հաստատուն և փոփոխական հոսանքների շղթաների կառուցման լաբարատորիյա
Αφρικάανς Όλα Afrikaans Download Run now Stroombaan Konstruksie Kit (WS+DS)
Βασκικα Όλα Euskara Download Run now Zirkuituak eraikitzeko tresneria (KZ eta KA)
Βιετναμέζικα Όλα Tiếng Việt Download Run now Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC)
Βοσνιακά Όλα Bosanski Download Run now Komplet zа električnu struju (AC+DC)
Βουλγαρικά Όλα български Download Run now Инструментариум за конструиране на ел. вериги (AC+DC)
Γαλικικά Όλα Gallegan Download Run now Construción Circuito (AC+DC)
Γαλλικά Όλα français Download Run now Kit de construction de circuit (CA+CC)
Γερμανικά Όλα Deutsch Download Run now Stromkreis Baukasten (Gleich- und Wechselstrom)
Γεωργιανά Όλα ქართული Download Run now წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC)
Δανικά Όλα Dansk Download Run now Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm)
Εβραϊκά Όλα עברית Download Run now קיט לבניית מעגל (זרם ישיר וזרם חילופין)
Εσθονικά Όλα Eesti Download Run now Virtuaalne vooluringi labor (AC+DC)
Ιαπωνικά Όλα 日本語 Download Run now 直流・交流回路キット
Ινδονησιακά Όλα Bahasa Indonesia Download Run now Rangkaian Kit Konstruksi (AC+DC)
Ιρλανδικά Όλα Gaeilge Download Run now Circuit Construction Kit (DC and AC)
Ισπανικά Όλα español Download Run now Kit de construccion de circuitos (CA y CC) Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ισπανικά (Μεξικό) Όλα español (México) Download Run now Kit de construccion de circuitos (CA y CC) Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ισπανικά (Περού) Όλα español (Perú) Download Run now Equipo de Construcción de Circuitos (AC+DC)
Ιταλικά Όλα italiano Download Run now Kit per circuiti elettrici (corrente continua e alternata)
Κανάντα Όλα Kannada Download Run now construction kit (AC+DC)
Καταλανικά Όλα català Download Run now Kit de construcció de circuits (CA + CC)
Κινέζικα - Απλά Όλα 中文 (中国) Download Run now 电路实验(直流和交流)
Κινέζικα - Παραδοσιακά Όλα 中文 (台灣) Download Run now 電路組裝套件(直流電和 交流電)
Κορεάτικα Όλα 한국어 Download Run now 회로제작 키트(AC+DC)
Κουρδικά Όλα کوردی Download Run now دروستکردنی سوڕی کاره‌بای (AC+DC)
Κροατικά Όλα hrvatski Download Run now Dizajniranje srujnih krugova
Λάο Όλα Lao Download Run now ວົງຈອນໄຟຟ້າKit (AC + DC)
Λετονικά Όλα Latviešu Download Run now Ķēdes veidošanas komplekts (maiņstrāva un līdzstrāva)
Λευκορωσικά Όλα беларускі Download Run now Зборка ланцуга пастаяннага і пераменнага току
Μαλαισιανά Όλα Bahasa Melayu Download Run now Kit Pembinaan Litar (AT+AU)
Μαορί Όλα Maori Download Run now Huinga Waihanga Ara Iahiko (AC + DC)
Μαράθι Όλα मराठी Download Run now (AC+DC) मंडल जोडणी संच
Μογγολικά Όλα Монгол (Монгол) Download Run now Хувьсах ба Тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл
Νορβηγικά Μπόκμαλ Όλα Norsk bokmål Download Run now Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm)
Νορβηγικά Νινόρσκ Όλα Norwegian Nynorsk Download Run now Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum)
Ολλανδικά Όλα Nederlands Download Run now Het maken van schakelingen (Gelijk~ en wisselspanning)
Ουγγρικά Όλα magyar Download Run now Áramkörépítő & tervező
Ουκρανικά Όλα українська Download Run now Електричні кола постійного та змінного струму Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Περσικά Όλα فارسی Download Run now (AC+DC) کیت ساخت مدار
Πολωνικά Όλα polski Download Run now Zestaw symulacyjny obwodów - napięcia stałe i zmienne
Πορτογαλικά Όλα português Download Run now Circuitos AC/DC (DC e AC)
Πορτογαλικά (Βραζιλίας) Όλα português (Brasil) Download Run now Kit de Construção de Circuito (AC+DC)
Ρουμάνικα Όλα română Download Run now Trusa de Constructie Circuite (DC si AC)
Ρωσικά Όλα русский Download Run now Circuit Construction Kit (AC+DC)
Σέρβικα Όλα Српски Download Run now Комплет за електричну струју (AC+DC)
Σλαβομακεδονικά Όλα македонски Download Run now Конструкција на струјно коло (AC+DC)
Σλοβάκικα Όλα Slovenčina Download Run now Stavebnica elektrických obvodov
Σλοβένικα Όλα Slovenščina Download Run now Kontrukcijsko orodje tokokrogov (AC+DC)
Σουηδικά Όλα svenska Download Run now Circuit Construction Kit (AC+DC)
Ταϊλανδικά Όλα ไทย Download Run now ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก
Ταμίλ Όλα Tamil Download Run now சுற்று கட்டுமானம் கிட்டை (ஏசி + டிசி)
Τουρκικά Όλα Türkçe Download Run now Devre Yapım Kiti (AC ve DC)
Τουρκμένικα Όλα Turkmen Download Run now Zynjyry ýasamak üçin toplum (AC+DC)
Τσέχικα Όλα čeština Download Run now Konstrukce obvodů
Φινλανδικά Όλα suomi Download Run now Piirirakennussarja (AC+DC)
Χμερ Όλα Khmer Download Run now ឧបកណ៍​បង្កើត​សៀគ្វី (AC+DC)

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

Ομάδα Σχεδίασης Βιβλιοθήκες τρίτων Ευχαριστίες στους
 • Michael Dubson
 • Kathy Perkins
 • Sam Reid (developer/lead)
 • Carl Wieman