Φτιάξε μόρια

Φτιάξε μόρια Στιγμιότυπο οθόνης Λήψη Ενσωμάτωση
 • Μοριακός Τύπος
 • Molecular Structure
 • Isomers
Java Logo Αρχική προσομοίωση και μεταφράσεις

Θέματα

 • Μοριακός Τύπος
 • Molecular Structure
 • Isomers
 • Μόρια

Περιγραφή

Ξεκινώντας από τα άτομα δείτε πόσα μόρια μπορείτε να δημιουργήσεις. Συγκεντρώστε τα μόρια σας και δείτε τα τρισδιάστατα!

Δείγμα μαθησιακών στόχων

 • Περιγράψτε τις διαφορές ανάμεσα στα άτομα και στα μόρια.
 • Κατασκευάστε απλά μόρια από άτομα.
 • Αναγνωρίστε ότι ο δείκτης στον μοριακό τύπο εκφράζει τον αριθμό ατόμων μέσα στο μόριο.
 • Αναγνωρίστε ότι ο συντελεστής εκφράζει τον συνολικό αριθμό των μορίων.
 • Συσχετίστε ονόματα κοινών μορίων με πολλαπλές αναπαραστάσεις
Έκδοση 1.0.0

Δραστηριότητες που έστειλαν εκπαιδευτικοί

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Ομάδα Σχεδίασης Βιβλιοθήκες τρίτων Ευχαριστίες στους
 • Denzell Barnett (lead developer)
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Christine Denison
 • Kelly Lancaster
 • Emily B. Moore
 • Jonathan Olson
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • base64-js-1.2.0.js
 • es6-promise-1e68dc.auto.min.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • mdn-array-from-polyfill.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • three-r104.js