Spajanje više trošila


Download όλων των αρχείων σε ένα συμπιεσμένο .zip


Τίτλος Spajanje više trošila
Περιγραφή Nastavni listić za samostalno istraživanje svojstava serijskih spojeva na primjerima sa više trošila
Θέμα Φυσική
Επίπεδο Άλλο
Είδος Κατευθυνόμενη Δραστηριότητα
Διάρκεια 60 λεπτά
Απαντήσεις που περιλαμβάνονται Όχι
Γλώσσα Κροατικά
Λέξεις κλειδιά električni strujni krug, paralelni spoj, serijski spoj
Προσομοίωση(εις) Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα (HTML5)


Δημιουργοί Anita Sečan
Email επικοινωνίας anitabranisa@yahoo.com
Σχολείο / Οργανισμός OŠ BELICA
Ημερομηνία υποβολής 9/11/2017
Ημερομηνία ενημέρωσης 9/11/2017