Parabolas on the Move! En gold-star betyder høj kvalitet, undersøgelsesbacerede aktiviteter som følger PhET's retningslinier.


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Parabolas on the Move!
Beskrivelse Describe and predict how changing the coefficients of a quadratic function changes the graph of the function. Identify specific geometric transformations on the coordinate plane (reflection, translation, dilation)
Emne Matematik
Niveau Gymnasium, Mellemskole
Type Demonstration, Diskussionsprompter, Guidet aktivitet
Varighed 60 minutter
Svar inkluderet Nej
Sprog Engelsk
Nøgleord Quadratic functions, coefficients, standard form, transformations
Simuleringer Tegning af andengrads-ligninger (HTML5)


Forfattere Lauren Rider, Alayna Vuylsteke
Skole / organisation Altona Middle School, Boulder High School
Dato for tilmelding 05-06-19
Dato for opdatering 05-06-19