Parabolas on the Move! A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Parabolas on the Move!
Popis Describe and predict how changing the coefficients of a quadratic function changes the graph of the function. Identify specific geometric transformations on the coordinate plane (reflection, translation, dilation)
Predmet Matematika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Demonštrácia, Okamžitá diskusia, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Quadratic functions, coefficients, standard form, transformations
Simulácia Grafy kvadratických funkcií (HTML5)


Autor(i) Lauren Rider, Alayna Vuylsteke
Škola / Organizácia Altona Middle School, Boulder High School
Dátum odoslania 5.6.2019
Dátum aktualizácie 5.6.2019