Exploring Solving Systems of Linear Equations En gold-star betyder høj kvalitet, undersøgelsesbacerede aktiviteter som følger PhET's retningslinier.


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Exploring Solving Systems of Linear Equations
Beskrivelse The lesson guides students to discover the solution to a system of equations by graphing, the possibility of no solution or infinitely many solution, and how the slopes of two lines are related to the number of solutions.
Emne Matematik
Niveau Mellemskole
Type Diskussionsprompter, Guidet aktivitet
Varighed 90 minutter
Svar inkluderet Nej
Sprog Engelsk
Nøgleord graphing, solution, systems
Simuleringer Tegning af rette linier (HTML5), Graftegning, hældning og skæring (HTML5)


Forfattere Mary Burr
Skole / organisation FSUS
Dato for tilmelding 05-08-15
Dato for opdatering 14-06-17