Exploring Solving Systems of Linear Equations A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Exploring Solving Systems of Linear Equations
Popis The lesson guides students to discover the solution to a system of equations by graphing, the possibility of no solution or infinitely many solution, and how the slopes of two lines are related to the number of solutions.
Predmet Matematika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Okamžitá diskusia, Sprievodné aktivity
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová graphing, solution, systems
Simulácia Grafy lineárnej funkcie (HTML5), Smernica-Priesečník grafu (HTML5)


Autor(i) Mary Burr
Škola / Organizácia FSUS
Dátum odoslania 5.8.2015
Dátum aktualizácie 14.6.2017