português (Portuguese)

Acidobazické roztoky (HTML5) HTML Solução ácido-base (HTML5) Download Run now
Acidobazický roztok Java Solução ácido-base Download Run now
Alfa rozklad Java Radiação alfa Download Run now
- HTML Construtor de Áreas (HTML5) Download Run now
- HTML Modelo de Área: Álgebra (HTML5) Download Run now
- HTML Modelo de Área: Introdução (HTML5) Download Run now
- HTML Modelo de Área: Multiplicação (HTML5) Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML Aritmética (HTML5) Download Run now
- HTML Interações Atómicas (HTML5) Download Run now
Atomická interakce Java Interacções Atómicas Download Run now
Rovnováha (HTML5) HTML Balancing Act (HTML5) Download Run now
Rovnováha Java Balancing Act Download Run now
Bilanční chemické rovnice Java Equilíbrar Download Run now
Balonek a statická elektřina (HTML5) HTML Balões e Eletricidade Estática (HTML5) Download Run now
Balonek a statická elektřina Java Balões e eletricidade estática Download Run now
Balóny a Archimedův zákon Java Balões e Flutuação Download Run now
- Java Estrutura de Bandas Download Run now
Obvod s baterií a rezistorem Java Circuito Bateria-Resistor Download Run now
Napětí baterie Java Voltagem de bateria Download Run now
Laboratoř pro Lambertův-Beerův zákon (HTML5) HTML Beer's Law Lab (HTML5) Download Run now
Lom světla (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Lom světla Java Desviando Luz Download Run now
Beta rozklad Java Beta Decay Download Run now
Spektrum černého tělesa Flash Radiação do Corpo Negro Download Run now
- Java Estados Quânticos Ligados Download Run now
Sestav zlomek Java Construa uma Fracção Download Run now
Stavba molekuly Java Construir uma Molécula Download Run now
Stavba atomu (HTML5) HTML Constrói um átomo (HTML5) Download Run now
Stavba atomu Java Constrói um átomo Download Run now
Vztlak Flash Impulsão Download Run now
Konstrukce obvodů Java Circuitos AC/DC (DC e AC) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Kit de construção de circuitos Download Run now
- HTML Kit de Construção de Circuitos: DC (HTML5) Download Run now
Konstrukce obvodů (stejnosměrných) Java Circuitos de Corrente Contínua (DC) Download Run now
- HTML Kit de Construção de Circuitos: DC - Virtual Lab (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Kit de construção de circuitos (Só DC), Laboratório virtual Download Run now
Barevné vidění (HTML5) HTML Percepção de cor (HTML5) Download Run now
Barevné vidění Java Percepção de cor Download Run now
Koncentrace (HTML5) HTML Concentração (HTML5) Download Run now
vodivost Java Conductividade Download Run now
- Java Poços duplos e Ligações Covalentes Download Run now
- Java Experimento de Davisson-Germer Download Run now
Hustota Flash Densidade Download Run now
- Java Neon Lights & Other Discharge Lamps Download Run now
zobrazení elektrického pole Java campo-e Download Run now
Elektrický Hokej Java Hockey Elétrico Download Run now
Formy energie a její přeměny (HTML5) HTML Formas de energia e transformações de energia (HTML5) Download Run now
Formy energie a její přeměny Java Formas de energia e transformações de energia Download Run now
Energetický Skate Park Java Energia do Parque de Skate Download Run now
Skatepark energie: základy (HTML5) HTML Energia do Parque de Skate: Básico (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Energia do Parque de Skate: Básico Download Run now
Průzkumník rovnosti (HTML5) HTML Explorador de Igualdades (HTML5) Download Run now
- HTML Explorador de Igualdades: Noções Básicas (HTML5) Download Run now
- HTML Explorador de Igualdades. Duas Variáveis (HTML5) Download Run now
Faradayova elektromagnetická laboratoř Java Laboratório de Eletromagnetismo Download Run now
Faradayův zákon Flash Lei de Faraday Download Run now
Síla na jedné přímce Java Aplicação de Forças em uma Dimensão Download Run now
Síla a Pohyb Java Forças e Movimento Download Run now
Síly a pohyb: základy (HTML5) HTML Forças e Movimento: Noções Básicas (HTML5) Download Run now
- Java Séries de Fourier: Fazendo Ondas Download Run now
Hledání rovností - hra Java Fracção Combinada Download Run now
Úvod do zlomků Java Introdução a Fracções Download Run now
Tření Flash Atrito Download Run now
Vlastnosti plynu Java Propriedades do gás Download Run now
Generator Java Generator Download Run now
geometric-optics Flash geometric-optics Download Run now
- HTML Gravidade e Órbitas (HTML5) Download Run now
Gravitace a oběžná dráha Java Gravidade e Órbitas Download Run now
Gravitační laboratoř (HTML5) HTML Laboratório de Força Gravítica (HTML5) Download Run now
Gravitační laboratoř Java Laboratório de Força Gravítica Download Run now
Skleníkový efekt Java O Efeito de Estufa Download Run now
- Java Modelos do Átomo de Hidrogênio Download Run now
Izotopy a atomová hmotnost Java Isótopos e Massa Atómica Download Run now
Džon Travoltáž (HTML5) HTML Travoltagem (HTML5) Download Run now
- Java Movimento em 2D da Ladybug Download Run now
Lasery Java Lasers Download Run now
Lunární modul Flash Módulo Lunar Download Run now
Magnet a kompas Java Magnet and Compass Download Run now
Magnety a elektromagnety Java Magnets and Electromagnets Download Run now
Hra s bludištěm Java Jogo do Labirinto Download Run now
mikrovlny Java Microondas Download Run now
- Java Molecular Motors Download Run now
Molekuly a světlo (HTML5) HTML Moléculas e Luz (HTML5) Download Run now
Molekuly a světlo Java Moléculas e Luz Download Run now
Pohyb ve 2D Java Movimento em 2D Download Run now
Chodící panáček Java Movimento Download Run now
- Java MRI Simplificada Download Run now
Štěpení jader Java Fissão nuclear Download Run now
Ohmův zákon (HTML5) HTML Lei de Ohm (HTML5) Download Run now
Ohmův zákon Flash Lei de Ohm Download Run now
- Java Controle Quântico-Óptico Download Run now
- Java Pinça Óptica Download Run now
Fotoelektrický efekt Java O Efeito Fotoeléctrico Download Run now
pH stupnice (HTML5) HTML Escala de pH (HTML5) Download Run now
pH stupnice Java Escala de pH Download Run now
Pohyb střely Flash Lançamento de Projéteis Download Run now
- Java Tunelamento Quântico Download Run now
- Java Interferência Quântica Download Run now
Radioaktivní datování hry Java Radioactive Dating Game Download Run now
Rádiové vlny a Eektromagnetická pole Java Ondas de Rádio Download Run now
Rampa: Síla a Pohyb Java Plano Inclinado: Forças e Movimento Download Run now
Reaktanty, produkty a zbytky (HTML5) HTML Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso (HTML5) Download Run now
Reaktanty, produkty a nezreagované Java Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso Download Run now
Reakce a ceny Java Reações & taxas Download Run now
Odpor drátu (HTML5) HTML Resistência num condutor (HTML5) Download Run now
Odpor v drátu Flash Resistência num condutor Download Run now
Vratné reakce Java Reações reversíveis Download Run now
Beruščin kolotoč Java Revolução da Joaninha Download Run now
Rutherfordův rozptyl (HTML5) HTML Dispersão de Rutherford (HTML5) Download Run now
Rutherfordův rozptyl Java Dispersão de Rutherford Download Run now
- Java Modelo de auto-impulso da partícula Download Run now
- Java Semicondutores Download Run now
obvod signálu Java Sinais de circuito Download Run now
soli a rozpustnost Java Sais e Solubilidade Download Run now
zvuk Java Ondas Sonoras Download Run now
- HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Stavy hmoty Java Estados da matéria Download Run now
Stavy hmoty: Základy Java States of Matter: Basics Download Run now
- Java Stretching DNA Download Run now
Moment síly Java Momento Download Run now
- Java Travoltagem Download Run now
Vlnová interference Java Interferência de Onda Download Run now
Vlnění na vlákně (HTML5) HTML Simulador de Onda numa Corda (HTML5) Download Run now
Vlnění na vlákně Flash Simulador de Onda numa Corda Download Run now

Simulace dosud nepřeložené do Portuguese

Zbývající simulace mohou být přeloženy pomocí PhET Translation Utility.