português (Portuguese)

आम्ल-आम्लारी द्रावण (HTML5) HTML Solução ácido-base (HTML5) Download Run now
आम्ल-आम्लारी द्रावण Java Solução ácido-base Download Run now
- Java Radiação alfa Download Run now
क्षेत्रफ़ळ शोधा (HTML5) HTML Construtor de Áreas (HTML5) Download Run now
- HTML Modelo de Área: Álgebra (HTML5) Download Run now
- HTML Modelo de Área: Introdução (HTML5) Download Run now
- HTML Modelo de Área: Multiplicação (HTML5) Download Run now
- HTML Aritmética (HTML5) Download Run now
- HTML Interações Atómicas (HTML5) Download Run now
अण्विक आंतरक्रिया Java Interacções Atómicas Download Run now
संतुलिकरण (HTML5) HTML Balancing Act (HTML5) Download Run now
संतुलिकरण Java Balancing Act Download Run now
रासायनिक समिकरणे संतूलीत करणे Java Equilíbrar Download Run now
फुगा आणि स्थिरविद्युत (HTML5) HTML Balões e Eletricidade Estática (HTML5) Download Run now
- Java Balões e eletricidade estática Download Run now
फुगा आणि प्लावकता Java Balões e Flutuação Download Run now
- Java Estrutura de Bandas Download Run now
बॅट्ररी रेझिस्टर मंडल ( सर्किट) Java Circuito Bateria-Resistor Download Run now
बॅटरीचा दाब Java Voltagem de bateria Download Run now
बिअर्स नियमाची प्रयोगशाळा (HTML5) HTML Beer's Law Lab (HTML5) Download Run now
प्रकाशाचे अपवर्तन (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
प्रकाशाचे अपवर्तन Java Desviando Luz Download Run now
- Java Beta Decay Download Run now
कृष्णिका वर्णपंक्ती Flash Radiação do Corpo Negro Download Run now
- Java Estados Quânticos Ligados Download Run now
अपुर्णांक बनवा Java Construa uma Fracção Download Run now
रेणु बनवा Java Construir uma Molécula Download Run now
अणु बनवा (HTML5) HTML Constrói um átomo (HTML5) Download Run now
अणु बनवा Java Constrói um átomo Download Run now
प्लावकता Flash Impulsão Download Run now
(AC+DC) मंडल जोडणी संच Java Circuitos AC/DC (DC e AC) Download Run now
(AC+DC) मंडल जोडणी संच आभासी प्रयोगशाळा Java Kit de construção de circuitos Download Run now
- HTML Kit de Construção de Circuitos: DC (HTML5) Download Run now
मंडल जोडणी संच (DC फक्त) Java Circuitos de Corrente Contínua (DC) Download Run now
- HTML Kit de Construção de Circuitos: DC - Virtual Lab (HTML5) Download Run now
मंडल जोडणी संच (DC फक्त) आभासी प्रयोगशाळा Java Kit de construção de circuitos (Só DC), Laboratório virtual Download Run now
रंग ओळख (HTML5) HTML Percepção de cor (HTML5) Download Run now
रंग ओळख Java Percepção de cor Download Run now
कॉन्संट्रेशन (संहति) (HTML5) HTML Concentração (HTML5) Download Run now
वाहकता Java Conductividade Download Run now
- Java Poços duplos e Ligações Covalentes Download Run now
- Java Experimento de Davisson-Germer Download Run now
घनता Flash Densidade Download Run now
- Java Neon Lights & Other Discharge Lamps Download Run now
- Java campo-e Download Run now
विद्युत क्षेत्र हॉकी सामना Java Hockey Elétrico Download Run now
- HTML Formas de energia e transformações de energia (HTML5) Download Run now
- Java Formas de energia e transformações de energia Download Run now
एनर्जी स्केट पार्क Java Energia do Parque de Skate Download Run now
एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) (HTML5) HTML Energia do Parque de Skate: Básico (HTML5) Download Run now
एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) Java Energia do Parque de Skate: Básico Download Run now
- HTML Explorador de Igualdades (HTML5) Download Run now
- HTML Explorador de Igualdades: Noções Básicas (HTML5) Download Run now
- HTML Explorador de Igualdades. Duas Variáveis (HTML5) Download Run now
फॅरेडेची विद्युतचुंबकीय प्रयोगशाळा Java Laboratório de Eletromagnetismo Download Run now
फॅरेडेचा नियम Flash Lei de Faraday Download Run now
एक प्रतलीय बल Java Aplicação de Forças em uma Dimensão Download Run now
बल आणि गती Java Forças e Movimento Download Run now
बल आणि गती : प्राथमिक (HTML5) HTML Forças e Movimento: Noções Básicas (HTML5) Download Run now
- Java Séries de Fourier: Fazendo Ondas Download Run now
अपुर्णांकाच्या जोड्या Java Fracção Combinada Download Run now
अपुर्णांकांची माहिती Java Introdução a Fracções Download Run now
घर्षण Flash Atrito Download Run now
वायूचे गुणधर्म Java Propriedades do gás Download Run now
जनित्र (जनरेटर) Java Generator Download Run now
पकाशीय भूमिती Flash geometric-optics Download Run now
गुरुत्वाकर्षण आणि कक्षा (HTML5) HTML Gravidade e Órbitas (HTML5) Download Run now
गुरुत्वाकर्षण आणि कक्षा Java Gravidade e Órbitas Download Run now
गुरुत्वीय बल प्रयोगशाळा (HTML5) HTML Laboratório de Força Gravítica (HTML5) Download Run now
गुरुत्वीय बल प्रयोगशाळा Java Laboratório de Força Gravítica Download Run now
- Java O Efeito de Estufa Download Run now
- Java Modelos do Átomo de Hidrogênio Download Run now
समस्थनिके आणि अणू भार Java Isótopos e Massa Atómica Download Run now
जॉन ट्राव्होल्टेज (HTML5) HTML Travoltagem (HTML5) Download Run now
- Java Movimento em 2D da Ladybug Download Run now
- Java Lasers Download Run now
चंदावरोहण Flash Módulo Lunar Download Run now
चुंबक आणि होकायंत्र Java Magnet and Compass Download Run now
चुंबक आणि विद्युतचुंबक Java Magnets and Electromagnets Download Run now
- Java Jogo do Labirinto Download Run now
सुक्ष्मतरंग Java Microondas Download Run now
- Java Molecular Motors Download Run now
- HTML Moléculas e Luz (HTML5) Download Run now
- Java Moléculas e Luz Download Run now
द्विमित चलन Java Movimento em 2D Download Run now
- Java Movimento Download Run now
- Java MRI Simplificada Download Run now
- Java Fissão nuclear Download Run now
ओहमचा नियम (HTML5) HTML Lei de Ohm (HTML5) Download Run now
ओहमचा नियम Flash Lei de Ohm Download Run now
- Java Controle Quântico-Óptico Download Run now
- Java Pinça Óptica Download Run now
प्रकाशविद्युत परिणाम Java O Efeito Fotoeléctrico Download Run now
pH (सामु) मापन (HTML5) HTML Escala de pH (HTML5) Download Run now
- Java Escala de pH Download Run now
- Flash Lançamento de Projéteis Download Run now
- Java Tunelamento Quântico Download Run now
- Java Interferência Quântica Download Run now
- Java Radioactive Dating Game Download Run now
रेडीओ तरंग आणि विद्युतचुंबकिय क्षेत्र Java Ondas de Rádio Download Run now
उतरण : बल आणि गती Java Plano Inclinado: Forças e Movimento Download Run now
अभिकारक, उत्पादन आणि शिल्लक (HTML5) HTML Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso (HTML5) Download Run now
- Java Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso Download Run now
- Java Reações & taxas Download Run now
तारेमधील विरोध (HTML5) HTML Resistência num condutor (HTML5) Download Run now
- Flash Resistência num condutor Download Run now
परिवर्तनीय प्रतिक्रिया Java Reações reversíveis Download Run now
- Java Revolução da Joaninha Download Run now
रुदरफ़ोर्ड विचलन (HTML5) HTML Dispersão de Rutherford (HTML5) Download Run now
- Java Dispersão de Rutherford Download Run now
- Java Modelo de auto-impulso da partícula Download Run now
- Java Semicondutores Download Run now
- Java Sinais de circuito Download Run now
- Java Sais e Solubilidade Download Run now
- Java Ondas Sonoras Download Run now
पदार्थांच्या प्रावस्था (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
पदार्थांच्या स्थिती Java Estados da matéria Download Run now
पदार्थांच्या स्थिती Java States of Matter: Basics Download Run now
- Java Stretching DNA Download Run now
- Java Momento Download Run now
- Java Travoltagem Download Run now
तरंग प्रतिघात Java Interferência de Onda Download Run now
दोरी वरील लाट (HTML5) HTML Simulador de Onda numa Corda (HTML5) Download Run now
दोरी वरील लाट Flash Simulador de Onda numa Corda Download Run now

ही PhET सादृश्ये Portugueseमध्ये भाषांतरीत भाषातरीत झालेली नाहीत.

शिल्लक सादृशे PhET Translation Utility. वापरुन अनुवादीत करू शकता.