português (Portuguese)

Azido-base disoluzioak (HTML5) HTML Solução ácido-base (HTML5) Download Run now
Azido-base Soluzioak Java Solução ácido-base Download Run now
Alfa-desintegrazioa Java Radiação alfa Download Run now
Azalera eraikitzailea (HTML5) HTML Construtor de Áreas (HTML5) Download Run now
Azalera-modeloan algebra (HTML5) HTML Modelo de Área: Álgebra (HTML5) Download Run now
Azalera-modelorako sarrera (HTML5) HTML Modelo de Área: Introdução (HTML5) Download Run now
Azalera-modeloan biderkaketa (HTML5) HTML Modelo de Área: Multiplicação (HTML5) Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML Aritmética (HTML5) Download Run now
Atomoen arteko elkarrekintzak (HTML5) HTML Interações Atómicas (HTML5) Download Run now
Elkarrekintza atomikoak Java Interacções Atómicas Download Run now
Oreka lortzen (HTML5) HTML Balancing Act (HTML5) Download Run now
Balantza orekatzen Java Balancing Act Download Run now
Ekuazio Kimikoen Doiketa Java Equilíbrar Download Run now
Globoak eta elektrizitate estatikoa (HTML5) HTML Balões e Eletricidade Estática (HTML5) Download Run now
Globoak eta Elektrizitate estatikoa Java Balões e eletricidade estática Download Run now
Globoak eta flotagarritasuna Java Balões e Flutuação Download Run now
Banda-egitura Java Estrutura de Bandas Download Run now
Bateria- eta erresistentzia-zirkuitua Java Circuito Bateria-Resistor Download Run now
Bateria-tentsioa Java Voltagem de bateria Download Run now
Beer-en legea (HTML5) HTML Beer's Law Lab (HTML5) Download Run now
Argiaren islapen-errefrakzioak (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Argi-errefrakzioa Java Desviando Luz Download Run now
Beta-desintegrazioa Java Beta Decay Download Run now
Gorputz beltzaren espektroa Flash Radiação do Corpo Negro Download Run now
Loturiko egoera kuantikoak Java Estados Quânticos Ligados Download Run now
Eraiki zatikia Java Construa uma Fracção Download Run now
Eraiki molekulak Java Construir uma Molécula Download Run now
Eraiki atomoa (HTML5) HTML Constrói um átomo (HTML5) Download Run now
Atomoa eraiki Java Constrói um átomo Download Run now
Flotagarritasuna Flash Impulsão Download Run now
Zirkuituak eraikitzeko tresneria (KZ eta KA) Java Circuitos AC/DC (DC e AC) Download Run now
Zirkuituak eraikitzeko tresneria (KZ eta KA) Java Kit de construção de circuitos Download Run now
Zirkuituak eraikitzeko tresneria: KZ (HTML5) HTML Kit de Construção de Circuitos: DC (HTML5) Download Run now
KZ-zirkuituak eraikitzeko tresneria Java Circuitos de Corrente Contínua (DC) Download Run now
KZ-zirkuituen laborategi birtuala (HTML5) HTML Kit de Construção de Circuitos: DC - Virtual Lab (HTML5) Download Run now
KZ-zirkuituen laborategi birtuala Java Kit de construção de circuitos (Só DC), Laboratório virtual Download Run now
Kolore-ikusmena (HTML5) HTML Percepção de cor (HTML5) Download Run now
Ikuspenaren kolorea Java Percepção de cor Download Run now
Kontzentrazioa (HTML5) HTML Concentração (HTML5) Download Run now
Eroankortasuna Java Conductividade Download Run now
Putzu bikoitza eta Lotura kobalenteak Java Poços duplos e Ligações Covalentes Download Run now
Davisson-Germer: Elektroi-difrakzioa Java Experimento de Davisson-Germer Download Run now
Dentsitatea Flash Densidade Download Run now
Neon argiak eta deskarga-lanparak Java Neon Lights & Other Discharge Lamps Download Run now
Ametsen eremu elektrikoa Java campo-e Download Run now
Hockeya eremu elektrikoan Java Hockey Elétrico Download Run now
Energia-motak eta -aldaketak (HTML5) HTML Formas de energia e transformações de energia (HTML5) Download Run now
Energia motak eta aldaketak Java Formas de energia e transformações de energia Download Run now
Energia irristailu-parkean Java Energia do Parque de Skate Download Run now
Energia irristailu-parkean: oinarrizko kontzeptuak (HTML5) HTML Energia do Parque de Skate: Básico (HTML5) Download Run now
Energia irristailu-parkean: oinarria Java Energia do Parque de Skate: Básico Download Run now
Berdintasun-esploratzailea (HTML5) HTML Explorador de Igualdades (HTML5) Download Run now
Berdintasun-esploratzailea: oinarrizkoak (HTML5) HTML Explorador de Igualdades: Noções Básicas (HTML5) Download Run now
Berdintasun-esploratzailea: bi aldagai (HTML5) HTML Explorador de Igualdades. Duas Variáveis (HTML5) Download Run now
Faraday-ren laborategi elektromagnetikoa Java Laboratório de Eletromagnetismo Download Run now
Faradayren Legea Flash Lei de Faraday Download Run now
Indarrak dimentsio batean Java Aplicação de Forças em uma Dimensão Download Run now
Indarrak eta higidura Java Forças e Movimento Download Run now
Indarrak eta higidura: oinarriak (HTML5) HTML Forças e Movimento: Noções Básicas (HTML5) Download Run now
Fourier: Uhinak sortzen Java Séries de Fourier: Fazendo Ondas Download Run now
Zatikiak konparatu Java Fracção Combinada Download Run now
Zatikiak Enter Java Introdução a Fracções Download Run now
Marruskadura Flash Atrito Download Run now
Gas-ezaugarriak Java Propriedades do gás Download Run now
Sorgailua Java Generator Download Run now
Optika geometrikoa Flash geometric-optics Download Run now
Grabitatea eta orbitak (HTML5) HTML Gravidade e Órbitas (HTML5) Download Run now
Grabitatea eta Orbitak Java Gravidade e Órbitas Download Run now
Grabitazio-indarraren laborategia (HTML5) HTML Laboratório de Força Gravítica (HTML5) Download Run now
Grabitazio-indarraren Laborategia Java Laboratório de Força Gravítica Download Run now
Berotegi Efektua Java O Efeito de Estufa Download Run now
Hidrogeno-atomoaren ereduak Java Modelos do Átomo de Hidrogênio Download Run now
Isotopoak eta Masa Atomikoa Java Isótopos e Massa Atómica Download Run now
John Travoltage (HTML5) HTML Travoltagem (HTML5) Download Run now
Marigorri Higidura 2D Java Movimento em 2D da Ladybug Download Run now
Laserrak Java Lasers Download Run now
Ilargi-moduloa Flash Módulo Lunar Download Run now
Imana eta iparrorratza Java Magnet and Compass Download Run now
Imanak eta elektroimanak Java Magnets and Electromagnets Download Run now
Labirinto-jokoa Java Jogo do Labirinto Download Run now
Mikrouhinak Java Microondas Download Run now
Motore Molekularrak Java Molecular Motors Download Run now
Molekulak eta argia (HTML5) HTML Moléculas e Luz (HTML5) Download Run now
Molekulak eta Argia Java Moléculas e Luz Download Run now
Mugimendua planoan Java Movimento em 2D Download Run now
Gizon mugikorra Java Movimento Download Run now
MRI sinplifikatua Java MRI Simplificada Download Run now
Fisio nuklearra Java Fissão nuclear Download Run now
Ohm-en legea (HTML5) HTML Lei de Ohm (HTML5) Download Run now
Ohm-en legea Flash Lei de Ohm Download Run now
Kuantu-kontrol optikoa Java Controle Quântico-Óptico Download Run now
Pintza Optikoak eta Aplikazioak Java Pinça Óptica Download Run now
Efektu fotoelektrikoa Java O Efeito Fotoeléctrico Download Run now
pH eskala (HTML5) HTML Escala de pH (HTML5) Download Run now
pH eskala Java Escala de pH Download Run now
Jaurtigaiaren ibilbidea Flash Lançamento de Projéteis Download Run now
Barneratze kuantikoa eta uhin-paketeak Java Tunelamento Quântico Download Run now
Uhin kuantikoen interferentzia Java Interferência Quântica Download Run now
Erradioaktibitate bidezko datazio-jokoa Java Radioactive Dating Game Download Run now
Irrati-uhinak eta eremu elektromagnetikoak Java Ondas de Rádio Download Run now
Arrapala: indarrak eta higidura Java Plano Inclinado: Forças e Movimento Download Run now
Erreaktiboak, produktuak eta soberakinak (HTML5) HTML Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso (HTML5) Download Run now
Erreaktiboak, Produktuak eta Soberakinak Java Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso Download Run now
Erreakzioak eta abiadura Java Reações & taxas Download Run now
Kable-erresistentzia (HTML5) HTML Resistência num condutor (HTML5) Download Run now
Kable baten erresistentzia Flash Resistência num condutor Download Run now
Erreakzio itzulgarriak Java Reações reversíveis Download Run now
Marigorriren birak Java Revolução da Joaninha Download Run now
Rutherdord-en esperimentua (HTML5) HTML Dispersão de Rutherford (HTML5) Download Run now
Rutherdord-en esperientzia Java Dispersão de Rutherford Download Run now
- Java Modelo de auto-impulso da partícula Download Run now
Erdieroaleak Java Semicondutores Download Run now
Seinalearen zirkuitua Java Sinais de circuito Download Run now
Gatzak & Disolbagarritasuna Java Sais e Solubilidade Download Run now
Soinua Java Ondas Sonoras Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Materia-egoerak Java Estados da matéria Download Run now
States of Matter: Basics Java States of Matter: Basics Download Run now
DNA luzatu Java Stretching DNA Download Run now
Momentua Java Momento Download Run now
John Travoltage Java Travoltagem Download Run now
Uhin-interferentzia Java Interferência de Onda Download Run now
Uhina soka batean (HTML5) HTML Simulador de Onda numa Corda (HTML5) Download Run now
Uhina soka batean Flash Simulador de Onda numa Corda Download Run now

Itzuli gabeko simulazioak

Itzuli gabeko simulazioak PhET Itzulpenerako-tresna erabiliz itzuli daitezke.