suomi (Finnish)

Acidobazické roztoky (HTML5) HTML Happo-emäs-liuokset (HTML5) Download Run now
Acidobazický roztok Java Happo-emäs-liuokset Download Run now
Alfa rozklad Java Alfasäteily Download Run now
- HTML Pinta-alan rakentaja (HTML5) Download Run now
- HTML Pinta-ala ja algebra (HTML5) Download Run now
- HTML Pinta-alamalli desimaaleilla (HTML5) Download Run now
- HTML Pinta-alamallin johdanto (HTML5) Download Run now
- HTML Pinta-alamallilla kertominen (HTML5) Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML Aritmetiikka (HTML5) Download Run now
- HTML Atomien vuorovaikutukset (HTML5) Download Run now
Atomická interakce Java Atomien vuorovaikutus Download Run now
Rovnováha (HTML5) HTML Tasapainottaminen (HTML5) Download Run now
Rovnováha Java Tasapainottaminen Download Run now
Vyčíslování chemických rovnic (HTML5) HTML Reaktioyhtälöiden tasapainottaminen (HTML5) Download Run now
Bilanční chemické rovnice Java Reaktioyhtälöiden tasapainottaminen Download Run now
Balonek a statická elektřina (HTML5) HTML Ilmapallot ja hankaussähkö (HTML5) Download Run now
Balonek a statická elektřina Java Ilmapallot ja hankaussähköä Download Run now
Balóny a Archimedův zákon Java Ilmapallot ja noste Download Run now
Obvod s baterií a rezistorem Java Patteri - Vastus - sähköpiiri Download Run now
Laboratoř pro Lambertův-Beerův zákon (HTML5) HTML Beerin laki (HTML5) Download Run now
Lom světla (HTML5) HTML Taittuva valo (HTML5) Download Run now
Lom světla Java Valon taittuminen Download Run now
Beta rozklad Java Betasäteily Download Run now
Spektrum černého tělesa Flash Mustan kappaleen säteilyn spektri Download Run now
Stavba molekuly Java Rakenna molekyyli Download Run now
Stavba atomu (HTML5) HTML Atomien rakentaminen (HTML5) Download Run now
Stavba atomu Java Atomien rakentaminen Download Run now
Vztlak Flash Noste Download Run now
Deskový kondenzátor Java Tutki kapasitanssia! Download Run now
Laboratoř s kondenzátory (HTML5) HTML Kondensaattorilaboratorio: Perusteet (HTML5) Download Run now
Konstrukce obvodů Java Piirirakennussarja (AC+DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Piirirakennussarja (AC+DC), virtuaalilaboratorio Download Run now
- HTML Piirirakennussarja (vain DC) (HTML5) Download Run now
Konstrukce obvodů (stejnosměrných) Java Piirirakennussarja (vain DC) Download Run now
- HTML Piirirakennussarja (vain DC) - Virtuaalilaboratio (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Piirirakennussarja (vain DC), virtuaalilaboratorio Download Run now
Srážky Flash Törmäyslaboratorio Download Run now
Barevné vidění (HTML5) HTML Värien näkeminen (HTML5) Download Run now
Barevné vidění Java Värien näkeminen Download Run now
Koncentrace (HTML5) HTML Konsentraatio (HTML5) Download Run now
- Flash Käyrän sovitus mittausarvoihin Download Run now
Hustota Flash Tiheys Download Run now
- Java Neonvalot ja loisteputket Download Run now
Skatepark energie: základy (HTML5) HTML Energiaskeittipuisto: Perusteet (HTML5) Download Run now
- HTML Lausekkeen vaihto (HTML5) Download Run now
Faradayova elektromagnetická laboratoř Java Faraday'n sähkömagneettinen laboratorio Download Run now
Faradayův zákon (HTML5) HTML Faraday'n laki (HTML5) Download Run now
Síla a Pohyb Java Forces and Motion Download Run now
Síly a pohyb: základy (HTML5) HTML Voimat ja liike: perusteet (HTML5) Download Run now
Tření (HTML5) HTML Kitka (HTML5) Download Run now
Tření Flash Kitka Download Run now
Vlastnosti plynu Java Kaasun ominaisuudet Download Run now
Generator Java Generaattori Download Run now
geometric-optics Flash Geometrinen optiikka Download Run now
- HTML Suorien piirtäminen (HTML5) Download Run now
- HTML Painovoima ja kiertoradat (HTML5) Download Run now
Gravitace a oběžná dráha Java Painovoima ja kiertoradat Download Run now
Gravitační laboratoř (HTML5) HTML Painovoimalaboratorio (HTML5) Download Run now
Skleníkový efekt Java Kasvihuoneilmiö Download Run now
Hookův zákon (HTML5) HTML Hooken laki (HTML5) Download Run now
- Java Vety-atomin malleja Download Run now
Náboje a pole (HTML5) HTML Varaukset ja kentät (HTML5) Download Run now
Náboj a pole Flash Varaukset ja kentät Download Run now
Izotopy a relativní atomová hmotnost (HTML5) HTML Isotoopit ja atomimassa (HTML5) Download Run now
Izotopy a atomová hmotnost Java Isotoopit ja atomimassat Download Run now
Džon Travoltáž (HTML5) HTML John Travoltti (HTML5) Download Run now
Lasery Java Laserit Download Run now
Magnet a kompas Java Magneetti ja kompassi Download Run now
Magnety a elektromagnety Java Magneetit ja sähkömagneetit Download Run now
Závaží a pružiny Flash Jouset ja massat Download Run now
Molarita (HTML5) HTML Molaarisuus (HTML5) Download Run now
Molekulární polarita (HTML5) HTML Molekyylin polaarisuus (HTML5) Download Run now
Molekulární polarita Java Molekyylin polaarisuus Download Run now
Molekuly a světlo (HTML5) HTML Molekyylit ja valo (HTML5) Download Run now
Tvary molekul (HTML5) HTML Molekyylin muoto (HTML5) Download Run now
Tvary molekul Java Molekyylin muoto Download Run now
Tvary molekul: základy (HTML5) HTML Molekyylien muodot: perusteet (HTML5) Download Run now
Tvary molekul: Základy Java Molekyylien muodot: perusteet Download Run now
Chodící panáček Java Liikkuva ihminen Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Hermosolu (HTML5) Download Run now
Štěpení jader Java Fissio Download Run now
Ohmův zákon (HTML5) HTML Ohmin laki (HTML5) Download Run now
Ohmův zákon Flash Ohmin laki Download Run now
pendulum-lab Flash Heilurilaboratorio Download Run now
Fotoelektrický efekt Java Valosähköinen ilmiö Download Run now
pH stupnice (HTML5) HTML pH-asteikko (HTML5) Download Run now
pH stupnice Java pH asteikko Download Run now
pH stupnice: základy (HTML5) HTML pH-asteikko: perusteet (HTML5) Download Run now
Vyzařující Náboj Flash Säteilevä varaus Download Run now
Radioaktivní datování hry Java Radioajoituspeli Download Run now
Rádiové vlny a Eektromagnetická pole Java Radioaallot ja sähkömagneettiset kentät Download Run now
Rampa: Síla a Pohyb Java Ramp: Forces and Motion Download Run now
Reaktanty, produkty a zbytky (HTML5) HTML Lähtöaineet, tuotteet ja ylijäämä (HTML5) Download Run now
Odpor drátu (HTML5) HTML Resistanssi johtimessa (HTML5) Download Run now
Odpor v drátu Flash Vaijerin resistanssi Download Run now
Vratné reakce Java Käänteinen suunta Download Run now
Beruščin kolotoč Java Leppäkertun pyörimisliike Download Run now
Rutherfordův rozptyl (HTML5) HTML Rutherfordin koe (HTML5) Download Run now
Rutherfordův rozptyl Java Rutherfordin koe Download Run now
soli a rozpustnost Java Suolojen liukoisuus Download Run now
zvuk Java Ääni Download Run now
- HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Stavy hmoty Java Olomuodot Download Run now
Stavy hmoty: Základy Java States of Matter: Basics Download Run now
Rampa Java Kaltevataso Download Run now
Moment síly Java Vääntömomentti Download Run now
- Java John Travoltage Download Run now
- HTML Trigonometria (HTML5) Download Run now
Pod tlakem (HTML5) HTML Paineen alla (HTML5) Download Run now
Vlnová interference Java Aaltojen interferenssi Download Run now
Vlnění na vlákně (HTML5) HTML Aalto langassa (HTML5) Download Run now
Vlnění na vlákně Flash Aalto jousessa Download Run now

Simulace dosud nepřeložené do Finnish

Zbývající simulace mohou být přeloženy pomocí PhET Translation Utility.