suomi (芬蘭語)

Acid-Base Solutions_酸鹼溶液 (HTML5) HTML Happo-emäs-liuokset (HTML5) Download Run now
酸鹼溶液 Java Happo-emäs-liuokset Download Run now
Alpha 衰變 Java Alfasäteily Download Run now
Area Builder_周長與面積 (HTML5) HTML Pinta-alan rakentaja (HTML5) Download Run now
Area Model Algebra_面積模型與代數 (HTML5) HTML Pinta-ala ja algebra (HTML5) Download Run now
Area Model Decimals_面積模型與小數 (HTML5) HTML Pinta-alamalli desimaaleilla (HTML5) Download Run now
Area Model Introduction_面積模型介紹 (HTML5) HTML Pinta-alamallin johdanto (HTML5) Download Run now
Area Model Multiplication_面積模型與乘法 (HTML5) HTML Pinta-alamallilla kertominen (HTML5) Download Run now
Arithmetic_算數 (HTML5) HTML Aritmetiikka (HTML5) Download Run now
Atomic Interactions_原子交互作用 (HTML5) HTML Atomien vuorovaikutukset (HTML5) Download Run now
原子相互作用 Java Atomien vuorovaikutus Download Run now
Balancing Act_平衡動作 (HTML5) HTML Tasapainottaminen (HTML5) Download Run now
平衡動作 Java Tasapainottaminen Download Run now
Balancing Chemical Equations_平衡化學方程式 (HTML5) HTML Reaktioyhtälöiden tasapainottaminen (HTML5) Download Run now
Balancing Chemical Equationn化學平衡方程式 Java Reaktioyhtälöiden tasapainottaminen Download Run now
Balloons and Static Electricity_氣球和靜電引力 (HTML5) HTML Ilmapallot ja hankaussähkö (HTML5) Download Run now
氣球和靜電引力 Java Ilmapallot ja hankaussähköä Download Run now
氣球和浮力 Java Ilmapallot ja noste Download Run now
電池-電阻 電路 Java Patteri - Vastus - sähköpiiri Download Run now
Beer's Law Lab_比爾定律 (HTML5) HTML Beerin laki (HTML5) Download Run now
Bending Light_光的折射 (HTML5) HTML Taittuva valo (HTML5) Download Run now
光的折射 Java Valon taittuminen Download Run now
Beta 衰變 Java Betasäteily Download Run now
黑體幅射光譜 Flash Mustan kappaleen säteilyn spektri Download Run now
建立分子模型 Java Rakenna molekyyli Download Run now
Build An Atom_建立一個原子 (HTML5) HTML Atomien rakentaminen (HTML5) Download Run now
Build An Atom 建立一個原子 Java Atomien rakentaminen Download Run now
Buoyance 浮力 Flash Noste Download Run now
Capacitor Lab 電容器實驗室 Java Tutki kapasitanssia! Download Run now
Capacitor Lab:Basics_電容實驗室:基礎 (HTML5) HTML Kondensaattorilaboratorio: Perusteet (HTML5) Download Run now
Charges And Fields_電荷與電場 (HTML5) HTML Varaukset ja kentät (HTML5) Download Run now
電荷及電場 Flash Varaukset ja kentät Download Run now
電路組裝套件(直流電和 交流電) Java Piirirakennussarja (AC+DC) Download Run now
電路組裝套件(直流電和 交流電),虛擬實驗室 Java Piirirakennussarja (AC+DC), virtuaalilaboratorio Download Run now
Circuit Construction Kit: DC_電路組裝套件:直流電 (HTML5) HTML Piirirakennussarja (vain DC) (HTML5) Download Run now
電路組裝套件(直流電) Java Piirirakennussarja (vain DC) Download Run now
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab_電路組裝套件:直流電 - 虛擬實驗室 (HTML5) HTML Piirirakennussarja (vain DC) - Virtuaalilaboratio (HTML5) Download Run now
電路組裝套件(只有直流電),虛擬實驗室 Java Piirirakennussarja (vain DC), virtuaalilaboratorio Download Run now
Collision Lab 碰撞實驗室 Flash Törmäyslaboratorio Download Run now
Color Vision_彩色視覺 (HTML5) HTML Värien näkeminen (HTML5) Download Run now
彩色視覺 Java Värien näkeminen Download Run now
Concentration_濃度 (HTML5) HTML Konsentraatio (HTML5) Download Run now
Curve Fitting 曲線配適 Flash Käyrän sovitus mittausarvoihin Download Run now
Density 密度 Flash Tiheys Download Run now
Neon Lights & Other Discharge Lamps 氖氣燈和其它氣體放電燈 Java Neonvalot ja loisteputket Download Run now
Energy Skate Park: Basics_能量滑板競技場:基礎 (HTML5) HTML Energiaskeittipuisto: Perusteet (HTML5) Download Run now
Expression Exchange_代數的表示法 (HTML5) HTML Lausekkeen vaihto (HTML5) Download Run now
法拉第的電磁實驗室 Java Faraday'n sähkömagneettinen laboratorio Download Run now
Faraday's Law_法拉第定律 (HTML5) HTML Faraday'n laki (HTML5) Download Run now
力與運動 Java Forces and Motion Download Run now
Forces and Motion:Basics_力和運動:基礎 (HTML5) HTML Voimat ja liike: perusteet (HTML5) Download Run now
Friction_摩擦 (HTML5) HTML Kitka (HTML5) Download Run now
摩擦 Flash Kitka Download Run now
氣體特性 Java Kaasun ominaisuudet Download Run now
發電機 Java Generaattori Download Run now
Geometic Optics 幾何光學 Flash Geometrinen optiikka Download Run now
Graphing Lines_描繪所有直線 (HTML5) HTML Suorien piirtäminen (HTML5) Download Run now
Gravity and Orbits_重力與軌道 (HTML5) HTML Painovoima ja kiertoradat (HTML5) Download Run now
重力與軌道 Java Painovoima ja kiertoradat Download Run now
Gravity Force Lab_萬有引力實驗室 (HTML5) HTML Painovoimalaboratorio (HTML5) Download Run now
溫室效應 Java Kasvihuoneilmiö Download Run now
Hooke's Law_虎克定律 (HTML5) HTML Hooken laki (HTML5) Download Run now
氫原子的模型 Java Vety-atomin malleja Download Run now
Isotopes and Atomic Mass_同位素與原子量 (HTML5) HTML Isotoopit ja atomimassa (HTML5) Download Run now
同位素與原子量 Java Isotoopit ja atomimassat Download Run now
John Travoltage_約翰屈伏塔 (HTML5) HTML John Travoltti (HTML5) Download Run now
雷射 Java Laserit Download Run now
磁鐵和指南針 Java Magneetti ja kompassi Download Run now
磁鐵和電磁鐵 Java Magneetit ja sähkömagneetit Download Run now
Masses & Springs 質量與彈簧 Flash Jouset ja massat Download Run now
Molarity_莫耳濃度 (HTML5) HTML Molaarisuus (HTML5) Download Run now
Molecule Polarity_分子的極性 (HTML5) HTML Molekyylin polaarisuus (HTML5) Download Run now
Molecule Polarity 分子極性 Java Molekyylin polaarisuus Download Run now
Molecules and Light_分子與光 (HTML5) HTML Molekyylit ja valo (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes_分子形狀 (HTML5) HTML Molekyylin muoto (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes 分子形狀 Java Molekyylin muoto Download Run now
Molecule Shapes: Basics_分子形狀:基礎 (HTML5) HTML Molekyylien muodot: perusteet (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes: Basics 分子的形狀:基礎篇 Java Molekyylien muodot: perusteet Download Run now
旅人 Java Liikkuva ihminen Download Run now
Neuron_神經元 (HTML5) HTML Hermosolu (HTML5) Download Run now
原子分裂 Java Fissio Download Run now
Ohm's Law_歐姆定律 (HTML5) HTML Ohmin laki (HTML5) Download Run now
歐姆定律 Flash Ohmin laki Download Run now
pendulum-lab Flash Heilurilaboratorio Download Run now
Photoelectric Effect 光電效應 Java Valosähköinen ilmiö Download Run now
pH Scale_酸鹼性 (HTML5) HTML pH-asteikko (HTML5) Download Run now
pH Scale: pH 刻度 Java pH asteikko Download Run now
pH Scale: Basics_酸鹼性:基礎 (HTML5) HTML pH-asteikko: perusteet (HTML5) Download Run now
電荷輻射 Flash Säteilevä varaus Download Run now
Radioactive Dating Game 放射線定年遊戲 Java Radioajoituspeli Download Run now
Radio Waves & Electromagnetic Fields 無線電波與電磁場 Java Radioaallot ja sähkömagneettiset kentät Download Run now
斜坡:力與運動 Java Ramp: Forces and Motion Download Run now
Reactants, Products and Leftovers_反應物, 生成物及剩餘物 (HTML5) HTML Lähtöaineet, tuotteet ja ylijäämä (HTML5) Download Run now
Resistance in a Wire_電線的電阻 (HTML5) HTML Resistanssi johtimessa (HTML5) Download Run now
電線的電阻 Flash Vaijerin resistanssi Download Run now
可逆反應 Java Käänteinen suunta Download Run now
旋轉的瓢蟲 Java Leppäkertun pyörimisliike Download Run now
Rutherford Scattering_拉塞福散射實驗 (HTML5) HTML Rutherfordin koe (HTML5) Download Run now
Rutherford Scattering 拉塞福散射實驗 Java Rutherfordin koe Download Run now
Salts & Solubility 鹽類和溶解度 Java Suolojen liukoisuus Download Run now
聲波 Java Ääni Download Run now
States of Matter_物質三態 (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
States of Matter 物質的狀態 Java Olomuodot Download Run now
States of Matter: Basics 物質的狀態:基礎的 Java States of Matter: Basics Download Run now
斜坡 Java Kaltevataso Download Run now
力矩 Java Vääntömomentti Download Run now
John Travoltage Java John Travoltage Download Run now
Trig Tour_三角函數之旅 (HTML5) HTML Trigonometria (HTML5) Download Run now
Under Pressure_壓力之下 (HTML5) HTML Paineen alla (HTML5) Download Run now
Wave Interference 水波干涉 Java Aaltojen interferenssi Download Run now
Wave on a String_繩波 (HTML5) HTML Aalto langassa (HTML5) Download Run now
繩波 Flash Aalto jousessa Download Run now

教學尚未被譯為 芬蘭語

利用 PhET 翻譯界面可翻譯模擬教學