suomi (芬兰语)

酸碱溶液 (HTML5) HTML Happo-emäs-liuokset (HTML5) Download Run now
Acid-Base Solutions 酸碱溶液 Java Happo-emäs-liuokset Download Run now
Alpha衰变 Java Alfasäteily Download Run now
区域建造者 (HTML5) HTML Pinta-alan rakentaja (HTML5) Download Run now
面积模型代数 (HTML5) HTML Pinta-ala ja algebra (HTML5) Download Run now
面积模型:小数 (HTML5) HTML Pinta-alamalli desimaaleilla (HTML5) Download Run now
面积模型入门 (HTML5) HTML Pinta-alamallin johdanto (HTML5) Download Run now
面积模型乘法 (HTML5) HTML Pinta-alamallilla kertominen (HTML5) Download Run now
四则运算 (HTML5) HTML Aritmetiikka (HTML5) Download Run now
原子的相互作用 (HTML5) HTML Atomien vuorovaikutukset (HTML5) Download Run now
原子间相互作用 Java Atomien vuorovaikutus Download Run now
平衡探究实验 (HTML5) HTML Tasapainottaminen (HTML5) Download Run now
平衡探究实验 Java Tasapainottaminen Download Run now
配平化学方程式 (HTML5) HTML Reaktioyhtälöiden tasapainottaminen (HTML5) Download Run now
配平化学方程式 Java Reaktioyhtälöiden tasapainottaminen Download Run now
气球和静电(摩擦起电) (HTML5) HTML Ilmapallot ja hankaussähkö (HTML5) Download Run now
气球和静电 Java Ilmapallot ja hankaussähköä Download Run now
气球和浮力 Java Ilmapallot ja noste Download Run now
电池-电阻电路 Java Patteri - Vastus - sähköpiiri Download Run now
比尔定律实验 (HTML5) HTML Beerin laki (HTML5) Download Run now
光的折射 (HTML5) HTML Taittuva valo (HTML5) Download Run now
折射定律 Java Valon taittuminen Download Run now
Beta衰变 Java Betasäteily Download Run now
黑体辐射 Flash Mustan kappaleen säteilyn spektri Download Run now
建立分子模型 Java Rakenna molekyyli Download Run now
原子模型 (HTML5) HTML Atomien rakentaminen (HTML5) Download Run now
原子模型 Java Atomien rakentaminen Download Run now
浮力 Flash Noste Download Run now
电容器实验 Java Tutki kapasitanssia! Download Run now
电容器实验:基础 (HTML5) HTML Kondensaattorilaboratorio: Perusteet (HTML5) Download Run now
电荷与电场 (HTML5) HTML Varaukset ja kentät (HTML5) Download Run now
电荷与电场 Flash Varaukset ja kentät Download Run now
电路实验(直流和交流) Java Piirirakennussarja (AC+DC) Download Run now
交、直流电路虚拟实验室 Java Piirirakennussarja (AC+DC), virtuaalilaboratorio Download Run now
电路组建实验:直流 (HTML5) HTML Piirirakennussarja (vain DC) (HTML5) Download Run now
电路实验(仅直流) Java Piirirakennussarja (vain DC) Download Run now
电路组建实验:直流虚拟实验室 (HTML5) HTML Piirirakennussarja (vain DC) - Virtuaalilaboratio (HTML5) Download Run now
直流电路虚拟实验室 Java Piirirakennussarja (vain DC), virtuaalilaboratorio Download Run now
碰撞实验室 Flash Törmäyslaboratorio Download Run now
光的混合 (HTML5) HTML Värien näkeminen (HTML5) Download Run now
光的混合 Java Värien näkeminen Download Run now
浓度 (HTML5) HTML Konsentraatio (HTML5) Download Run now
曲线拟合 Flash Käyrän sovitus mittausarvoihin Download Run now
密度 Flash Tiheys Download Run now
氖灯和其它霓虹灯原理 Java Neonvalot ja loisteputket Download Run now
能量滑板竞技场: 基础 (HTML5) HTML Energiaskeittipuisto: Perusteet (HTML5) Download Run now
表达式变换 (HTML5) HTML Lausekkeen vaihto (HTML5) Download Run now
法拉第电磁感应实验 Java Faraday'n sähkömagneettinen laboratorio Download Run now
法拉第定律 (HTML5) HTML Faraday'n laki (HTML5) Download Run now
力和运动 Java Forces and Motion Download Run now
力和运动:基础 (HTML5) HTML Voimat ja liike: perusteet (HTML5) Download Run now
摩擦力 (HTML5) HTML Kitka (HTML5) Download Run now
摩擦力 Flash Kitka Download Run now
气体属性 Java Kaasun ominaisuudet Download Run now
发电机 Java Generaattori Download Run now
几何光学 Flash Geometrinen optiikka Download Run now
直线图形 (HTML5) HTML Suorien piirtäminen (HTML5) Download Run now
重力和轨道 (HTML5) HTML Painovoima ja kiertoradat (HTML5) Download Run now
重力和轨道 Java Painovoima ja kiertoradat Download Run now
万有引力实验 (HTML5) HTML Painovoimalaboratorio (HTML5) Download Run now
温室效应 Java Kasvihuoneilmiö Download Run now
胡克定律 (HTML5) HTML Hooken laki (HTML5) Download Run now
氢原子模型 Java Vety-atomin malleja Download Run now
同位素和原子的质量 (HTML5) HTML Isotoopit ja atomimassa (HTML5) Download Run now
同位素原子质量数 Java Isotoopit ja atomimassat Download Run now
静电电压 (HTML5) HTML John Travoltti (HTML5) Download Run now
激光器 Java Laserit Download Run now
磁体和指南针 Java Magneetti ja kompassi Download Run now
磁场和电流磁效应 Java Magneetit ja sähkömagneetit Download Run now
重物和弹簧 Flash Jouset ja massat Download Run now
摩尔浓度 (HTML5) HTML Molaarisuus (HTML5) Download Run now
分子极性 (HTML5) HTML Molekyylin polaarisuus (HTML5) Download Run now
分子极性 Java Molekyylin polaarisuus Download Run now
分子与光 (HTML5) HTML Molekyylit ja valo (HTML5) Download Run now
分子形状 (HTML5) HTML Molekyylin muoto (HTML5) Download Run now
分子形状 Java Molekyylin muoto Download Run now
分子形状:基础 (HTML5) HTML Molekyylien muodot: perusteet (HTML5) Download Run now
分子形状:基本要素 Java Molekyylien muodot: perusteet Download Run now
运动图像 Java Liikkuva ihminen Download Run now
神经元 (HTML5) HTML Hermosolu (HTML5) Download Run now
核裂变 Java Fissio Download Run now
部分电路欧姆定律 (HTML5) HTML Ohmin laki (HTML5) Download Run now
部分电路欧姆定律 Flash Ohmin laki Download Run now
单摆实验 Flash Heilurilaboratorio Download Run now
光电效应 Java Valosähköinen ilmiö Download Run now
PH值 (HTML5) HTML pH-asteikko (HTML5) Download Run now
PH值 Java pH asteikko Download Run now
pH值:基础 (HTML5) HTML pH-asteikko: perusteet (HTML5) Download Run now
电荷辐射 Flash Säteilevä varaus Download Run now
放射线定年游戏 Java Radioajoituspeli Download Run now
无线电波与电磁场 Java Radioaallot ja sähkömagneettiset kentät Download Run now
斜坡:力与运动 Java Ramp: Forces and Motion Download Run now
反应物,生成物及未反应物 (HTML5) HTML Lähtöaineet, tuotteet ja ylijäämä (HTML5) Download Run now
电线的电阻 (HTML5) HTML Resistanssi johtimessa (HTML5) Download Run now
电线的电阻 Flash Vaijerin resistanssi Download Run now
可逆反应 Java Käänteinen suunta Download Run now
旋转的瓢虫 Java Leppäkertun pyörimisliike Download Run now
卢瑟福散射 (HTML5) HTML Rutherfordin koe (HTML5) Download Run now
卢瑟福散射 Java Rutherfordin koe Download Run now
盐类和溶解度 Java Suolojen liukoisuus Download Run now
声音 Java Ääni Download Run now
物质状态 (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
物质状态 Java Olomuodot Download Run now
物质的基本形态 Java States of Matter: Basics Download Run now
斜面 Java Kaltevataso Download Run now
力矩 Java Vääntömomentti Download Run now
静电电压 Java John Travoltage Download Run now
三角函数之旅 (HTML5) HTML Trigonometria (HTML5) Download Run now
受到压力 (HTML5) HTML Paineen alla (HTML5) Download Run now
水波干涉 Java Aaltojen interferenssi Download Run now
绳波 (HTML5) HTML Aalto langassa (HTML5) Download Run now
绳波 Flash Aalto jousessa Download Run now

模拟程序还没有被翻译成 芬兰语

剩余程序可用 PhET Translation Utility进行翻译.