physics is fun


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov physics is fun
Opis
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Demonstracija
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Taj
Ključne riječi physics inquiry
Simulacije Fаrаdejev zаkon elektromаgnetne indukcije


Autori: teerapong onogk
Škola / Organizacija pccschool
Poslato 1/16/12
Obnovljeno 1/16/12