physics is fun


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel physics is fun
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk Thai
Nøkkelord physics inquiry
Simuleringar Faraday's Law


Forfattarar teerapong onogk
Skule / Organisasjon pccschool
Lasta opp 16.01.12
Oppdatert 16.01.12