physics is fun


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक physics is fun
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रात्यक्षिक
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Thai
खुणेचे शब्द physics inquiry
सादश्य फॅरेडेचा नियम


लेखक teerapong onogk
शाळा/संस्था pccschool
दाखल दिनांक 1/16/12
आद्यवत 1/16/12