Bienvenue au CFA


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Bienvenue au CFA
Opis Etude de la structure de l'atome
Subjekt Hemija
Nivo Ostalo
Tip Ostalo
Trajanje 120 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Francuski
Ključne riječi Atomes, ions, isotopes
Simulacije Napravi atom


Autori: Bernard Lacour
Kontakt e-mail bernard.lacour4@wanadoo.fr
Škola / Organizacija TCA
Poslato 3/30/11
Obnovljeno 3/30/11