Bienvenue au CFA


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Bienvenue au CFA
Omtale Etude de la structure de l'atome
Emne Kjemi
Nivå Anna
Type Anna
Tid 120 minutt
Inneheld svar Nei
Språk French
Nøkkelord Atomes, ions, isotopes
Simuleringar Build an Atom


Forfattarar Bernard Lacour
E-post for kontakt bernard.lacour4@wanadoo.fr
Skule / Organisasjon TCA
Lasta opp 30.03.11
Oppdatert 30.03.11