Bienvenue au CFA


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Bienvenue au CFA
Beskrivelse Etude de la structure de l'atome
Emne Kjemi
Nivå Annet
Type Annet
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk French
Nøkkelord Atomes, ions, isotopes
Simuleringer Bygg et atom


Forfattere Bernard Lacour
Skole / Organisasjon TCA
Lastet opp 30.03.11
Oppdatert 30.03.11